Καταμέτρηση των γραμμών σε ένα φύλλο δεδομένων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο χρήσης της γραμμής "Σύνολα" για τη μέτρηση του αριθμού εγγραφών (γραμμών) σε ένα φύλλο δεδομένων. Η γραμμή "Σύνολα" είναι νέα δυνατότητα της Microsoft Office Access 2007 που απλοποιεί τη διαδικασία μέτρησης γραμμών. Σε προηγούμενες εκδόσεις της Access, έπρεπε να χρησιμοποιήσετε κάποια συνάρτηση, όπως η Count ή η DCount σε ερώτημα ή έκφραση για να μετρήσετε γραμμές. Τώρα μπορείτε να τις μετρήσετε εκτελώντας μια εντολή στην Κορδέλα, που είναι μέρος του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

Η γραμμή συνόλων μοιάζει η γραμμή συνόλων που βρίσκεται σε λίστες του Microsoft Office Excel 2003 ή Microsoft Office Excel 2007 πίνακες. Όταν εμφανίζετε μια γραμμή συνόλων, επιλέξτε τη συνάρτηση Count ή μια άλλη συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων όπως το άθροισμα, μέσος όρος, ελάχιστοή μέγιστο, από μια αναπτυσσόμενη λίστα. Για πληροφορίες σχετικά με τις άλλες συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων που παρέχονται από τη γραμμή συνόλων, ανατρέξτε στο άρθρο Εμφάνιση συνόλων στήλης σε ένα φύλλο δεδομένων.

Σημείωση: Σε αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να καταμετρήσετε εγγραφές με χρήση ενός ερωτήματος ή μια παράσταση ή πώς μπορείτε να καταμετρήσετε εγγραφές σε μια έκθεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταμέτρηση εγγραφών σε μια έκθεση, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μιας σύνοψης ή ομαδοποιημένης έκθεσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ερωτημάτων για αθροίσματος και πλήθους δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Άθροιση δεδομένων με χρήση ενός ερωτήματος.

Σε αυτό το άρθρο

Σχετικά με τη χρήση της γραμμής συνόλων

Προσθήκη γραμμής συνόλων σε ένα φύλλο δεδομένων

Απόκρυψη μιας γραμμής συνόλων

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της γραμμής "Συγκεντρωτικά στοιχεία"

Η καταμέτρηση των γραμμών σε μια ομάδα δεδομένων είναι μια συνηθισμένη, και συχνά κρίσιμη εργασία που γίνεται σε μια βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να γνωρίζετε τις πωλήσεις που πραγματοποίησε κάποιος μεσίτης κατά τη διάρκεια του προηγούμενο μήνα εκτός του συνολικού αριθμού πωλήσεων.

Η Office Access 2007 παρέχει έναν νέο και εύκολο τρόπο για την καταμέτρηση των στοιχείων σε ένα φύλλο δεδομένων — τη γραμμή "Συγκεντρωτικά στοιχεία". Στις προηγούμενες εκδόσεις της Access, έπρεπε να χρησιμοποιείτε μια συνάρτηση όπως Count ή DCount σε κάποιο ερώτημα ή έκφραση προκειμένου να κάνετε καταμέτρηση των γραμμών. Η γραμμή "Συγκεντρωτικά στοιχεία" αυτοματοποιεί τώρα αυτήν τη διαδικασία. Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή "Συγκεντρωτικά στοιχεία" σε ένα οποιοδήποτε φύλλο δεδομένων — πίνακα, σύνολο αποτελεσμάτων ερωτήματος, ή στο φύλλο δεδομένων μιας φόρμας διαίρεσης. Αν είστε νέος χρήστης της Access, θα παρατηρήσετε ότι ένα πλέγμα φύλλου δεδομένων μοιάζει με τα φύλλα εργασίας του Excel.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή συνόλων, για να υπολογίσετε γρήγορα άλλες τιμές όπως μέσους όρους και για να βρείτε την ελάχιστη ή τη μέγιστη τιμή σε μια στήλη δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των άλλων συναρτήσεων σε μια γραμμή συνόλων, ανατρέξτε στο άρθρο Εμφάνιση συνόλων στήλης σε ένα φύλλο δεδομένων.

Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή "Συγκεντρωτικά στοιχεία" για την καταμέτρηση των στοιχείων μιας δεδομένης στήλης σε ένα φύλλο δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη μιας γραμμής "Συγκεντρωτικά στοιχεία" σε φύλλο δεδομένων

Τα βήματα σε αυτήν την ενότητα περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να καταμετρήσετε τις γραμμές σε φύλλα δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα φύλλο δεδομένων μπορεί να είναι ένας πίνακας, ένα σύνολο αποτελεσμάτων ερωτήματος, ή τμήμα του φύλλου δεδομένων μια φόρμας διαίρεσης.

 1. Ανοίξτε τον πίνακα ή το ερώτημα σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στο στοιχείο Σύνολα.

  Εικόνα της κορδέλας της Access

  Η γραμμή Συγκεντρωτικά στοιχεία εμφανίζεται κάτω από τη γραμμή με τον αστερίσκο (*). Αυτή η εικόνα απεικονίζει μια κενή γραμμή "Συγκεντρωτικά στοιχεία".

  Μια κενή γραμμή 'Συγκεντρωτικά στοιχεία'

  Παρατηρήστε ότι το κάτω βέλος βρίσκεται στην απέναντι από το κελί πλευρά. Το κουμπί βρίσκεται εκεί προκειμένου να αποφεύγεται η διάσπαση της στοίχισης του κειμένου και των αριθμών.

 3. Στη γραμμή Συγκεντρωτικά στοιχεία, κάντε κλικ στο κάτω βέλος στη στήλη που θέλετε να καταμετρήσετε, και στη συνέχεια επιλέξτε Πλήθος από τη λίστα.

  Η Access μετρά τον αριθμό των στοιχείων (γραμμές) στη στήλη και εμφανίζει τα αποτελέσματα.

Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των άλλων συναρτήσεων στη γραμμή συνόλων, ανατρέξτε στο άρθρο Εμφάνιση συνόλων στήλης σε ένα φύλλο δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Απόκρυψη μιας γραμμής "Συγκεντρωτικά στοιχεία"

Η κατάργηση μιας γραμμή "Συγκεντρωτικά στοιχεία" από ένα φύλλο δεδομένων δεν είναι δυνατή σε καμία περίπτωση. Αντί για αυτό, μπορείτε να κάνετε απόκρυψη της γραμμής. Όταν εμφανίζετε ξανά τη γραμμή, η Access θυμάται τη συνάρτηση που εφαρμόσατε σε κάθε στήλη στο φύλλο δεδομένων σας και η γραμμή εμφανίζεται στην προηγούμενη κατάστασή της.

 1. Ανοίξτε τον πίνακα ή το ερώτημα σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στο στοιχείο Σύνολα.

  Εικόνα της κορδέλας της Access

  Η Access καταργεί τη γραμμή Συγκεντρωτικά στοιχεία.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×