Καταμέτρηση σε εκθέσεις

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η καταμέτρηση του αριθμού των εγγραφών που περιέχονται σε μια έκθεση μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Σε ομαδοποιημένες εκθέσεις ή εκθέσεις σύνοψης, μπορείτε να εμφανίσετε μια καταμέτρηση του αριθμού των εγγραφών που περιέχονται σε κάθε ομάδα. Ή, μπορείτε να προσθέσετε έναν αριθμό γραμμής σε κάθε εγγραφή για να διευκολύνετε τη δημιουργία παραπομπής σε κάθε μία από αυτές. Το άρθρο αυτό, εξηγεί βήμα προς βήμα, πώς μπορείτε να προσθέσετε μετρήσεις και αριθμούς γραμμής στην έκθεσή σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Καταμέτρηση του αριθμού εγγραφών σε μια έκθεση ή ομάδα

Προσθήκη αριθμού γραμμής για κάθε εγγραφή σε μια έκθεση ή ομάδα

Καταμέτρηση του πλήθους των εγγραφών σε μια ομάδα ή έκθεση

Με την Προβολή διάταξης μπορείτε ταχύτατα να προσθέσετε μετρήσεις στην έκθεσή σας.

Καταμέτρηση εγγραφών με χρήση της Προβολής διάταξης

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή διάταξης Εικόνα κουμπιού από το μενού συντόμευσης.

 2. Κάντε κλικ σε ένα πεδίο που θέλετε να μετρήσετε. Για να εξασφαλίσετε ότι καταμετρούνται όλες τις εγγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή ένα πεδίο που γνωρίζετε ότι δεν περιέχει τις τιμές null, όπως ένα πεδίο "Αναγνωριστικό".

 3. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Ομαδοποίηση και σύνολα, κάντε κλικ στην επιλογή σύνολα. Εικόνα κουμπιού

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καταμετρήσετε όλες τις εγγραφές στην έκθεση ανεξάρτητα από το αν υπάρχει τιμή στο επιλεγμένο πεδίο, κάντε κλικ στην επιλογή Πλήθος εγγραφών.

  • Για να καταμετρήσετε μόνο τις εγγραφές για τις οποίες υπάρχει μια τιμή στο επιλεγμένο πεδίο, κάντε κλικ στην επιλογή Πλήθος τιμών.

   Σημείωση: Η επιλογή Πλήθος τιμών δεν είναι διαθέσιμη για πεδία των παρακάτω τύπων δεδομένων:

   • Υπόμνημα

   • Αντικείμενο OLE

   • Υπερ-σύνδεση

Η Access προσθέτει ένα πλαίσιο κειμένου στην ενότητα "Υποσέλιδο έκθεσης" και ορίζει την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου του πλαισίου κειμένου με μια έκφραση που εκτελεί τη συνάρτηση Count. Αν στην έκθεσή σας υπάρχουν επίπεδα ομαδοποίησης, η Access προσθέτει επίσης ένα πλαίσιο κειμένου σε κάθε υποσέλιδο ομάδας που εκτελεί τον ίδιο υπολογισμό.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιήσετε την προβολή διάταξης για να δημιουργήσετε μια καταμέτρηση σε κάποιο συγκεκριμένο πεδίο, η Access δομεί μια έκφραση που μετρά μόνο τις εγγραφές στις οποίες το πεδίο δεν είναι null. Για παράδειγμα, εάν στην έκθεση υπάρχουν 10 εγγραφές, και προσθέσετε την καταμέτρηση σε ένα πεδίο που περιέχει τρεις τιμές null, το πλαίσιο κειμένου καταμέτρησης εμφανίζει 7 — ο αριθμός εγγραφών που περιέχουν μη μηδενικές τιμές. Μπορείτε να το αποφύγετε, προσθέτοντας μετρήσεις μόνο σε πεδία τα οποία δεν επιτρέπουν τιμές null (όπως τα πεδία αναγνωριστικού), ή μπορείτε να επεξεργαστείτε την προέλευση του στοιχείου ελέγχου του πλαισίου κειμένου ώστε να καταμετρά πάντα όλες τις εγγραφές είτε περιέχουν μηδενικές τιμές είτε όχι. Για να το κάνετε αυτό:

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου που εμφανίζει την καταμέτρηση. Αν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε F4 για να το εμφανίσετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 3. Στο πλαίσιο της ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου, διαγράψτε την έκφραση και πληκτρολογήστε =Καταμέτρηση(*).

 4. Αποθηκεύστε την έκθεση και μεταβείτε σε Προβολή έκθεσης για να δείτε τα αποτελέσματα.

Καταμέτρηση εγγραφών με χρήση της Προβολής σχεδίασης

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού από το μενού συντόμευσης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο Πλαίσιο κειμένου. Εικόνα κουμπιού

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια καταμέτρηση του όλες τις εγγραφές στην αναφορά, κάντε κλικ στην ενότητα κεφαλίδα έκθεσης ή ένα υποσέλιδο έκθεσης όπου θέλετε να τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου.

  • Για να προσθέσετε μια καταμέτρηση όλων των εγγραφών σε κάθε ομάδα μιας ομαδοποιημένης έκθεσης, κάντε κλικ στην ομάδα κεφαλίδα ή υποσέλιδο ομάδας ενότητα όπου θέλετε να τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου και πατήστε F4 για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 6. Στο πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου, πληκτρολογήστε =Καταμέτρηση(*).

  Αυτό παράσταση χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Count για να καταμετρήσετε όλες τις εγγραφές στην αναφορά ή ομάδα ακόμα και αν κάποια πεδία σε ορισμένες εγγραφές έχουν τιμή null. Για να μετρήσετε εγγραφές μόνο όταν ένα συγκεκριμένο πεδίο δεν είναι null (για παράδειγμα, ΌνομαΠρομηθευτή), χρησιμοποιήστε την ακόλουθη παράσταση αντί για αυτό: =CDbl()Nz(Count ([ΌνομαΠρομηθευτή]); 0)).

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη αριθμού γραμμής για κάθε εγγραφή σε μια έκθεση ή ομάδα

Στην έκθεσή σας, μπορείτε να αριθμήσετε τα στοιχεία. Για παράδειγμα, σε μια έκθεση "Πωλήσεις ανά προϊόν", μπορεί να θέλετε ο αριθμός "1" να προηγείται του πρώτου στοιχείου σε μια ομάδα προϊόντων, το "2" να προηγείται του δεύτερου στοιχείου, και ούτω καθεξής. Με την εκκίνηση της επόμενης ομάδας προϊόντων, η καταμέτρηση ξεκινά πάλι, και το "1" προηγείται του πρώτου στοιχείου.

Αρίθμηση των στοιχείων σε μια έκθεση

Μπορείτε να αριθμήσετε τα στοιχεία στην έκθεσή σας χρησιμοποιώντας ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού και ορίζοντας την ιδιότητά του Running Sum.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού από το μενού συντόμευσης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο Πλαίσιο κειμένου. Εικόνα κουμπιού

 3. Στην ενότητα Λεπτομερειών της έκθεσης, σύρετε το δείκτη του ποντικιού για να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο κειμένου, βεβαιώνοντας ότι το πλάτος του επαρκεί για να χωρέσει μεγάλο αριθμό στοιχείων.

  Για παράδειγμα, εάν είναι πιθανό να έχετε εκατό παραγγελίες, θα χρειαστείτε χώρο για τουλάχιστον τρεις χαρακτήρες (100). Εάν εμφανιστεί μια ετικέτα δίπλα στο πλαίσιο κειμένου, διαγράψτε την ετικέτα, κάνοντας κλικ επάνω της και πιέζοντας έπειτα το πλήκτρο DELETE. Εάν έχετε τοποθετήσει το πλαίσιο κοντά στο αριστερό περιθώριο, η ετικέτα μπορεί να είναι κρυφή κάτω από το πλαίσιο κειμένου. Χρησιμοποιώντας τη λαβή μετακίνησης στην άνω, αριστερή γωνία του πλαισίου κειμένου, σύρετε το πλαίσιο κείμενο προς τα δεξιά, ώστε να βλέπετε την ετικέτα. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε κλικ στην ετικέτα και να πιέσετε το πλήκτρο DELETE.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου. Αν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε F4 για να το εμφανίσετε.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα όλα. Στο πλαίσιο της ιδιότητας όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα, όπως txtItemNumber.

 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 7. Στο πλαίσιο της ιδιότητας Running Sum, επιλέξτε Over Group.

 8. Στο πλαίσιο της ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου, πληκτρολογήστε=1.

 9. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή.

 10. Στο πλαίσιο ιδιότητας Format, πληκτρολογήστε #. (ένας χαρακτήρας δίεσης ακολουθούμενος από μια τελεία).

  Η ενέργεια αυτή μορφοποιεί τον αριθμό γραμμής με μια τελεία που ακολουθεί τον αριθμό.

 11. Αποθηκεύστε την έκθεση και μεταβείτε σε Προβολή έκθεσης για να δείτε τα αποτελέσματα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×