Κατανόηση δικαιωμάτων και επιπέδων δικαιωμάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αυτό το θέμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο και την εξουσιοδότηση πρόσβασης στα επίπεδα συλλογής τοποθεσιών, τοποθεσιών και δευτερευουσών τοποθεσιών.

Στοιχεία ασφαλείας τοποθεσιών

Εκχώρηση δικαιωμάτων

Λεπτομερή δικαιώματα και μεταβίβαση δικαιωμάτων

Στοιχεία ασφάλειας τοποθεσιών

Ανεξάρτητα από τον τύπο της τοποθεσίας που δημιουργείτε, η ασφάλεια της τοποθεσίας σας περιλαμβάνει πέντε στοιχεία: δικαιώματα, επίπεδα δικαιωμάτων, χρήστες, ομάδες, και ασφαλιζόμενα αντικείμενα.

 • Δικαιώματα

  Τα δικαιώματα παρέχουν τη δυνατότητα να εκτελούν συγκεκριμένες ενέργειες. Για παράδειγμα, τα δικαιώματα προβολής στοιχείων εκχωρεί στους χρήστες και ομάδες τη δυνατότητα για την προβολή στοιχείων σε μια λίστα. Οι διαχειριστές συμπλέγματος μπορούν να ελέγχετε τα δικαιώματα που είναι διαθέσιμα για το σύμπλεγμα διακομιστών, χρησιμοποιώντας τα δικαιώματα χρήστη για τη σελίδα εφαρμογής Web στην κεντρική διαχείριση (για να ανοίξετε αυτήν τη σελίδα, στη σελίδα "Διαχείριση εφαρμογών", στην περιοχή Ασφάλεια εφαρμογών, κάντε κλικ στην επιλογή δικαιώματα χρήστη για την εφαρμογή Web ). Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα δικαιώματα, ανατρέξτε στο θέμα προεπιλεγμένα δικαιώματα και επίπεδα δικαιωμάτων.

 • Επίπεδο δικαιωμάτων

  Ένα επίπεδο δικαιωμάτων είναι ένα προκαθορισμένο σύνολο δικαιωμάτων που εκχωρεί το δικαίωμα σε χρήστες ή ομάδες για την εκτέλεση σχετικών ενεργειών. Τα προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων είναι οι εξής: ανάγνωση, συμβολή, σχεδίαση και πλήρης έλεγχος. Για παράδειγμα, ορισμένα από τα δικαιώματα προβολής στοιχείων, άνοιγμα στοιχείων, προβολή σελίδων και Προβολή εκδόσεων, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάγνωση εγγράφων, στοιχείων και σελίδων σε μια τοποθεσία του SharePoint έχουν το επίπεδο δικαιωμάτων ανάγνωσης. Δικαιώματα μπορεί να συμπεριληφθεί σε πολλαπλά επίπεδα δικαιωμάτων. Επίπεδα δικαιωμάτων μπορεί να προσαρμοστεί με οποιοδήποτε άτομο έχει αντιστοιχιστεί σε ένα επίπεδο δικαιωμάτων που περιλαμβάνει το δικαίωμα "Διαχείριση δικαιωμάτων". Για πληροφορίες σχετικά με τα προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων και τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται σε αυτά, ανατρέξτε στο θέμα προεπιλεγμένα δικαιώματα και επίπεδα δικαιωμάτων.

 • Χρήστης

  Ένας χρήστης είναι ένα άτομο που έχει ένα λογαριασμό χρήστη που μπορεί να πιστοποιηθεί μέσω της μεθόδου ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιείται για το διακομιστή. Μπορείτε να προσθέσετε μεμονωμένους χρήστες και να εκχωρήσετε απευθείας σε ένα ή περισσότερα επίπεδα δικαιωμάτων σε κάθε χρήστη. Επειδή δεν είναι αποτελεσματική τόσο από το διαχειριστή και υπολογιστικά για απευθείας διατήρηση δικαιωμάτων για μεμονωμένους λογαριασμούς χρήστη (εκτός από πολύ μικρούς οργανισμούς), που θα πρέπει να εκχωρείτε δικαιώματα σε βάση χρήστη ως εξαίρεση μόνο. Συνιστάται να γενικά εκχωρείτε δικαιώματα σε ομάδες αντί για τους χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους λογαριασμού χρήστη, ανατρέξτε στο θέμα προεπιλεγμένα δικαιώματα και επίπεδα δικαιωμάτων.

 • Ομάδα

  Μια ομάδα είναι ένα σύνολο χρηστών. Οι ομάδες μπορεί να είναι μια ομάδα ασφαλείας των Windows (όπως Department_A) που προσθέτετε στην τοποθεσία, ή μια ομάδα του SharePoint όπως "Ιδιοκτήτες τοποθεσίας", "Μέλη τοποθεσίας", ή "Επισκέπτες τοποθεσίας". Στις ομάδες του SharePoint εκχωρείται ένα προεπιλεγμένο επίπεδο δικαιωμάτων, αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων για μια οποιαδήποτε ομάδα ανάλογα με τις ανάγκες. Οποιοσδήποτε διαθέτει ένα δικαίωμα που περιλαμβάνει το δικαίωμα "Δημιουργία ομάδων" (συμπεριλαμβάνεται από προεπιλογή στο επίπεδο δικαιωμάτων "Πλήρης έλεγχος") μπορεί να δημιουργήσει ομάδες του SharePoint.

 • Ασφαλιζόμενο αντικείμενο

  Εκχωρείται στους χρήστες ή στις ομάδες ένα επίπεδο δικαιωμάτων για ένα συγκεκριμένο ασφαλιζόμενο αντικείμενο: τοποθεσία, λίστα, βιβλιοθήκη, φάκελος, έγγραφο, ή στοιχείο. Από προεπιλογή, τα δικαιώματα για μια λίστα, βιβλιοθήκη, φάκελο, έγγραφο ή στοιχείο κληρονομούνται από τη γονική τοποθεσία ή τη γονική λίστα ή βιβλιοθήκη. Ωστόσο, οποιοσδήποτε χρήστης ή ομάδα στον οποίο εκχωρείται ένα επίπεδο δικαιωμάτων για ένα συγκεκριμένο ασφαλιζόμενο αντικείμενο το οποίο περιλαμβάνει το δικαίωμα "Διαχείριση δικαιωμάτων" μπορεί να αλλάξει τα δικαιώματα για αυτό το συγκεκριμένο ασφαλιζόμενο αντικείμενο. Από προεπιλογή, τα δικαιώματα ελέγχονται αρχικά σε επίπεδο τοποθεσίας, και όλες οι λίστες και οι βιβλιοθήκες κληρονομούν τα δικαιώματα της τοποθεσίας. Χρησιμοποιήστε δικαιώματα επιπέδου λίστας, επιπέδου φακέλων και επιπέδου στοιχείων προκειμένου να ελέγξετε περαιτέρω ποιοι χρήστες θα μπορούν να προβάλλουν ή να αλληλεπιδράσουν με το περιεχόμενο της τοποθεσίας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιστρέψετε στη μεταβίβαση δικαιωμάτων από μια γονική λίστα, την τοποθεσία ως σύνολο, ή τη γονική τοποθεσία.

Αρχή της σελίδας

Εκχώρηση δικαιωμάτων

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα επίπεδο δικαιωμάτων σε χρήστη ή ομάδα για ένα συγκεκριμένο ασφαλιζόμενο αντικείμενο (τοποθεσία, λίστα, ή στοιχείο). Μεμονωμένοι χρήστες ή ομάδες μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων για διαφορετικές οντότητες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Επειδή η διατήρηση δικαιωμάτων για μεμονωμένους χρήστες δεν είναι αποτελεσματική, συνιστάται να χρησιμοποιείτε δικαιώματα ομάδας όσο πιο συχνά γίνεται. Ειδικότερα εάν χρησιμοποιείτε ακριβέστερα δικαιώματα (δείτε την επόμενη ενότητα), θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ομάδες ώστε να μη χρειάζεται να παρακολουθείτε τα δικαιώματα για μεμονωμένους λογαριασμούς χρήστη. Επειδή ενδέχεται τα άτομα να μετακινούνται μεταξύ ομάδων και να αλλάζουν συχνά αρμοδιότητες, μπορεί να μη θέλετε να παρακολουθείτε το σύνολο αυτών των αλλαγών και να ενημερώνετε συνεχώς τα δικαιώματα για μοναδικά ασφαλιζόμενα αντικείμενα.

Αρχή της σελίδας

Ακριβέστερα δικαιώματα και μεταβίβαση δικαιωμάτων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακριβέστερα δικαιώματα (δικαιώματα σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, φάκελο ή στοιχείο ή επίπεδο εγγράφου) προκειμένου να ελέγξετε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ενέργειες που θα μπορούν να εκτελούν οι χρήστες της τοποθεσίας σας. Οι ακόλουθες οντότητες είναι διαθέσιμες για εκχωρήσεις δικαιωμάτων:

 • Τοποθεσία    Ελέγχει την πρόσβαση στην τοποθεσία και οποιαδήποτε αντικείμενα που κληρονομούν τα δικαιώματά τους από την τοποθεσία.

 • Λίστα ή βιβλιοθήκη    Ελέγχει την πρόσβαση στη λίστα και σε όλους τους φακέλους και στοιχεία της λίστας που κληρονομούν τα δικαιώματά τους από τη λίστα.

 • Φάκελος    Ελέγχει την πρόσβαση στον ίδιο τον φάκελο και οποιαδήποτε στοιχεία σε αυτόν το φάκελο τα οποία κληρονομούν τα δικαιώματά τους από το φάκελο.

 • Στοιχείο ή έγγραφο    Ελέγχει την πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη λίστα στοιχείων ή έγγραφο.

Ακριβέστερα δικαιώματα και μεταβίβαση δικαιωμάτων

Από προεπιλογή, τα δικαιώματα μιας τοποθεσίας κληρονομούνται από την τοποθεσία. Ωστόσο, μπορείτε μέσω της επεξεργασίας των δικαιωμάτων, να διακόψετε τη μεταβίβαση για ένα οποιοδήποτε ασφαλιζόμενο αντικείμενο που βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας (δημιουργώντας μια εκχώρηση μοναδικού δικαιώματος) σε αυτό το ασφαλιζόμενο αντικείμενο. Για παράδειγμα, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δικαιώματα για μια βιβλιοθήκη εγγράφων, ενέργεια η οποία διακόπτει τη μεταβίβαση από την τοποθεσία. Ωστόσο, η μεταβίβαση διακόπτεται μόνο για το συγκεκριμένο ασφαλιζόμενο αντικείμενο και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου εντός του αντικειμένου το οποίο κληρονομεί δικαιώματα από αυτό. Τα υπόλοιπα δικαιώματα τοποθεσίας παραμένουν ως έχουν. Μπορείτε να προσαρμόσετε το εύρος της πρόσβασης για ένα ασφαλιζόμενο αντικείμενο σε σχέση με τη γονική τοποθεσία. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιστρέψετε στη μεταβίβαση δικαιωμάτων από τη γονική λίστα ή τοποθεσία.

Μεταβίβαση δικαιωμάτων και δευτερεύουσες τοποθεσίες

Οι τοποθεσίες Web αποτελούν οι ίδιες ασφαλιζόμενα αντικείμενα στα οποία μπορείτε να εκχωρήσετε δικαιώματα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους δευτερευουσών τοποθεσιών από μια γονική τοποθεσία, ή μπορείτε να δημιουργήσετε μοναδικά δικαιώματα για μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων είναι ο ευκολότερος τρόπος για τη διαχείριση μια ομάδας τοποθεσιών Web. Ωστόσο, εάν μια δευτερεύουσα τοποθεσία κληρονομεί δικαιώματα από τη γονική της τοποθεσία, τυχόν αλλαγές στα δικαιώματα πρέπει να γίνονται στη γονική τοποθεσία. Αν θέλετε να ολοκληρώσετε τον έλεγχο των δικαιωμάτων δευτερεύουσας τοποθεσίας, θα πρέπει κατά τη δημιουργία της δευτερεύουσας τοποθεσίας να κάνετε κλικ στην επιλογή Χρήση μοναδικών δικαιωμάτων.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×