Κατανόηση της αναφοράς αρχεία καταγραφής δραστηριοτήτων χρήστη

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η αναφορά αρχεία καταγραφής δραστηριοτήτων χρήστη παρουσιάζονται όταν οι χρήστες εκτελέσατε διάφορες ενέργειες σε OneDrive για επιχειρήσεις. Ακολουθούν περιγραφές τα συμβάντα που έχει εγγραφεί στην αναφορά αρχεία καταγραφής δραστηριότητας χρήστη.

Εσωτερική χρήστες είναι οι χρήστες μέσα σε συνδρομή στο Office 365 και εξωτερικοί χρήστες έχουν όλοι οι χρήστες που δεν ανήκουν στη λίστα του χρήστη στο Office 365.

Σημείωση: OneDrive για επιχειρήσεις αναφορά αρχεία καταγραφής δραστηριοτήτων χρήστη είναι στη βήτα. Δεδομένα που θα είναι ακριβείς, αλλά μπορεί να αλλάξουν την εμφάνιση αυτής της αναφοράς και το υποκείμενο σχήμα αυτήν την αναφορά μέσα στο χρόνο.

Συνεργασίας δραστηριοτήτων

 • AccessInvitationAccepted:    Αυτό το συμβάν καταγράφεται όταν ένας χρήστης αποδεχτεί μια πρόσκληση εξωτερικών χρηστών για πρόσβαση σε ένα αρχείο ή φάκελο.

 • AccessInvitationCreated:    Αυτό το συμβάν είναι καταγράφονται όταν ένας χρήστης καλεί έναν εξωτερικό χρήστη για πρόσβαση σε ένα αρχείο ή φάκελο.

 • AccessInvitationExpired:    Αυτό το συμβάν καταγράφεται αυτόματα μετά από 7 ημέρες, όταν μια πρόσκληση σε εξωτερικό χρήστη δεν έχουν αποφασίσει κατά.

 • AccessInvitationRevoked:    Αυτό το συμβάν είναι καταγράφονται όταν ένας χρήστης κάνει ανάκληση πρόσκληση εξωτερικών χρηστών για ένα αρχείο ή φάκελο.

 • AccessInvitationUpdated:    Αυτό το συμβάν καταγράφεται όταν ένας χρήστης ενημερώνει μια υπάρχουσα πρόσκληση εξωτερικών χρηστών.

 • AccessRequestApproved:    Αυτό το συμβάν είναι καταγράφονται όταν ένας χρήστης εγκρίνει έναν εσωτερικό χρήστη για πρόσβαση σε ένα αρχείο ή φάκελο.

 • AccessRequestCreated:    Αυτό το συμβάν είναι καταγράφονται όταν ένας χρήστης του εσωτερικού προσκλήσεις για πρόσβαση στο αρχείο ή τον φάκελο για τον οποίο ο συνάδελφός δεν διαθέτει δικαιώματα κάποιου άλλου χρήστη.

 • AccessRequestExpired:    Αυτό το συμβάν καταγράφεται αυτόματα μετά από 7 ημέρες, όταν μια αίτηση πρόσβασης δεν έχουν αποφασίσει κατά από το χρήστη.

 • AccessRequestRejected:    Αυτό το συμβάν είναι καταγράφονται όταν ένας χρήστης απορρίπτει μια αίτηση εσωτερικό χρήστη για πρόσβαση σε ένα αρχείο ή φάκελο

Διαχείριση και πρόσβαση στο αρχείο

 • FileCheckedIn:    Αυτό το συμβάν καταγράφεται όταν ένας χρήστης πραγματοποιεί έλεγχο σε ένα αρχείο που ήταν προηγουμένως ανάληψη ελέγχου.

 • FileCheckedOut:    Αυτό το συμβάν είναι καταγράφονται όταν ένας χρήστης αναλαμβάνει τον έλεγχο ενός αρχείου. Αυτό θα εμποδίσει επίσης οι άλλοι χρήστες από την αποθήκευση αλλαγών.

 • FileCheckedOutDiscarded:    Αυτό το συμβάν είναι καταγραφής, όταν ένας χρήστης απορρίπτει το κλείδωμα ενός αρχείου προηγουμένως ανάληψη.

 • FileCopied:    Αυτό το συμβάν καταγράφεται όταν ένας χρήστης δημιουργεί ένα αντίγραφο του αρχείου που βρίσκεται σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων.

 • FileDeleted:    Αυτό το συμβάν είναι καταγράφονται όταν ο χρήστης διαγράφει ένα αρχείο από τα προγράμματα-πελάτες OneDrive για επιχειρήσεις.

 • FileDownloaded:    Αυτό το συμβάν είναι καταγράφονται όταν ο χρήστης κάνει λήψη ένα αντίγραφο του αρχείου στη σκληρό δίσκο.

 • FileModified:    Αυτό το συμβάν καταγράφεται όταν ένας χρήστης αποθηκεύει ένα αρχείο ή όταν ένα αρχείο έχει αποθηκευτεί αυτόματα.

 • FileMoved:    Αυτό το συμβάν καταγράφεται, όταν ο χρήστης μετακινεί ένα αρχείο που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη εγγράφων σε άλλο φάκελο που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη εγγράφων.

 • FileRenamed:    Αυτό το συμβάν είναι καταγράφονται όταν ένας χρήστης Μετονομάζει ένα αρχείο.

 • FileRestored:    Αυτό το συμβάν είναι καταγράφονται όταν ένας χρήστης επαναφέρει δικό του αρχείο από την τοποθεσία Κάδος Ανακύκλωσης.

 • FileUploaded:    Αυτό το συμβάν είναι καταγράφονται όταν ένας χρήστης κάνει αποστολή ενός αρχείου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων.

 • FileViewed:    Αυτό το συμβάν καταγράφεται όταν ένας χρήστης προβάλλει ένα αρχείο από εφαρμογές του Office Online. Άλλες προβολές καταγράφονται καταγραφής της άλλης προβολής συμβάντων θα προστεθεί στη διάρκεια της περιόδου Beta.

Κοινή χρήση αρχείων

 • SharedLinkCreated:    Αυτό το συμβάν καταγράφεται όταν ένας χρήστης δημιουργεί μια προβολή ή επεξεργασία σύνδεσης.

 • SharedLinkDisabled:    Αυτό το συμβάν είναι καταγράφονται όταν ένας χρήστης απενεργοποιεί σύνδεσης κοινής χρήσης; με άλλα λόγια, τη σύνδεση που δημιουργήσατε προηγουμένως δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση πλέον.

 • SharingRevoked:    Αυτό το συμβάν είναι καταγράφονται όταν ένας χρήστης κάνει ανάκληση τα δικαιώματα κοινής χρήσης για ένα αρχείο ή φάκελο σε ένα χρήστη που έχει οριστεί ως, δηλαδή ο χρήστης που έχει οριστεί ως δεν θα έχουν πρόσβαση στον πόρο

 • SharingSet:    Αυτό το συμβάν είναι καταγραφής, όταν ένας χρήστης δημιουργεί ή ενημερώνει μια δικαιωμάτων κοινής χρήσης σε ένα αρχείο ή φάκελο.

Γνωστά προβλήματα

 • Τις αναφορές δραστηριότητας χρήστη αυτήν τη στιγμή δεν είναι δυνατό να διακρίνετε ανάμεσα σε ένα λειτουργικό σύστημα υπολογιστή-πελάτη και διακομιστή. Για παράδειγμα, η αναφορά εμφανίζει το πρόγραμμα-πελάτη όνομα του λειτουργικού συστήματος, αλλά ο χρήστης θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε OneDrive για επιχειρήσεις από το λειτουργικό σύστημα διακομιστή. Αυτό συμβαίνει επειδή η αναφορά αναλύει τη συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη της αίτησης για να εξαγάγετε τη συσκευή, το λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες της εφαρμογής. Η αναφορά ανακτά μια τιμή όπως η "Των Windows NT 6.2" για το λειτουργικό σύστημα, θα μπορούσε να είναι είτε "των Windows 8" ή του Windows Server 2012.

 • Στη στήλη όνομα γονικό φάκελο, αυτήν τη στιγμή η τιμή είναι εμφανίζονται με μια επιπλέον κάθετο. Δεξί τώρα είναι "Έγγραφά μου\/εικόνες" αντί για "Έγγραφα/εικόνες." Εργαζόμαστε για επιδιόρθωση για αυτό το ζήτημα.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×