Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Κατανόηση και δημιουργία πινάκων ημερομηνιών στο Power Pivot στο Excel

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι πίνακες ημερομηνιών στο Power Pivot είναι απαραίτητοι για την περιήγηση και τον υπολογισμό δεδομένων με την πάροδο του χρόνου. Αυτό το άρθρο παρέχει μια εμπεριστατωμένη κατανόηση των πινάκων ημερομηνιών και του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να τα δημιουργήσετε στο Power Pivot. Ειδικότερα, αυτό το άρθρο περιγράφει τα εξής:

 • Γιατί ένας πίνακας ημερομηνιών είναι σημαντικός για την αναζήτηση και τον υπολογισμό δεδομένων κατά ημερομηνίες και ώρες.

 • Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Power Pivot για να προσθέσετε έναν πίνακα ημερομηνιών στο μοντέλο δεδομένων.

 • Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε νέες στήλες ημερομηνίας, όπως έτος, μήνας και τελεία σε έναν πίνακα ημερομηνιών.

 • Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε σχέσεις μεταξύ των πινάκων ημερομηνιών και των πινάκων γεγονότων.

 • Πώς να εργαστείτε με το χρόνο.

Αυτό το άρθρο προορίζεται για τους χρήστες που είναι νέοι στο Power Pivot. Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ήδη καλά την εισαγωγή δεδομένων, τη δημιουργία σχέσεων και τη δημιουργία υπολογισμένων στηλών και μετρήσεων.

Αυτό το άρθρο δεν περιγράφει τον τρόπο χρήσης των συναρτήσεων χρονικής ευφυΐας DAX σε τύπους μέτρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε μέτρα με τις συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας DAX, ανατρέξτε στο θέμα χρονική ευφυΐα στο Power Pivot στο Excel.

Σημείωση: Στο Power Pivot, τα ονόματα "μέτρηση" και "υπολογιζόμενο πεδίο" είναι συνώνυμα. Χρησιμοποιούμε τη μέτρηση ονόματος σε όλο αυτό το άρθρο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα μετρήσεις στο Power Pivot.

Περιεχόμενα

Κατανόηση των πινάκων ημερομηνιών

Προσθήκη πίνακα ημερομηνιών στο μοντέλο δεδομένων

Εισαγωγή από σχεσιακή βάση δεδομένων

Δημιουργία πίνακα ημερομηνιών στο Excel

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: δημιουργία πίνακα ημερομηνιών στο Excel και αντιγραφή του στο μοντέλο δεδομένων

Προσθήκη νέων στηλών ημερομηνίας στον πίνακα ημερομηνιών

Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας DAX

Παραδείγματα τύπων για ένα ημερολογιακό έτος

Έτος

Μήνας

Τρίμηνο

Όνομα μήνα

Παραδείγματα τύπων για ένα οικονομικό έτος

Οικονομικό έτος

Οικονομικός μήνας

Οικονομικό τρίμηνο

Αργίες ή ειδικές ημερομηνίες

Προσαρμοσμένο ημερολόγιο-13 4-περίοδοι εβδομάδων

Εβδομάδας

Περίοδος

Οικονομικό έτος περιόδου

Περίοδος στο FiscalYear

Σχέσεις

Πολλές σχέσεις

ΑνΕνεργές σχέσεις

Πολλοί πίνακες ημερομηνιών

Ιδιότητα "πίνακας ημερομηνιών"

Εργασία με το χρόνο

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των ημερομηνιών

Παράρτημα

Μετατροπή των ημερομηνιών τύπου δεδομένων κειμένου σε τύπο δεδομένων Date

Πρόσθετοι πόροι

Κατανόηση των πινάκων ημερομηνιών

Σχεδόν όλες οι αναλύσεις δεδομένων περιλαμβάνουν την περιήγηση και τη σύγκριση δεδομένων σε ημερομηνίες και ώρες. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να αθροίσετε ποσά πωλήσεων για το προηγούμενο οικονομικό τρίμηνο και, στη συνέχεια, να συγκρίνετε αυτά τα σύνολα με άλλα τρίμηνα ή μπορεί να θέλετε να υπολογίσετε ένα υπόλοιπο κλεισίματος μήνα για ένα λογαριασμό. Σε καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιείτε ημερομηνίες για να ομαδοποιήσετε και να αθροίσετε τις συναλλαγές ή τα υπόλοιπα των πωλήσεων για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Αναφορά Power View

Συγκεντρωτικός πίνακας συνολικών πωλήσεων ανά οικονομικό τρίμηνο

Ένας πίνακας ημερομηνιών μπορεί να περιέχει πολλές διαφορετικές παραστάσεις ημερομηνιών και ώρας. Για παράδειγμα, ένας πίνακας ημερομηνιών θα έχει συχνά στήλες όπως το οικονομικό έτος, τον μήνα, το τρίμηνο ή την περίοδο που μπορείτε να επιλέξετε ως πεδία από μια λίστα πεδίων κατά τον τεμαχισμό και το φιλτράρισμα των δεδομένων σας σε Συγκεντρωτικούς πίνακες ή αναφορές του Power View.

Λίστα πεδίων του Power View

Λίστα πεδίων του Power View

Για στήλες ημερομηνίας όπως το έτος, το μήνα και το τρίμηνο για να συμπεριλάβετε όλες τις ημερομηνίες εντός της αντίστοιχης περιοχής τους, ο πίνακας ημερομηνιών πρέπει να έχει τουλάχιστον μία στήλη με συνεχόμενο σύνολο ημερομηνιών. Δηλαδή, αυτή η στήλη πρέπει να έχει μία γραμμή για κάθε ημέρα για κάθε έτος που περιλαμβάνεται στον πίνακα ημερομηνιών.

Για παράδειγμα, εάν τα δεδομένα που θέλετε να αναζητήσετε έχουν ημερομηνία από την 1η Φεβρουαρίου, 2010 έως τις 30 Νοεμβρίου 2012 και κάνετε αναφορά σε ένα ημερολογιακό έτος, τότε θα θέλετε έναν πίνακα ημερομηνιών με τουλάχιστον ένα εύρος ημερομηνιών από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Κάθε έτος στον πίνακα ημερομηνιών πρέπει να περιέχει όλες τις ημέρες για κάθε έτος. Εάν θα ανανεώνετε τακτικά τα δεδομένα σας με νεότερα δεδομένα, μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε την ημερομηνία λήξης μέχρι ένα ή δύο έτη, ώστε να μην χρειάζεται να ενημερώνετε τον πίνακα ημερομηνιών με την πάροδο του χρόνου.

Πίνακας ημερομηνιών με συνεχόμενο καθορισμένο πρόγραμμα ημερομηνιών

Πίνακας ημερομηνιών με συνεχόμενες ημερομηνίες

Εάν αναφέρετε ένα οικονομικό έτος, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα ημερομηνιών με ένα συνεχόμενο καθορισμένο πρόγραμμα ημερομηνιών για κάθε οικονομικό έτος. Για παράδειγμα, εάν το οικονομικό σας έτος ξεκινά την 1η Μαρτίου και έχετε δεδομένα για τα οικονομικά έτη 2010 μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία (για παράδειγμα, στο FY 2013), μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα ημερομηνιών που θα ξεκινά από το 3/1/2009 και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον κάθε ημέρα σε κάθε οικονομικό έτος μέχρι την τελευταία ημερομηνία στο οικονομικό έτος 2013.

Εάν θα αναφέρετε τόσο στο ημερολογιακό έτος όσο και στο οικονομικό έτος, δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε ξεχωριστούς πίνακες ημερομηνιών. Ένας πίνακας ημερομηνίας μπορεί να περιλαμβάνει στήλες για ένα ημερολογιακό έτος, ένα οικονομικό έτος, ακόμα και ένα ημερολόγιο περιόδου 13 4 εβδομάδων. Το σημαντικό είναι ότι ο πίνακας ημερομηνιών περιέχει ένα συνεχόμενο σύνολο ημερομηνιών για όλα τα έτη που περιλαμβάνονται.

Προσθήκη πίνακα ημερομηνιών στο μοντέλο δεδομένων

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να προσθέσετε έναν πίνακα ημερομηνιών στο μοντέλο δεδομένων σας:

 • Εισαγωγή από μια σχεσιακή βάση δεδομένων ή άλλη προέλευση δεδομένων.

 • Δημιουργήστε έναν πίνακα ημερομηνιών στο Excel και, στη συνέχεια, αντιγράψτε ή συνδεθείτε σε έναν νέο πίνακα στο Power Pivot.

 • Εισαγωγή από το Microsoft Azure Marketplace.

Ας δούμε κάθε μία από αυτές πιο στενά.

Εισαγωγή από σχεσιακή βάση δεδομένων

Εάν εισαγάγετε ορισμένα ή όλα τα δεδομένα σας από μια αποθήκη δεδομένων ή άλλο τύπο σχεσιακής βάσης δεδομένων, οι πιθανότητες είναι ότι υπάρχει ήδη ένας πίνακας ημερομηνιών και σχέσεις μεταξύ αυτού και των υπόλοιπων δεδομένων που εισάγετε. Οι ημερομηνίες και η μορφή πιθανόν να ταιριάζουν με τις ημερομηνίες στα δεδομένα του γεγονότος σας και οι ημερομηνίες πιθανώς να ξεκινούν καλά στο παρελθόν και να προχωρούν πολύ σύντομα. Ο πίνακας ημερομηνιών που θέλετε να εισαγάγετε μπορεί να είναι πολύ μεγάλος και να περιέχει μια περιοχή ημερομηνιών πέρα από αυτά που θα πρέπει να συμπεριλάβετε στο μοντέλο δεδομένων σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προηγμένες δυνατότητες φιλτραρίσματος του οδηγού εισαγωγής πίνακα του Power Pivot για να επιλέξετε επιλεκτικά μόνο τις ημερομηνίες και τις συγκεκριμένες στήλες που χρειάζεστε πραγματικά. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά το μέγεθος του βιβλίου εργασίας σας και να βελτιώσει τις επιδόσεις.

Οδηγός εισαγωγής πίνακα

Παράθυρο διαλόγου "Οδηγός εισαγωγής πίνακα"

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν θα χρειαστεί να δημιουργήσετε επιπλέον στήλες, όπως το οικονομικό έτος, την εβδομάδα, το όνομα μήνα, κ. λπ., επειδή θα υπάρχουν ήδη στον πίνακα που έχει εισαχθεί. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, αφού έχετε εισαγάγει τον πίνακα ημερομηνιών στο μοντέλο δεδομένων σας, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε πρόσθετες στήλες ημερομηνιών, ανάλογα με μια συγκεκριμένη ανάγκη αναφοράς. Ευτυχώς, αυτό είναι εύκολο να το κάνετε χρησιμοποιώντας το DAX. Θα μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία πεδίων πίνακα ημερομηνιών αργότερα. Κάθε περιβάλλον είναι διαφορετικό. Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν οι προελεύσεις δεδομένων σας έχουν μια σχετική ημερομηνία ή έναν πίνακα ημερολογίου, επικοινωνήστε με το διαχειριστή της βάσης δεδομένων σας.

Δημιουργία πίνακα ημερομηνιών στο Excel

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα ημερομηνιών στο Excel και, στη συνέχεια, να τον αντιγράψετε σε έναν νέο πίνακα στο μοντέλο δεδομένων. Αυτό είναι πραγματικά πολύ εύκολο να το κάνετε και σας δίνει μεγάλη ευελιξία.

Όταν δημιουργείτε έναν πίνακα ημερομηνιών στο Excel, ξεκινάτε με μια μεμονωμένη στήλη με μια συνεχόμενη περιοχή ημερομηνιών. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε επιπλέον στήλες, όπως έτος, τρίμηνο, μήνας, οικονομικό έτος, τελεία, κ. λπ., στο φύλλο εργασίας του Excel χρησιμοποιώντας τύπους του Excel ή, αφού αντιγράψετε τον πίνακα στο μοντέλο δεδομένων, μπορείτε να τους δημιουργήσετε ως υπολογιζόμενες στήλες. Η δημιουργία πρόσθετων στηλών ημερομηνίας στο Power Pivot περιγράφεται στην ενότητα Προσθήκη νέων στηλών ημερομηνίας στην ενότητα "πίνακας ημερομηνιών " παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: δημιουργία πίνακα ημερομηνιών στο Excel και αντιγραφή του στο μοντέλο δεδομένων

 1. Στο Excel, σε ένα κενό φύλλο εργασίας, στο κελί a1, πληκτρολογήστε ένα όνομα κεφαλίδας στήλης για να προσδιορίσετε μια περιοχή ημερομηνιών. Συνήθως, αυτό θα είναικάτι σαν ημερομηνία, ημερομηνία/ώρα ή DateKey.

 2. Στο κελί a2, πληκτρολογήστε μια ημερομηνία έναρξης. Για παράδειγμα, 1/1/2010.

 3. Κάντε κλικ στη λαβή συμπλήρωσης και σύρετέ την προς τα κάτω σε έναν αριθμό γραμμής που περιλαμβάνει μια ημερομηνία λήξης. Για παράδειγμα, 12/31/2016.

  Στήλη ημερομηνιών στο Excel

 4. Επιλέξτε όλες τις γραμμές στη στήλη ημερομηνία (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος κεφαλίδας στο κελί a1).

 5. Στην ομάδα στυλ , κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση ως πίνακακαι, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στυλ.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση ως πίνακα , κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Στήλη ημερομηνιών στο Power Pivot

 7. Αντιγράψτε όλες τις γραμμές, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλίδας.

 8. Στο Power Pivot, στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

 9. Στο όνομα πίνακα _GT_ προεπισκόπησης επικόλλησης , πληκτρολογήστε ένα όνομα, όπως ημερομηνία ή ημερολόγιο. Αφήστε επιλεγμένο το στοιχείο χρήση της πρώτης γραμμής ως κεφαλίδωνστηλών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Προεπισκόπηση επικόλλησης

  Ο νέος πίνακας ημερομηνιών (με το όνομα ημερολόγιο σε αυτό το παράδειγμα) στο Power Pivot έχει την εξής εμφάνιση:

  Πίνακας ημερομηνιών στο Power Pivot

  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν συνδεδεμένο πίνακα χρησιμοποιώντας το στοιχείο Προσθήκη στο μοντέλο δεδομένων. Ωστόσο, αυτό καθιστά το βιβλίο εργασίας σας άσκοπα μεγάλο, επειδή το βιβλίο εργασίας έχει δύο εκδόσεις του πίνακα ημερομηνιών. μία στο Excel και μία στο Power Pivot..

Σημείωση: Η ημερομηνία ονόματος είναι μια λέξη-κλειδί στο Power Pivot. Εάν ονομάσετε τον πίνακα που δημιουργείτε στην ημερομηνία του Power Pivot, τότε θα πρέπει να επισυνάψετε το όνομα του πίνακα με μονά εισαγωγικά σε οποιουσδήποτε τύπους DAX που το αναφέρονται σε ένα όρισμα. Όλα τα παραδείγματα εικόνων και τύπων σε αυτό το άρθρο αναφέρονται σε έναν πίνακα ημερομηνιών που έχει δημιουργηθεί στο Power Pivot με το όνομα Calendar.

Τώρα έχετε έναν πίνακα ημερομηνιών στο μοντέλο δεδομένων σας. Μπορείτε να προσθέσετε νέες στήλες ημερομηνίας, όπως έτος, μήνας, κ. λπ., χρησιμοποιώντας το DAX.

Προσθήκη νέων στηλών ημερομηνίας στον πίνακα ημερομηνιών

Ένας πίνακας ημερομηνιών με μια μεμονωμένη στήλη ημερομηνίας που έχει μία γραμμή για κάθε ημέρα για κάθε έτος είναι σημαντικός για τον ορισμό όλων των ημερομηνιών σε μια περιοχή ημερομηνιών. Είναι επίσης απαραίτητο για τη δημιουργία μιας σχέσης μεταξύ του πίνακα γεγονότων και του πίνακα ημερομηνιών. Ωστόσο, αυτή η στήλη μίας ημερομηνίας με μία γραμμή για κάθε ημέρα δεν είναι χρήσιμη κατά την ανάλυση κατά ημερομηνίες σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα ή Power View. Θέλετε ο πίνακας ημερομηνιών να περιλαμβάνει στήλες που σας βοηθούν να συγκεντρώσετε τα δεδομένα σας για μια περιοχή ή μια ομάδα ημερομηνιών. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να αθροίσετε ποσά πωλήσεων ανά μήνα ή τρίμηνο ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια μέτρηση που υπολογίζει την αύξηση του έτους. Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, ο πίνακας ημερομηνιών σας χρειάζεται στήλες έτους, μήνα ή τετάρτου που σας επιτρέπουν να συγκεντρώσετε τα δεδομένα σας για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Εάν εισαγάγατε τον πίνακα ημερομηνιών από μια σχεσιακή προέλευση δεδομένων, μπορεί να περιλαμβάνει ήδη τους διάφορους τύπους στηλών ημερομηνίας που θέλετε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να θέλετε να τροποποιήσετε ορισμένες από αυτές τις στήλες ή να δημιουργήσετε πρόσθετες στήλες ημερομηνιών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν δημιουργήσετε τον δικό σας πίνακα ημερομηνιών στο Excel και τον αντιγράψετε στο μοντέλο δεδομένων. Ευτυχώς, η δημιουργία νέων στηλών ημερομηνίας στο Power Pivot είναι αρκετά εύκολη με τις συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας στο DAX.

Συμβουλή: Εάν δεν έχετε ακόμη εργαστεί με το DAX, ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσετε την εκμάθηση είναι με την Γρήγορη εκκίνηση: μάθετε τα βασικά στοιχεία του DAX σε 30 λεπτά στο Office.com.

Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας DAX

Εάν έχετε εργαστεί ποτέ με συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας σε τύπους του Excel, τότε πιθανότατα θα είστε εξοικειωμένοι με τις συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας. Αν και αυτές οι συναρτήσεις είναι παρόμοιες με τα αντίστοιχά τους στο Excel, υπάρχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές:

 • Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας DAX Χρησιμοποιήστε έναν τύπο δεδομένων ημερομηνίας/ώρας.

 • Μπορούν να λάβουν τιμές από μια στήλη ως όρισμα.

 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιστροφή ή/και το χειρισμό τιμών ημερομηνίας.

Αυτές οι συναρτήσεις χρησιμοποιούνται συχνά κατά τη δημιουργία προσαρμοσμένων στηλών ημερομηνίας σε έναν πίνακα ημερομηνιών, ώστε να είναι σημαντικές για την κατανόηση. Θα χρησιμοποιήσουμε ορισμένες από αυτές τις συναρτήσεις για να δημιουργήσουμε στήλες για το έτος, το τρίμηνο, το FiscalMonth και ούτω καθεξής.

Σημείωση: Οι συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας στο DAX δεν είναι ίδιες με τις συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρονική ευφυΐα στο Power Pivot στο Excel 2013.

Το DAX περιλαμβάνει τις ακόλουθες συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας:

Υπάρχουν πολλές άλλες συναρτήσεις DAX που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στους τύπους σας. Για παράδειγμα, πολλοί από τους τύπους που περιγράφονται εδώ χρησιμοποιούν μαθηματικές και τριγωνομετριΚές συναρτήσεις όπως το mod και το TRUNC, λογικές συναρτήσεις όπως η IFκαι συναρτήσεις κειμένου όπως η μορφή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλες συναρτήσεις DAX, ανατρέξτε στην ενότητα " Πρόσθετοι πόροι " παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Παραδείγματα τύπων για ένα ημερολογιακό έτος

Τα παρακάτω παραδείγματα περιγράφουν τους τύπους που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία πρόσθετων στηλών σε έναν πίνακα ημερομηνίας με το όνομα ημερολόγιο. Μία στήλη, καθορισμένη ημερομηνία, υπάρχει ήδη και περιέχει μια συνεχόμενη περιοχή ημερομηνιών από το 1/1/2010 έως το 12/31/2016.

Έτος

= YEAR ([Date])

Σε αυτόν τον τύπο, η συνάρτηση year επιστρέφει το έτος από την τιμή στη στήλη date. Επειδή η τιμή στη στήλη date είναι τύπος δεδομένων ημερομηνίας/ώρας, η συνάρτηση YEAR ξέρει πώς να επιστρέψει το έτος από αυτήν.

Στήλη "Έτος"

Μήνας

= MONTH ([Date])

Σε αυτόν τον τύπο, όπως και με τη συνάρτηση YEAR, μπορούμε απλώς να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση month για να επιστρέψουμε μια τιμή μήνα από τη στήλη date.

Στήλη "Μήνας"

Τρίμηνο

= INT (([μήνας] + 2)/3)

Σε αυτόν τον τύπο, χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση int για να επιστρέψουμε μια τιμή ημερομηνίας ως ακέραιος. Το όρισμα που ορίζουμε για τη συνάρτηση INT είναι η τιμή από τη στήλη μήνας, προσθέστε το 2 και, στη συνέχεια, μοιράστε το με το 3 για να λάβετε το τρίμηνο, 1 έως 4.

Στήλη "Τρίμηνο"

Όνομα μήνα

= FORMAT ([ημερομηνία]; "Μμμμ")

Σε αυτόν τον τύπο, για να λάβετε το όνομα του μήνα, χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση Format για να μετατρέψουμε μια αριθμητική τιμή από τη στήλη "ημερομηνία" σε κείμενο. Ορίζουμε τη στήλη date ως το πρώτο όρισμα και, στη συνέχεια, τη μορφή. Θέλουμε το όνομα του μήνα μας να εμφανίζει όλους τους χαρακτήρες, γι ' αυτό χρησιμοποιούμε το "Μμμμ". Το αποτέλεσμά μας μοιάζει κάπως έτσι:

Στήλη "Όνομα μήνα"

Εάν θέλουμε να επιστρέψουμε το όνομα του μήνα με σύντμηση σε τρία γράμματα, θα χρησιμοποιούσαμε το "Μμμ" στο όρισμα μορφοποίηση.

Ημέρα της εβδομάδας

= FORMAT ([ημερομηνία]; "DDD")

Σε αυτόν τον τύπο, χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση FORMAT για να πάρουμε το όνομα της ημέρας. Επειδή θέλουμε απλώς ένα συντετμημένο όνομα ημέρας, καθορίζουμε το "DDD" στο όρισμα μορφοποίηση.

Στήλη "Ημέρα της εβδομάδας"
Δείγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα

Αφού έχετε πεδία για ημερομηνίες όπως έτος, τρίμηνο, μήνας, κ. λπ., μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα ή μια αναφορά. Για παράδειγμα, η παρακάτω εικόνα εμφανίζει το πεδίο "SalesAmount" από τον πίνακα "γεγονός πωλήσεων" σε ΤΙΜΈς και το έτος και το τέταρτο από τον πίνακα "διάσταση ημερολογίου" σε ΓΡΑΜΜΈς. Το SalesAmount συγκεντρώνεται για το περιβάλλον του έτους και του τριμήνου.

Δείγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα

Παραδείγματα τύπων για ένα οικονομικό έτος

Οικονομικό έτος

= IF ([μήνας] < = 6, [year], [year] + 1)

Σε αυτό το παράδειγμα, το οικονομικό έτος ξεκινά την 1η Ιουλίου.

Δεν υπάρχει καμία συνάρτηση που να μπορεί να εξαγάγει ένα οικονομικό έτος από μια τιμή ημερομηνίας, επειδή οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης για ένα οικονομικό έτος είναι συχνά διαφορετικές από εκείνες ενός ημερολογιακού έτους. Για να λάβετε το οικονομικό έτος, θα πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσετε μια συνάρτηση IF για να ελέγξετε εάν η τιμή για το μήνα είναι μικρότερη ή ίση με 6. Στο δεύτερο όρισμα, εάν η τιμή για το μήνα είναι μικρότερη ή ίση με 6, τότε επιστρέψτε την τιμή από τη στήλη έτος. Εάν όχι, στη συνέχεια, επιστρέψτε την τιμή από το έτος και προσθέστε 1.

Στήλη "Οικονομικό έτος"

Ένας άλλος τρόπος για να καθορίσετε μια τιμή τέλους οικονομικού έτους είναι να δημιουργήσετε μια μέτρηση που απλώς καθορίζει το μήνα. Για παράδειγμα, FYE: = 6. Στη συνέχεια, μπορείτε να αναφέρετε το όνομα της μέτρησης στη θέση του αριθμού του μήνα. Για παράδειγμα, = IF ([μήνας] < = [FYE], [year], [year] + 1). Αυτό παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία κατά την αναφορά στον μήνα λήξης του οικονομικού έτους σε πολλούς διαφορετικούς τύπους.

Οικονομικός μήνας

= IF ([μήνας] < = 6, 6 + [μήνας]; [μήνας]-6)

Σε αυτόν τον τύπο, διευκρινίζουμε εάν η τιμή για [μήνας] είναι μικρότερη ή ίση με 6, στη συνέχεια, Πάρτε 6 και προσθέστε την τιμή από το μήνα, διαφορετικά Αφαιρέστε το 6 από την τιμή από [μήνας].

Στήλη "Οικονομικός μήνας"

Οικονομικό τρίμηνο

= INT (([FiscalMonth] + 2)/3)

Ο τύπος που χρησιμοποιούμε για το FiscalQuarter είναι σχεδόν ο ίδιος όπως ήταν για το τρίμηνο στο ημερολογιακό έτος. Η μόνη διαφορά είναι ότι διευκρινίζουμε [FiscalMonth] αντί για [μήνας].

Στήλη "Οικονομικό τρίμηνο"

Αργίες ή ειδικές ημερομηνίες

Μπορεί να θέλετε να συμπεριλάβετε μια στήλη ημερομηνίας που υποδεικνύει ότι ορισμένες ημερομηνίες είναι αργίες ή κάποια άλλη ειδική ημερομηνία. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να αθροίσετε σύνολα πωλήσεων για την ημέρα της νέας χρονιάς, προσθέτοντας ένα πεδίο αργιών σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, ως αναλυτής ή ως φίλτρο. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να θέλετε να εξαιρέσετε αυτές τις ημερομηνίες από άλλες στήλες ημερομηνιών ή σε μια μέτρηση.

Συμπεριλαμβανομένων των αργιών ή των ειδικών ημερών είναι πολύ απλό. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα στο Excel που έχει τις ημερομηνίες που θέλετε να συμπεριλάβετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε την προσθήκη στο μοντέλο δεδομένων για να την προσθέσετε στο μοντέλο δεδομένων ως συνδεδεμένο πίνακα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ του πίνακα και του πίνακα ημερολογίου. Οι τύποι που κάνουν αναφορά σε αυτό μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συνάρτηση LOOKUPVALUE για να επιστρέψουν τιμές.

Παρακάτω θα βρείτε ένα παράδειγμα πίνακα που δημιουργήθηκε στο Excel και ο οποίος περιλαμβάνει αργίες που θα προστεθούν στον πίνακα ημερομηνιών:

Ημερομηνία

Αργία

1/1/2010

Νέα έτη

11/25/2010

Ευχαριστιών

12/25/2010

Χριστουγεννιάτικων

1/1/2011

Νέα έτη

11/24/2011

Ευχαριστιών

12/25/2011

Χριστουγεννιάτικων

1/1/2012

Νέα έτη

22/11/2012

Ευχαριστιών

12/25/2012

Χριστουγεννιάτικων

1/1/2013

Νέα έτη

11/28/2013

Ευχαριστιών

12/25/2013

Χριστουγεννιάτικων

11/27/2014

Ευχαριστιών

12/25/2014

Χριστουγεννιάτικων

1/1/2014

Νέα έτη

11/27/2014

Ευχαριστιών

12/25/2014

Χριστουγεννιάτικων

1/1/2015

Νέα έτη

11/26/2014

Ευχαριστιών

12/25/2015

Χριστουγεννιάτικων

1/1/2016

Νέα έτη

11/24/2016

Ευχαριστιών

12/25/2016

Χριστουγεννιάτικων

Στον πίνακα ημερομηνιών, δημιουργούμε μια στήλη με το όνομα αργία και χρησιμοποιούμε έναν τύπο ως εξής:

= LOOKUPVALUE (αργίες [αργία], αργίες [Date], Calendar [Date])

Ας δούμε αυτόν τον τύπο πιο προσεκτικά.

Χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση LOOKUPVALUE για να πάρουμε τιμές από τη στήλη "αργία" στον πίνακα αργιών. Στο πρώτο όρισμα, καθορίζετε τη στήλη όπου θα είναι η τιμή αποτελέσματος. Καθορίστε τη στήλη αργιών στον πίνακα αργίες , επειδή αυτή είναι η τιμή που θέλουμε να επιστραφεί.

= LOOKUPVALUE (αργίες [αργία], αργίες [Date], Calendar [Date])

Στη συνέχεια, καθορίζετε το δεύτερο όρισμα, τη στήλη αναζήτησης που περιέχει τις ημερομηνίες για τις οποίες θέλουμε να αναζητήσουμε. Ορίζουμε τη στήλη " ημερομηνία " στον πίνακα " αργίες ", ως εξής:

= LOOKUPVALUE (αργίες [αργία],αργίες [Date], Calendar [Date])

Τέλος, καθορίζετε τη στήλη στον πίνακα ημερολογίου μας που περιέχει τις ημερομηνίες που θέλετε να αναζητήσετε στον πίνακα αργιών . Αυτό φυσικά είναι η στήλη " ημερομηνία " στον πίνακα " ημερολόγιο ".

= LOOKUPVALUE (αργίες [αργία], αργίες [Date],Calendar [Date])

Η στήλη αργιών θα επιστρέψει το όνομα της αργίας για κάθε γραμμή που έχει μια τιμή ημερομηνίας που αντιστοιχεί σε μια ημερομηνία στον πίνακα αργίες.

Πίνακας "Αργίες"

Προσαρμοσμένο ημερολόγιο-13 4-περίοδοι εβδομάδων

Ορισμένες οργανώσεις, όπως η λιανική ή η υπηρεσία τροφίμων, συχνά αναφέρουν σε διαφορετικές περιόδους, όπως οι περίοδοι 13 4 εβδομάδων. Με ένα ημερολόγιο περιόδου 13 4 εβδομάδων, κάθε περίοδος είναι 28 ημέρες. Επομένως, κάθε περίοδος περιέχει τέσσερις Δευτέρες, τέσσερις τρίτες, τέσσερις Τετάρτες και ούτω καθεξής. Κάθε περίοδος περιέχει τον ίδιο αριθμό ημερών και τυπικά, οι αργίες θα μειώνονται εντός της ίδιας περιόδου κάθε έτους. Μπορείτε να επιλέξετε να ξεκινάτε μια περίοδο οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. Όπως ακριβώς και με τις ημερομηνίες σε ένα ημερολόγιο ή ένα οικονομικό έτος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το DAX για να δημιουργήσετε πρόσθετες στήλες με προσαρμοσμένες ημερομηνίες.

Στα παρακάτω παραδείγματα, η πρώτη πλήρης περίοδος ξεκινά την πρώτη Κυριακή του οικονομικού έτους. Σε αυτήν την περίπτωση, το οικονομικό έτος ξεκινά από το 7/1.

Εβδομάδας

Αυτή η τιμή μας δίνει τον αριθμό της εβδομάδας, ξεκινώντας από την πρώτη πλήρη εβδομάδα του οικονομικού έτους. Σε αυτό το παράδειγμα, η πρώτη πλήρης εβδομάδα ξεκινά την Κυριακή, οπότε η πρώτη ολόκληρη εβδομάδα στο πρώτο οικονομικό έτος στον πίνακα ημερολογίου ξεκινά στην πραγματικότητα στο 7/4/2010 και συνεχίζει την τελευταία πλήρη εβδομάδα στον πίνακα ημερολογίου. Παρόλο που αυτή η τιμή δεν είναι τόσο χρήσιμη στην ανάλυση, είναι απαραίτητο να υπολογίσετε για χρήση σε άλλους τύπους περιόδου 28 ημερών.

= INT ([Date]-40356)/7)

Ας δούμε αυτόν τον τύπο πιο προσεκτικά.

Πρώτα, δημιουργούμε έναν τύπο που επιστρέφει τιμές από τη στήλη "ημερομηνία" ως ακέραιος, όπως:

= INT ([Date])

Στη συνέχεια, θέλουμε να αναζητήσουμε την πρώτη Κυριακή του πρώτου οικονομικού έτους. Βλέπουμε ότι είναι 7/4/2010.

Στήλη "Εβδομάδα"

Τώρα, αφαιρέστε το 40356 (ο οποίος είναι ο ακέραιος για το 6/27/2010, την τελευταία Κυριακή από το προηγούμενο οικονομικό έτος) από αυτήν την τιμή για να λάβετε τον αριθμό των ημερών από την αρχή των ημερών στον πίνακα ημερολογίου μας, ως εξής:

= INT ([Date]-40356)

Στη συνέχεια, διαιρέστε το αποτέλεσμα με το 7 (ημέρες σε μια εβδομάδα), ως εξής:

= INT (([Date]-40356)/7)

Το αποτέλεσμα μοιάζει κάπως έτσι:

Στήλη "Εβδομάδα"

Περίοδος

Η περίοδος σε αυτό το προσαρμοσμένο ημερολόγιο περιέχει 28 ημέρες και θα ξεκινά πάντα την Κυριακή. Αυτή η στήλη θα επιστρέψει τον αριθμό της περιόδου που αρχίζει με την πρώτη Κυριακή του πρώτου οικονομικού έτους.

= INT (([εβδομάδα] + 3)/4)

Ας δούμε αυτόν τον τύπο πιο προσεκτικά.

Πρώτα, δημιουργούμε έναν τύπο που επιστρέφει μια τιμή από τη στήλη "εβδομάδα" ως ακέραιος, όπως:

=INT ([εβδομάδα])

Στη συνέχεια, προσθέστε 3 σε αυτή την τιμή, ως εξής:

= INT ([εβδομάδα]+ 3)

Στη συνέχεια, χωρίστε το αποτέλεσμα με το 4, ως εξής:

= INT (([εβδομάδα] + 3)/4)

Το αποτέλεσμα μοιάζει κάπως έτσι:

Στήλη "Περίοδος"

Οικονομικό έτος περιόδου

Αυτή η τιμή επιστρέφει το οικονομικό έτος για μια περίοδο.

= INT (([περίοδος] + 12)/13) + 2008

Ας δούμε αυτόν τον τύπο πιο προσεκτικά.

Πρώτα, δημιουργούμε έναν τύπο που επιστρέφει μια τιμή από την περίοδο και προσθέτει το 12:

= ([Περίοδος] + 12)

Χωρίζουμε το αποτέλεσμα με το 13, επειδή υπάρχουν περίοδοι 13 28 ημερών στο οικονομικό έτος:

= (([Περίοδος] + 12)/13)

Προσθέτουμε το 2010, επειδή αυτό είναι το πρώτο έτος στον πίνακα:

= (([Περίοδος] + 12)/13)+ 2010

Τέλος, χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση INT για να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε κλάσμα του αποτελέσματος και να επιστρέψουμε έναν ακέραιο αριθμό, όταν διαιρείται με το 13, ως εξής:

=Int(([περίοδος] + 12)/13)+2010

Το αποτέλεσμα μοιάζει κάπως έτσι:

Στήλη "Περίοδος οικονομικού έτους"

Περίοδος στο FiscalYear

Αυτή η τιμή επιστρέφει τον αριθμό περιόδου, 1 – 13, ξεκινώντας από την πρώτη πλήρη περίοδο (αρχής γενομένης από την Κυριακή) σε κάθε οικονομικό έτος.

= IF (MOD ([περίοδος]; 13); MOD ([περίοδος]; 13); 13)

Αυτός ο τύπος είναι λίγο πιο περίπλοκος, γι ' αυτό θα τον περιγράψουμε πρώτα σε μια γλώσσα που πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα. Αυτός ο τύπος αναφέρει, διαίρεση της τιμής από [περίοδος] κατά 13 για να λάβετε έναν αριθμό περιόδου (1-13) στο έτος. Εάν αυτός ο αριθμός είναι 0, τότε επιστρέψτε το 13.

Πρώτα, δημιουργούμε έναν τύπο που επιστρέφει το υπόλοιπο της τιμής από το διάστημα μέχρι το 13. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το mod (μαθηματικές και τριγωνομετρικές συναρτήσεις) ως εξής:

=Mod ([περίοδος]; 13)

Αυτό, ως επί το πλείστον, μας δίνει το αποτέλεσμα που θέλουμε, εκτός από την περίπτωση που η τιμή για την περίοδο είναι 0, επειδή αυτές οι ημερομηνίες δεν εμπίπτουν στο πρώτο οικονομικό έτος, όπως στις πρώτες πέντε ημέρες του πίνακα ημερομηνιών ημερολογίου του παραδείγματός μας. Μπορούμε να το τακτοποιήσουμε με μια συνάρτηση IF. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμά μας είναι 0, επιστρέφουμε το 13, ως εξής:

=IF(mod ([περίοδος]; 13);mod ([περίοδος]; 13); 13)

Το αποτέλεσμα μοιάζει κάπως έτσι:

Στήλη "Περίοδος σε οικονομικό έτος"

Δείγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει έναν Συγκεντρωτικό πίνακα με το πεδίο "SalesAmount" από τον πίνακα "γεγονός πωλήσεων" σε ΤΙΜΈς και πεδία "PeriodFiscalYear" και "PeriodInFiscalYear" από τον πίνακα "διάσταση ημερομηνίας ημερολογίου" σε ΓΡΑΜΜΈς. Το SalesAmount συγκεντρώνεται για το περιβάλλον ανά οικονομικό έτος και περίοδο 28 ημερών στο οικονομικό έτος.

Δείγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα για το οικονομικό έτος

Σχέσεις

Αφού δημιουργήσετε έναν πίνακα ημερομηνιών στο μοντέλο δεδομένων σας, για να ξεκινήσετε την περιήγηση στα δεδομένα σας σε Συγκεντρωτικούς πίνακες και αναφορές, καθώς και για να αθροίσετε δεδομένα με βάση τις στήλες στον πίνακα διάστασης ημερομηνίας, πρέπει να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ του πίνακα γεγονότων με τα δεδομένα συναλλαγής και τον πίνακα ημερομηνιών.

Επειδή πρέπει να δημιουργήσετε μια σχέση με βάση τις ημερομηνίες, θα θέλετε να βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε αυτή τη σχέση μεταξύ των στηλών των οποίων οι τιμές είναι του τύπου δεδομένων "ημερομηνία/ώρα" (Date).

Για κάθε τιμή ημερομηνίας στον πίνακα fact, η σχετική στήλη αναζήτησης στον πίνακα ημερομηνιών πρέπει να περιέχει τιμές που ταιριάζουν. Για παράδειγμα, μια γραμμή (εγγραφή συναλλαγής) στον πίνακα του γεγονότος πωλήσεων με τιμή 8/15/2012 12:00 AM στη στήλη DateKey πρέπει να έχει μια αντίστοιχη τιμή στη στήλη "σχετική ημερομηνία" στον πίνακα Date (με όνομα ημερολογίου). Αυτός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους θέλετε η στήλη ημερομηνιών στον πίνακα ημερομηνιών να περιέχει μια συνεχόμενη περιοχή ημερομηνιών, η οποία περιλαμβάνει οποιαδήποτε πιθανή ημερομηνία στον πίνακα γεγονότων σας.

Σχέσεις σε προβολή διαγράμματος

Σημείωση: Ενώ η στήλη date σε κάθε πίνακα πρέπει να έχει τον ίδιο τύπο δεδομένων (ημερομηνία), η μορφή κάθε στήλης δεν έχει σημασία.

Σημείωση: Εάν το Power Pivot δεν σας επιτρέψει να δημιουργήσετε σχέσεις μεταξύ των δύο πινάκων, τα πεδία ημερομηνίας ενδέχεται να μην αποθηκεύουν την ημερομηνία και την ώρα στο ίδιο επίπεδο ακρίβειας. Ανάλογα με τη μορφοποίηση της στήλης, οι τιμές μπορεί να έχουν την ίδια εμφάνιση, αλλά να αποθηκεύονται διαφορετικά. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την εργασία με το χρόνο.

Σημείωση: Αποφύγετε τη χρήση κλειδιών υποκατάστατων ακεραίων στις σχέσεις. Κατά την εισαγωγή δεδομένων από μια σχεσιακή προέλευση δεδομένων, συχνά οι στήλες ημερομηνίας και ώρας αντιπροσωπεύονται από ένα κλειδί υποκατάστατου, το οποίο είναι μια στήλη ακέραιος που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση μιας μοναδικής ημερομηνίας. Στο Power Pivot, θα πρέπει να αποφύγετε τη δημιουργία σχέσεων χρησιμοποιώντας ακέραια τα πλήκτρα ημερομηνίας/ώρας και, αντ ' αυτού, να χρησιμοποιήσετε στήλες που περιέχουν μοναδικές τιμές με έναν τύπο δεδομένων ημερομηνίας. Παρόλο που η χρήση των κλειδιών υποκατάστατων θεωρείται βέλτιστη πρακτική σε παραδοσιακές αποθήκες δεδομένων, τα ακέραια κλειδιά δεν είναι απαραίτητα στο Power Pivot και μπορούν να καταστήσουν δύσκολη την ομαδοποίηση τιμών σε Συγκεντρωτικούς πίνακες κατά διαφορετικές περιόδους ημερομηνιών.

Εάν λάβετε ένα σφάλμα ασυμφωνίας τύπου όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια σχέση, αυτό είναι πιθανό επειδή η στήλη στον πίνακα fact δεν είναι τύπος δεδομένων ημερομηνίας. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν το Power Pivot δεν μπορεί να μετατρέψει αυτόματα μια μη ημερομηνία (συνήθως έναν τύπο δεδομένων κειμένου) σε έναν τύπο δεδομένων Date. Εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη στήλη στον πίνακα γεγονότων, αλλά θα πρέπει να μετατρέψετε τα δεδομένα με έναν τύπο DAX σε μια νέα υπολογιζόμενη στήλη. Ανατρέξτε στο θέμα μετατροπή των ημερομηνιών τύπου δεδομένων κειμένου σε τύπο δεδομένων Date αργότερα στο προσάρτημα.

Πολλές σχέσεις

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε πολλές σχέσεις ή να δημιουργήσετε πολλούς πίνακες ημερομηνιών. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν πολλά πεδία ημερομηνίας στον πίνακα "γεγονός πωλήσεων", όπως το DateKey, το ShipDate και το ReturnDate, μπορούν όλοι να έχουν σχέσεις με το πεδίο "ημερομηνία" στον πίνακα "ημερομηνία ημερολογίου", αλλά μόνο μία από αυτές μπορεί να είναι μια ενεργή σχέση. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή το DateKey αντιπροσωπεύει την ημερομηνία της συναλλαγής και, επομένως, την πιο σημαντική ημερομηνία, αυτό θα χρησιμεύσει καλύτερα ως ενεργή σχέση. Οι άλλοι χρήστες έχουν ανενεργές σχέσεις.

Ο ακόλουθος Συγκεντρωτικός πίνακας υπολογίζει τις συνολικές πωλήσεις κατά οικονομικό έτος και το οικονομικό τρίμηνο. Μια μέτρηση με το όνομα Total Sales, με τον τύπο Total Sales: = SUM ([SalesAmount]), ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΑΙ σε τιμές και τα πεδία FiscalYear και FiscalQuarter από τον πίνακα "ημερομηνία ημερολογίου" ΤΟΠΟΘΕΤΟΎΝΤΑΙ σε γραμμές.

Συγκεντρωτικός Πίνακας συνολικών πωλήσεων κατά οικονομικό τρίμηνο Λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα

Αυτός ο οριζόντιος Συγκεντρωτικός πίνακας λειτουργεί σωστά, επειδή θέλουμε να συνοψίσουμε τις συνολικές πωλήσεις μας κατά τηνημερομηνία συναλλαγήςστο DateKey. Η συνολική μέτρηση πωλήσεων χρησιμοποιεί τις ημερομηνίες στο DateKey και αθροίζεται ανά οικονομικό έτος και οικονομικό τρίμηνο, επειδή υπάρχει μια σχέση μεταξύ του DateKey στον πίνακα "Πωλήσεις" και της στήλης "ημερομηνία" στον πίνακα "ημερομηνία ημερολογίου".

ΑνΕνεργές σχέσεις

Αλλά, τι θα γινόταν εάν θέλαμε να συνοψίσουμε τις συνολικές πωλήσεις μας όχι κατά ημερομηνία συναλλαγής, αλλά κατά ημερομηνία αποστολής; Χρειαζόμαστε μια σχέση μεταξύ της στήλης "ShipDate" στον πίνακα "Πωλήσεις" και της στήλης "ημερομηνία" στον πίνακα "Ημερολόγιο". Εάν δεν δημιουργήσουμε αυτή τη σχέση, οι συγκεντρωτικές συγκεντρώσεις μας βασίζονται πάντα στην ημερομηνία συναλλαγής. Ωστόσο, μπορούμε να έχουμε πολλές σχέσεις, παρόλο που μόνο μία μπορεί να είναι ενεργή και επειδή η ημερομηνία συναλλαγής είναι η πιο σημαντική, αποκτά την ενεργή σχέση με τον πίνακα ημερολογίου.

Σε αυτή την περίπτωση, το ShipDate έχει μια ανενεργή σχέση, επομένως κάθε τύπος μέτρου που δημιουργείται για τη συγκέντρωση δεδομένων με βάση τις ημερομηνίες του πλοίου πρέπει να καθορίζει την ανενεργή σχέση χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση USERELATIONSHIP .

Για παράδειγμα, επειδή υπάρχει μια ανενεργή σχέση μεταξύ της στήλης "ShipDate" στον πίνακα "Πωλήσεις" και της στήλης "ημερομηνία" στον πίνακα "Ημερολόγιο", μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μέτρηση που αθροίζει τις συνολικές πωλήσεις κατά ημερομηνία αποστολής. Χρησιμοποιούμε έναν τύπο σαν αυτόν για να καθορίσουμε τη σχέση που θα χρησιμοποιηθεί:

Συνολικές πωλήσεις κατά ημερομηνία αποστολής: = ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌς (SUM (Sales [SalesAmount]), USERELATIONSHIP (Sales [ShipDate]; Calendar [Date]))

Αυτός ο τύπος απλώς αναφέρει: Υπολογίστε ένα άθροισμα για το SalesAmount, αλλά φιλτράρετε χρησιμοποιώντας τη σχέση μεταξύ της στήλης ShipDate στον πίνακα "Πωλήσεις" και της στήλης "ημερομηνία" στον πίνακα "Ημερολόγιο".

Τώρα, εάν δημιουργήσουμε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα και τοποθετήσουμε τις συνολικές πωλήσεις με βάση την ημερομηνία αποστολής σε ΤΙΜΈς και το οικονομικό έτος και το οικονομικό τρίμηνο σε ΓΡΑΜΜΈς, θα δούμε το ίδιο γενικό άθροισμα, αλλά όλα τα υπόλοιπα ποσά για το οικονομικό έτος και το οικονομικό τρίμηνο είναι διαφορετικά, επειδή βασίζονται στην ημερομηνία αποστολής και Όχι την ημερομηνία συναλλαγής.

Συγκεντρωτικός Πίνακας συνολικών πωλήσεων κατά ημερομηνία αποστολής Λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα

Η χρήση ανενεργών σχέσεων σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο έναν πίνακα ημερομηνιών, αλλά απαιτεί οποιαδήποτε μέτρα (όπως οι συνολικές πωλήσεις κατά ημερομηνία αποστολής), να αναφέρουν την ανενεργή σχέση στον τύπο της. Υπάρχει μια άλλη εναλλακτική λύση, δηλαδή, χρήση πολλών πινάκων ημερομηνιών.

Πολλοί πίνακες ημερομηνιών

Ένας άλλος τρόπος για να εργαστείτε με πολλές στήλες ημερομηνιών στον πίνακα γεγονότων είναι να δημιουργήσετε πολλούς πίνακες ημερομηνιών και να δημιουργήσετε ξεχωριστές ενεργές σχέσεις μεταξύ τους. Ας δούμε ξανά το παράδειγμα του πίνακα πωλήσεών μας. Έχουμε τρεις στήλες με ημερομηνίες στις οποίες μπορεί να θέλουμε να συγκεντρώσουμε δεδομένα:

 • Μια DateKey με την ημερομηνία πώλησης για κάθε συναλλαγή.

 • Ένα ShipDate – με την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία τα στοιχεία πωλήθηκαν στάλθηκαν στον πελάτη.

 • Ένα ReturnDate – με την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής ενός ή περισσοτέρων στοιχείων.

Να θυμάστε ότι το πεδίο DateKey με την ημερομηνία συναλλαγής είναι το πιο σημαντικό. Θα κάνουμε τις περισσότερες από τις συναθροίσεις μας με βάση αυτές τις ημερομηνίες, γι ' αυτό σίγουρα θα χρειαστούμε μια σχέση μεταξύ αυτής και της στήλης Date στον πίνακα ημερολογίου. Εάν δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ανενεργές σχέσεις μεταξύ του ShipDate και του ReturnDate και του πεδίου "ημερομηνία" στον πίνακα "Ημερολόγιο", απαιτώντας έτσι ειδικούς τύπους μέτρησης, μπορούμε να δημιουργήσουμε πρόσθετους πίνακες ημερομηνιών για την ημερομηνία αποστολής και την ημερομηνία επιστροφής. Στη συνέχεια, μπορούμε να δημιουργήσουμε ενεργές σχέσεις μεταξύ τους.

Σχέσεις με πολλαπλούς πίνακες ημερομηνιών σε Προβολή διαγράμματος

Σε αυτό το παράδειγμα, δημιουργήσαμε έναν άλλο πίνακα ημερομηνιών με το όνομα ShipCalendar. Αυτό, φυσικά, σημαίνει επίσης τη δημιουργία πρόσθετων στηλών ημερομηνίας και, επειδή αυτές οι στήλες ημερομηνίας βρίσκονται σε διαφορετικό πίνακα ημερομηνιών, θέλουμε να τους ονομάσουμε με τρόπο που να τους διαφοροποιεί από τις ίδιες στήλες στον πίνακα ημερολογίου. Για παράδειγμα, έχουμε δημιουργήσει στήλες με το όνομα ShipYear, ShipMonth, ShipQuarter και ούτω καθεξής.

Εάν δημιουργήσουμε τον Συγκεντρωτικό πίνακα και τοποθετήσουμε τη συνολική μέτρηση πωλήσεων σε ΤΙΜΈς και ShipFiscalYear και ShipFiscalQuarter σε ΓΡΑΜΜΈς, θα δούμε τα ίδια αποτελέσματα που είδαμε όταν δημιουργήσαμε μια ανενεργή σχέση και ένα πεδίο "ειδικές συνολικές πωλήσεις με βάση την ημερομηνία αποστολής".

Συγκεντρωτικός Πίνακας συνολικών πωλήσεων κατά ημερομηνία αποστολής με ημερολόγιο αποστολής Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα

Κάθε μία από αυτές τις προσεγγίσεις απαιτεί προσεκτική εξέταση. Όταν χρησιμοποιείτε πολλές σχέσεις με έναν μόνο πίνακα ημερομηνιών, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ειδικά μέτρα που διακινούνται ανενεργές σχέσεις χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση USERELATIONSHIP. Από την άλλη πλευρά, η δημιουργία πολλών πινάκων ημερομηνιών μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε μια λίστα πεδίων και, επειδή έχετε περισσότερους πίνακες στο μοντέλο δεδομένων, θα απαιτήσει περισσότερη μνήμη. Πειραματιστείτε με αυτό που σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Ιδιότητα "πίνακας ημερομηνιών"

Η ιδιότητα Table Date ορίζει τα μετα-δεδομένα που είναι απαραίτητα για συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας, όπως το TOTALYTD, το PREVIOUSMONTH και το DATESBETWEEN για να λειτουργήσουν σωστά. Όταν ένας υπολογισμός εκτελείται χρησιμοποιώντας μία από αυτές τις συναρτήσεις, ο μηχανισμός τύπου του Power Pivot ξέρει πού να πάει για να πάρει τις ημερομηνίες που χρειάζεται.

Προειδοποίηση: Εάν αυτή η ιδιότητα δεν έχει καθοριστεί, τα μέτρα που χρησιμοποιούν συναρτήσεις Time-Intelligence DAX ενδέχεται να μην επιστρέφουν σωστά αποτελέσματα.

Όταν ορίζετε την ιδιότητα "πίνακας ημερομηνιών", καθορίζετε έναν πίνακα ημερομηνιών και μια στήλη ημερομηνίας με τύπο δεδομένων Date (ημερομηνία/ώρα).

Παράθυρο διαλόγου "Σήμανση ως πίνακα ημερομηνιών"

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: καθορισμός της ιδιότητας "πίνακας ημερομηνιών"

 1. Στο παράθυρο του PowerPivot, επιλέξτε τον πίνακα ημερολογίου .

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση , κάντε κλικ στην επιλογή Σήμανση ως πίνακα ημερομηνιών.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Σήμανση ως πίνακα ημερομηνιών, επιλέξτε μια στήλη με μοναδικές τιμές και τον τύπο δεδομένων Date.

Εργασία με το χρόνο

Όλες οι τιμές ημερομηνίας με τύπο δεδομένων Date στο Excel ή στον SQL Server είναι στην πραγματικότητα ένας αριθμός. Που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον αριθμό είναι ψηφία που αναφέρονται σε μια ώρα. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η ώρα για κάθε γραμμή είναι τα μεσάνυχτα. Για παράδειγμα, εάν ένα πεδίο DateTimeKey σε έναν πίνακα του γεγονότος πωλήσεων έχει τιμές όπως το 10/19/2010 12:00:00 πμ, αυτό σημαίνει ότι οι τιμές είναι στο επίπεδο ημέρας ακριβείας. Εάν οι τιμές του πεδίου DateTimeKey έχουν ένα χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, 10/19/2010 8:44:00 πμ, αυτό σημαίνει ότι οι τιμές είναι στο λεπτό επίπεδο ακρίβειας. Οι τιμές θα μπορούσαν επίσης να είναι η ακρίβεια του επιπέδου ώρας ή ακόμη και το επίπεδο ακρίβειας δευτερολέπτων. Το επίπεδο ακρίβειας στην τιμή Time θα έχει σημαντική επίπτωση στον τρόπο με τον οποίο δημιουργείτε τον πίνακα ημερομηνιών και τις σχέσεις μεταξύ αυτού και του πίνακα γεγονότων.

Πρέπει να προσδιορίσετε εάν θα συγκεντρώσετε τα δεδομένα σας σε ένα επίπεδο ακρίβειας ημέρας ή σε ένα χρονικό επίπεδο ακρίβειας. Με άλλα λόγια, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε στήλες στον πίνακα ημερομηνιών, όπως το πρωί, το απόγευμα ή την ώρα ως πεδία ημερομηνίας ώρας στις περιοχές γραμμών, στηλών ή φίλτρων ενός Συγκεντρωτικού πίνακα.

Σημείωση: Οι ημέρες είναι η μικρότερη μονάδα χρόνου με την οποία μπορούν να λειτουργούν οι συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας DAX. Εάν δεν χρειάζεται να εργαστείτε με τιμές χρόνου, θα πρέπει να μειώσετε την ακρίβεια των δεδομένων σας ώστε να χρησιμοποιούνται οι ημέρες ως ελάχιστη μονάδα.

Εάν σκοπεύετε να συγκεντρώσετε τα δεδομένα σας στο χρονικό επίπεδο, τότε ο πίνακας ημερομηνιών θα χρειαστεί μια στήλη ημερομηνίας με την ώρα που περιλαμβάνεται. Στην πραγματικότητα, θα χρειαστεί μια στήλη ημερομηνίας με μία γραμμή για κάθε ώρα, ή ίσως ακόμη και κάθε λεπτό, κάθε ημέρας, για κάθε έτος στο εύρος ημερομηνιών. Αυτό συμβαίνει επειδή, για να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ της στήλης DateTimeKey στον πίνακα fact και της στήλης Date στον πίνακα ημερομηνιών, πρέπει να έχετε αντίστοιχες τιμές. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, εάν συμπεριλάβετε πολλά χρόνια, αυτό μπορεί να κάνει για έναν πολύ μεγάλο πίνακα ημερομηνιών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, θέλετε να συγκεντρώσετε τα δεδομένα σας μόνο στην ημέρα. Με άλλα λόγια, θα χρησιμοποιήσετε στήλες όπως το έτος, το μήνα, την εβδομάδα ή την ημέρα της εβδομάδας ως πεδία στις περιοχές γραμμών, στηλών ή φίλτρων ενός Συγκεντρωτικού πίνακα. Σε αυτήν την περίπτωση, η στήλη "ημερομηνία" στον πίνακα ημερομηνιών πρέπει να περιέχει μόνο μία γραμμή για κάθε ημέρα του έτους, όπως περιγράψαμε προηγουμένως.

Εάν η στήλη "ημερομηνία" περιλαμβάνει ένα χρονικό επίπεδο ακρίβειας, αλλά θα συγκεντρωθείτε μόνο σε ένα επίπεδο ημέρας, για να δημιουργήσετε τη σχέση μεταξύ του πίνακα γεγονότων και του πίνακα ημερομηνιών, ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε τον πίνακα γεγονότων, δημιουργώντας μια νέα στήλη που περικόπτει τις τιμές στην ημερομηνία c στήλης σε μια τιμή ημέρας. Με άλλα λόγια, μετατρέψτε μια τιμή όπως 10/19/2010 8:44:00Π.Μ. έως 10/19/2010 12:00:00 πμ. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε τη σχέση ανάμεσα σε αυτή τη νέα στήλη και τη στήλη "ημερομηνία" στον πίνακα ημερομηνιών, επειδή οι τιμές συμφωνούν.

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Αυτή η εικόνα εμφανίζει μια στήλη DateTimeKey στον πίνακα "γεγονότα πωλήσεων". Όλες οι συγκεντρώσεις για τα δεδομένα σε αυτόν τον πίνακα πρέπει να είναι μόνο στο επίπεδο ημέρας, χρησιμοποιώντας στήλες στον πίνακα ημερομηνιών ημερολογίου, όπως έτος, μήνας, τρίμηνο, κ. λπ. Ο χρόνος που περιλαμβάνεται στην τιμή δεν είναι σχετικός, μόνο η πραγματική ημερομηνία.

Στήλη "Κλειδί_ημερομηνίας_ώρας"

Επειδή δεν χρειάζεται να αναλύσουμε αυτά τα δεδομένα στο χρονικό επίπεδο, δεν χρειαζόμαστε τη στήλη date στον πίνακα ημερομηνία ημερολογίου για να συμπεριλάβουμε μία γραμμή για κάθε ώρα και κάθε λεπτό κάθε ημέρας κάθε έτους. Έτσι, η στήλη date στον πίνακα ημερομηνιών είναι κάπως έτσι:

Στήλη ημερομηνιών στο Power Pivot

Για να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ της στήλης "DateTimeKey" στον πίνακα "Πωλήσεις" και της στήλης "ημερομηνία" στον πίνακα "Ημερολόγιο", μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα υπολογιζόμενη στήλη στον πίνακα "γεγονός πωλήσεων" και να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση TRUNC για να περικόψετε την τιμή ημερομηνίας και ώρας στο DateTimeKey στήλη σε μια τιμή ημερομηνίας που ταιριάζει με τις τιμές στη στήλη "ημερομηνία" στον πίνακα "Ημερολόγιο". Ο τύπος μοιάζει κάπως έτσι:

= TRUNC ([DateTimeKey]; 0)

Αυτό μας δίνει μια νέα στήλη (ονομάσαμε DateKey) με την ημερομηνία από τη στήλη DateTimeKey και μια ώρα 12:00:00 για κάθε γραμμή:

Στήλη "Κλειδί_ημερομηνίας"

Τώρα μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σχέση μεταξύ αυτής της νέας στήλης (DateKey) και της στήλης "ημερομηνία" στον πίνακα "Ημερολόγιο".

ΠαρΟμοίως, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια υπολογιζόμενη στήλη στον πίνακα "Πωλήσεις", η οποία μειώνει την ακρίβεια του χρόνου στη στήλη DateTimeKey με το επίπεδο ακρίβειας ώρας. Σε αυτήν την περίπτωση, η συνάρτηση TRUNC δεν θα λειτουργήσει, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλες συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας DAX για να εξαγάγετε και να ενώσετε εκ νέου μια νέα τιμή σε ένα επίπεδο ακρίβειας ώρας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν τύπο ως εξής:

= DATE (YEAR ([DateTimeKey]), MONTH ([DateTimeKey]), DAY ([DateTimeKey])) + TIME (HOUR ([DateTimeKey]), 0, 0)

Η νέα στήλη είναι κάπως έτσι:

Στήλη "Κλειδί_ημερομηνίας_ώρας"

Με την προϋπόθεση ότι η στήλη "ημερομηνία" στον πίνακα ημερομηνιών έχει τιμές στο επίπεδο ακρίβειας της ώρας, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σχέση μεταξύ τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των ημερομηνιών

Πολλές από τις στήλες ημερομηνιών που δημιουργείτε στον πίνακα ημερομηνιών είναι απαραίτητες για άλλα πεδία, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι χρήσιμες για την ανάλυση. Για παράδειγμα, το πεδίο DateKey στον πίνακα πωλήσεων που έχουμε αναφέρει και εμφανίζεται σε αυτό το άρθρο είναι σημαντικό, επειδή για κάθε συναλλαγή, αυτή η συναλλαγή καταγράφεται όπως συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Αλλά από μια ανάλυση και μια άποψη αναφοράς, αυτό δεν είναι χρήσιμο, επειδή δεν είναι δυνατή η χρήση του ως πεδίου γραμμής, στήλης ή φίλτρου σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα ή αναφορά.

ΠαρΟμοίως, στο παράδειγμά μας, η στήλη "ημερομηνία" στον πίνακα "Ημερολόγιο" είναι πολύ χρήσιμη, κρίσιμη για την πραγματικότητα, αλλά δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως διάσταση σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα.

Για να διατηρήσετε τους πίνακες και τις στήλες σε αυτές όσο το δυνατόν πιο χρήσιμες και για να διευκολύνετε την περιήγηση σε λίστες πεδίων αναφοράς Συγκεντρωτικού πίνακα ή Power View, είναι σημαντικό να αποκρύψετε τις περιττές στήλες από τα εργαλεία του προγράμματος-πελάτη. Μπορεί επίσης να θέλετε να αποκρύψετε και ορισμένους πίνακες. Ο πίνακας αργίες που εμφανίζεται νωρίτερα περιέχει ημερομηνίες αργιών που είναι σημαντικές για ορισμένες στήλες στον πίνακα ημερολογίου, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις στήλες ημερομηνία και αργία στον πίνακα αργίες ως πεδία σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα. Και πάλι εδώ, για να διευκολύνετε την περιήγηση σε λίστες πεδίων, μπορείτε να αποκρύψετε ολόκληρο τον πίνακα αργιών.

Μια άλλη σημαντική πτυχή της εργασίας με ημερομηνίες είναι οι συμβάσεις ονομασίας. Μπορείτε να ονομάσετε πίνακες και στήλες στο Power Pivot όπως θέλετε. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι, ειδικά εάν πρόκειται να κάνετε κοινή χρήση του βιβλίου εργασίας σας με άλλους χρήστες, μια καλή Σύμβαση ονομάτων διευκολύνει την αναγνώριση πινάκων και ημερομηνιών, όχι μόνο σε λίστες πεδίων, αλλά και στο Power Pivot και σε τύπους DAX.

Αφού έχετε έναν πίνακα ημερομηνιών στο μοντέλο δεδομένων σας, μπορείτε να αρχίσετε να δημιουργείτε μέτρα που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα δεδομένα σας. Ορισμένες μπορεί να είναι τόσο απλές όσο η άθροιση των συνόλων πωλήσεων για το τρέχον έτος, ενώ άλλες μπορεί να είναι πιο σύνθετες, όπου πρέπει να φιλτράρετε μια συγκεκριμένη περιοχή μοναδικών ημερομηνιών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα μέτρα στο Power Pivot και τις συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας.

Παράρτημα

Μετατροπή των ημερομηνιών τύπου δεδομένων κειμένου σε τύπο δεδομένων Date

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας πίνακας γεγονότων με δεδομένα συναλλαγής μπορεί να περιέχει ημερομηνίες τύπου δεδομένων κειμένου. Δηλαδή, μια ημερομηνία που εμφανίζεται ως 2012-12-04T11:47:09 είναι στην πραγματικότητα δεν είναι μια ημερομηνία σε όλα, ή τουλάχιστον όχι τον τύπο της ημερομηνίας Power Pivot μπορεί να καταλάβει. Είναι πραγματικά μόνο κείμενο που μοιάζει με ημερομηνία. Για να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ μιας στήλης ημερομηνίας στον πίνακα fact και μιας στήλης ημερομηνίας σε έναν πίνακα ημερομηνιών, και οι δύο στήλες πρέπει να είναι του τύπου δεδομένων Date .

Συνήθως, όταν προσπαθείτε να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων για μια στήλη ημερομηνιών που είναι τύπος δεδομένων κειμένου σε τύπο δεδομένων Date, το Power Pivot μπορεί να ερμηνεύσει τις ημερομηνίες και να τις μετατρέψει σε έναν τύπο δεδομένων true Date αυτόματα. Εάν το Power Pivot δεν μπορεί να κάνει μια μετατροπή τύπου δεδομένων, θα λάβετε ένα σφάλμα ασυμφωνίας τύπου.

Μπορείτε, ωστόσο, να εξακολουθείτε να μετατρέπετε τις ημερομηνίες σε έναν τύπο δεδομένων true Date. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα υπολογιζόμενη στήλη και να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο DAX για να αναλύσετε το έτος, τον μήνα, την ημέρα, την ώρα, κ. λπ., από τις συμβολοσειρές κειμένου και, στη συνέχεια, να το ενώσετε ξανά μαζί με τρόπο ώστε το Power Pivot να μπορεί να διαβαστεί ως πραγματική ημερομηνία.

Σε αυτό το παράδειγμα, εισαγάγαμε έναν πίνακα γεγονότων με το όνομα "Πωλήσεις" στο Power Pivot. Περιέχει μια στήλη με το όνομα "ημερομηνία/ώρα". Οι τιμές εμφανίζονται ως εξής:

Στήλη "Ημερομηνία_Ώρα" σε πίνακα δεδομένων.

Εάν κοιτάξουμε τον τύπο δεδομένων στην καρτέλα "Κεντρική" της ομάδας "μορφοποίηση του Power Pivot", θα δούμε ότι είναι τύπος δεδομένων "κείμενο".

Τύπος δεδομένων στην κορδέλα

Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σχέση μεταξύ της στήλης "ημερομηνία/ώρα" και της στήλης "ημερομηνία" στον πίνακα ημερομηνιών, επειδή οι τύποι δεδομένων δεν συμφωνούν. Εάν επιχειρήσουμε να αλλάξουμε τον τύπο δεδομένων σε ημερομηνία, θα λάβετε ένα σφάλμα ασυμφωνίας τύπου:

Σφάλμα ασυμφωνίας

Σε αυτήν την περίπτωση, το Power Pivot δεν ήταν δυνατό να μετατρέψει τον τύπο δεδομένων από κείμενο σε ημερομηνία. Εξακολουθεί να είναι δυνατή η χρήση αυτής της στήλης, αλλά για να τη μεταφέρουμε σε έναν τύπο δεδομένων true Date, πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα στήλη που θα αναλύει το κείμενο και θα τη δημιουργεί εκ νέου σε μια τιμή του Power Pivot, ώστε να μπορεί να δημιουργήσει έναν τύπο δεδομένων ημερομηνίας.

Να θυμάστε, από την ενότητα "εργασία με το χρόνο" παραπάνω σε αυτό το άρθρο. εκτός εάν είναι απαραίτητο η ανάλυσή σας να είναι σε χρονικό επίπεδο ακρίβειας, θα πρέπει να μετατρέψετε τις ημερομηνίες στον πίνακα γεγονότων σας σε επίπεδο ακρίβειας ημέρας. Με αυτό το πνεύμα, θέλουμε οι τιμές στη νέα στήλη να είναι στο επίπεδο της ημέρας ακριβείας (εκτός του χρόνου). Μπορούμε και οι δύο να μετατρέψουμε τις τιμές στη στήλη "ημερομηνία/ώρα" σε έναν τύπο δεδομένων ημερομηνίας και να καταργήσουμε το επίπεδο ακρίβειας ώρας με τον παρακάτω τύπο:

= DATE (LEFT ([ημερομηνία/ώρα]; 4); MID ([ημερομηνία/ώρα]; 6; 2); MID ([ημερομηνία/ώρα]; 9; 2))

Αυτό μας δίνει μια νέα στήλη (σε αυτή την περίπτωση, η οποία ονομάζεται ημερομηνία). Το Power Pivot εντοπίζει ακόμη και τις τιμές ως ημερομηνίες και ορίζει τον τύπο δεδομένων αυτόματα μέχρι σήμερα.

Στήλη "Ημερομηνία" σε πίνακα δεδομένων

Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε το επίπεδο ακρίβειας του χρόνου, απλώς επεκτείνουμε τον τύπο ώστε να συμπεριλάβει τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα.

= DATE (LEFT ([ημερομηνία/ώρα]; 4); MID ([ημερομηνία/ώρα]; 6; 2); MID ([ημερομηνία/ώρα]; 9; 2)) +

TIME (MID ([ημερομηνία/ώρα]; 12; 2); MID ([ημερομηνία/ώρα]; 15; 2); MID ([ημερομηνία/ώρα]; 18; 2))

Τώρα που έχουμε μια στήλη ημερομηνίας με τον τύπο δεδομένων Date, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σχέση μεταξύ αυτής και μιας στήλης ημερομηνίας σε μια ημερομηνία.

Πρόσθετοι πόροι

Ημερομηνίες στο Power Pivot

Υπολογισμοί στο Power Pivot

Γρήγορη έναρξη: Μάθετε τα βασικά στοιχεία του DAX σε 30 λεπτά

Αναφορά παραστάσεων ανάλυσης δεδομένων

Κέντρο πόρων DAX

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×