Καταμέτρηση σε εκθέσεις

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορεί να είναι χρήσιμο να έχετε μια καταμέτρηση του τον αριθμό των εγγραφών που περιέχονται σε μια αναφορά. Σε αναφορές σύνοψης ή ομαδοποιημένης, μπορείτε να εμφανίσετε μια καταμέτρηση του πόσες εγγραφές βρίσκονται σε κάθε ομάδα. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσθέσετε έναν αριθμό γραμμής σε κάθε εγγραφή για να σας διευκολύνουν να αναφέρονται σε κάθε μία. Σε αυτό το άρθρο εξηγεί, βήμα προς βήμα, πώς μπορείτε να προσθέσετε μετρήσεις και γραμμής αριθμών στην αναφορά σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Καταμέτρηση του αριθμού εγγραφών σε μια έκθεση ή ομάδα

Προσθήκη αριθμού γραμμής για κάθε εγγραφή σε μια έκθεση ή ομάδα

Καταμέτρηση του αριθμού εγγραφών σε μια έκθεση ή ομάδα

Προβολή διάταξης σάς παρέχει ο πιο γρήγορος τρόπος για να προσθέσετε μετρήσεις στην αναφορά σας.

Καταμέτρηση εγγραφών με χρήση της προβολής διάταξης

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή διάταξης στο μενού συντόμευσης.

 2. Κάντε κλικ σε ένα πεδίο που θέλετε να μετρήσετε. Για να εξασφαλίσετε ότι καταμετρούνται όλες τις εγγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή ένα πεδίο που γνωρίζετε ότι δεν περιέχει τις τιμές null, όπως ένα πεδίο "Αναγνωριστικό".

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Ομαδοποίηση και σύνολα, κάντε κλικ στην επιλογή σύνολα. Σημείωση, εάν χρησιμοποιείτε την Access 2007, η εντολή " σύνολα " είναι στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετρήσετε όλες τις εγγραφές στην αναφορά ανεξάρτητα από εάν υπάρχει μια τιμή στο επιλεγμένο πεδίο, κάντε κλικ στην επιλογή Πλήθος εγγραφών.

  • Για να καταμετρήσετε μόνο τις εγγραφές για τις οποίες υπάρχει μια τιμή στο επιλεγμένο πεδίο, κάντε κλικ στην επιλογή Καταμέτρηση τιμών.

   Σημείωση: Καταμέτρηση τιμών δεν είναι διαθέσιμες για τα πεδία από τους παρακάτω τύπους δεδομένων:

   • Μεγάλο κείμενο (τιμολόγιο)

   • Αντικείμενο OLE

   • Υπερ-σύνδεση

   • Συνημμένο

 5. Η Access προσθέτει ένα πλαίσιο κειμένου στην ενότητα υποσέλιδο έκθεσης και ορίζει την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου σε μια παράσταση που εκτελεί τη συνάρτηση Count . Εάν υπάρχουν επίπεδα ομαδοποίησης στην αναφορά σας, η Access προσθέτει επίσης ένα πλαίσιο κειμένου σε κάθε υποσέλιδο ομάδας που εκτελεί τον ίδιο υπολογισμό.

  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιήσετε την προβολή διάταξης για να δημιουργήσετε μια καταμέτρηση σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, η Access δημιουργεί μια παράσταση που μετρά μόνο τις εγγραφές όπου αυτό το πεδίο δεν είναι null. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν 10 εγγραφές στην αναφορά και μπορείτε να προσθέσετε την καταμέτρηση σε ένα πεδίο που περιέχει τρεις τιμές null, το πλαίσιο κειμένου καταμέτρησης εμφανίζει 7 — ο αριθμός εγγραφών που περιέχουν μη μηδενικές τιμές. Μπορείτε να το αποφύγετε, προσθέτοντας μετρήσεις μόνο για τα πεδία που δεν επιτρέπουν τιμές null (όπως πεδία Αναγνωριστικού), ή μπορείτε να επεξεργαστείτε την προέλευση στοιχείου ελέγχου του πλαισίου κειμένου, έτσι ώστε να καταμετρά πάντα όλες τις εγγραφές είτε περιέχουν τιμές null ή όχι. Για να το κάνετε:

 6. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου που εμφανίζει την καταμέτρηση. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

 7. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 8. Στο πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου, διαγράψτε την έκφραση και πληκτρολογήστε =Καταμέτρηση(*).

 9. Αποθηκεύστε την αναφορά και μεταβείτε στην προβολή έκθεσης για να δείτε τα αποτελέσματα.

Καταμέτρηση εγγραφών με χρήση της προβολής σχεδίασης

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια καταμέτρηση του όλες τις εγγραφές στην αναφορά, κάντε κλικ στην ενότητα κεφαλίδα έκθεσης ή ένα υποσέλιδο έκθεσης όπου θέλετε να τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου.

  • Για να προσθέσετε μια καταμέτρηση όλων των εγγραφών σε κάθε ομάδα μιας ομαδοποιημένης έκθεσης, κάντε κλικ στην ομάδα κεφαλίδα ή υποσέλιδο ομάδας ενότητα όπου θέλετε να τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου και πατήστε το πλήκτρο F4 για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 6. Στο πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου, πληκτρολογήστε =Καταμέτρηση(*).

  Αυτό παράσταση χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Count για να καταμετρήσετε όλες τις εγγραφές στην αναφορά ή ομάδα ακόμα και αν κάποια πεδία σε ορισμένες εγγραφές έχουν τιμή null. Για να μετρήσετε εγγραφές μόνο όταν ένα συγκεκριμένο πεδίο δεν είναι null (για παράδειγμα, ΌνομαΠρομηθευτή), χρησιμοποιήστε την ακόλουθη παράσταση αντί για αυτό: =CDbl(Nz(Count([SupplierName]),0)).

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη αριθμού γραμμής για κάθε εγγραφή σε μια έκθεση ή ομάδα

Μπορείτε να αριθμήσετε τα στοιχεία στην αναφορά σας. Για παράδειγμα, σε μια πωλήσεις ανά προϊόν αναφοράς, που μπορεί να θέλετε "1" για να πληκτρολογήσετε πριν από το πρώτο στοιχείο σε μια ομάδα προϊόντων, "2" να προηγείται του δεύτερου στοιχείου, και ούτω καθεξής. Όταν της επόμενης ομάδας προϊόντων αρχίζει, ξεκινά η καταμέτρηση μέσω, και το "1" προηγείται του πρώτου στοιχείου.

Αρίθμηση των στοιχείων σε μια έκθεση

Μπορείτε να αριθμήσετε τα στοιχεία στην αναφορά σας χρησιμοποιώντας ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού και ορίζοντας την ιδιότητα Running Sum .

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

 3. Στην ενότητα λεπτομερειών της έκθεσης, σύρετε το δείκτη του ποντικιού για να δημιουργήσετε το πλαίσιο κειμένου, βεβαιωθείτε ότι είναι αρκετά πλατιά ώστε να χωρέσει το μεγαλύτερο αριθμό στοιχείου.

  Για παράδειγμα, εάν πιθανό να έχετε εκατό παραγγελίες, θα χρειάζεστε χώρο για τουλάχιστον τρεις χαρακτήρες (100). Εάν μια ετικέτα εμφανίζεται δίπλα στο πλαίσιο κειμένου, διαγράψτε την ετικέτα, κάνοντας κλικ σε αυτό και, στη συνέχεια, πατώντας το πλήκτρο DELETE. Εάν έχετε τοποθετήσει το πλαίσιο κειμένου κοντά στο αριστερό περιθώριο, η ετικέτα μπορεί να είναι κρυφή κάτω από το πλαίσιο κειμένου. Χρησιμοποιώντας τη λαβή μετακίνησης στην επάνω αριστερή γωνία του πλαισίου κειμένου, σύρετε το πλαίσιο κειμένου προς τα δεξιά, ώστε να μπορείτε να δείτε την ετικέτα. Στη συνέχεια, να κάντε κλικ στην ετικέτα και πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα όλα. Στο πλαίσιο της ιδιότητας όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα, όπως txtItemNumber.

 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 7. Στο πλαίσιο της ιδιότητας Running Sum, επιλέξτε Για την ομάδα.

 8. Στο πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου, πληκτρολογήστε = 1.

 9. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή.

 10. Στο πλαίσιο της ιδιότητας μορφή, πληκτρολογήστε #. (το σύμβολο δίεσης ακολουθούμενο από τελεία).

  Η ενέργεια αυτή μορφοποιεί τον αριθμό γραμμής με μια τελεία μετά τον αριθμό.

 11. Αποθηκεύστε την αναφορά και μεταβείτε στην προβολή έκθεσης για να δείτε τα αποτελέσματα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×