Κατάργηση του φόντου της εικόνας στο Mac Office

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να καταργήσετε ένα φόντο από μια εικόνα, για να τονίσετε ή να επισημάνετε το θέμα της εικόνας ή για να αφαιρέσετε λεπτομέρειες που αποσπούν την προσοχή.

Αρχική εικόνα

Αρχική εικόνα

Ίδια εικόνα με κατάργηση φόντου

Εικόνα με κατάργηση φόντου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη κατάργηση φόντου ή μπορείτε να σχεδιάσετε γραμμές για να υποδείξετε ποιες περιοχές του φόντου εικόνας θα διατηρηθούν και ποιες θα καταργηθούν.

Ίδια εικόνα με γραμμές κατάργησης φόντου

Κατάργηση φόντου από εικόνα

Σημείωση: Η συμπίεση μιας εικόνας για μείωση του μεγέθους του αρχείου αλλάζει την ποσότητα των λεπτομερειών που διατηρούνται στην εικόνα προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι μετά τη συμπίεση, η εικόνα μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση από αυτή που είχε πριν συμπιεστεί. Λόγω αυτού του γεγονότος, πρέπει να συμπιέσετε την εικόνα και να αποθηκεύσετε το αρχείο πριν καταργήσετε το φόντο. Εάν δεν σας αρέσουν τα αποτελέσματα της συμπίεσης και της κατάργησης φόντου, μπορείτε να αλλάξετε τη συμπίεση ακόμη και μετά την αποθήκευση του αρχείου, εάν δεν έχετε κλείσει το πρόγραμμα στο οποίο εργάζεστε.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα που θέλετε να καταργήσετε το φόντο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας.

  Σημείωση: Εάν εμφανίζεται η ένδειξη [κατάσταση λειτουργία συμβατότητας] μετά το όνομα του αρχείου στο επάνω μέρος του εγγράφου, ενδέχεται να μην μπορείτε να καταργήσετε το φόντο εικόνας.

 2. Στην καρτέλα " Μορφοποίηση εικόνας ", κάντε κλικ στην επιλογή " Κατάργηση φόντου ".

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Κατάργηση φόντου" στην καρτέλα "Μορφοποίηση εικόνας"

  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί " Κατάργηση φόντου ", η εφαρμογή καθορίζει ποιο τμήμα της εικόνας είναι το πρώτο πλάνο (το τμήμα για να διατηρήσετε) και ποιο είναι το φόντο (το τμήμα για να καταργήσετε).

  Εάν δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή "Κατάργηση φόντου"

  Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μόνο μία εικόνα. Η επιλογή "Κατάργηση φόντου" δεν λειτουργεί σε ανυσματικό γραφικό.

 3. Σύρετε κάποια από τις λαβές αλλαγής μεγέθους για να αλλάξετε το μέγεθος του ορθογωνίου, έτσι ώστε να περιέχει το τμήμα της εικόνας που θέλετε να διατηρήσετε και να αποκλείει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής που θέλετε να καταργήσετε.

  Εικόνα με γραμμές κατάργησης φόντου και λαβές

  Κατάργηση φόντου από εικόνα

 4. Για να προσαρμόσετε το τμήμα του φόντου της εικόνας που θα καταργηθεί, κάντε ένα από τα εξής:

  Για να υποδείξετε ποιο τμήμα της εικόνας

  Κάντε το εξής

  Θέλετε να διατηρήσετε

  Κάντε κλικ στο τμήμα του φόντου της εικόνας. Εμφανίζεται ένα πράσινο εικονίδιο με το σύμβολο πρόσθεσης δίπλα στο δείκτη  Σήμανση φόντου για διατήρηση , το οποίο υποδεικνύει ότι η επιλεγμένη περιοχή θα διατηρηθεί. Σύρετε το δείκτη κατά μήκος της περιοχής που θέλετε να συμπεριλάβετε.

  Θέλετε να καταργήσετε

  Κάντε κλικ στο τμήμα του πρώτου πλάνου της εικόνας. Εμφανίζεται ένα κόκκινο εικονίδιο με το σύμβολο αφαίρεσης δίπλα στο δείκτη  Σήμανση φόντου για κατάργηση , το οποίο υποδεικνύει ότι η επιλεγμένη περιοχή θα καταργηθεί. Σύρετε το δείκτη κατά μήκος της περιοχής που θέλετε να καταργήσετε.

 5. Μια διακεκομμένη γραμμή με ένα + ή - υποδεικνύει το σημείο όπου έχετε προσαρμόσει το φόντο της εικόνας. Εάν θέλετε να καταργήσετε την προσαρμογή του φόντου της εικόνας, κάντε κλικ στο + ή στο - .

 6. Για να εφαρμόσετε την κατάργηση φόντου, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο έξω από την εικόνα.

  Συμβουλή:  Για να κάνετε περαιτέρω προσαρμογές, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση φόντου ξανά.

 7. Για να ακυρώσετε την κατάργηση του φόντου και οποιαδήποτε άλλη εικόνα μορφοποίησης που έχετε εφαρμόσει, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά εικόνας.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά φόντου στην καρτέλα "Μορφοποίηση εικόνας"

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα στην οποία θέλετε να καταργήσετε το φόντο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας.

  Σημείωση: Εάν εμφανίζεται η ένδειξη [κατάσταση λειτουργία συμβατότητας] μετά το όνομα του αρχείου στο επάνω μέρος του εγγράφου, ενδέχεται να μην μπορείτε να καταργήσετε το φόντο εικόνας.

 2. Στην περιοχή Προσαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση φόντου.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση εικόνας", ομάδα "Προσαρμογή"

  Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή "Κατάργηση φόντου", η εφαρμογή καθορίζει ποιο τμήμα της εικόνας είναι το πρώτο πλάνο (το τμήμα που θα διατηρηθεί) και ποιο είναι το φόντο (το τμήμα που θα καταργηθεί).

  Εάν δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή "Κατάργηση φόντου"

  Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μόνο μία εικόνα. Η επιλογή "Κατάργηση φόντου" δεν λειτουργεί σε ανυσματικό γραφικό.

 3. Σύρετε κάποια από τις λαβές αλλαγής μεγέθους για να αλλάξετε το μέγεθος του ορθογωνίου, έτσι ώστε να περιέχει το τμήμα της εικόνας που θέλετε να διατηρήσετε και να αποκλείει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής που θέλετε να καταργήσετε.

  Εικόνα με γραμμές κατάργησης φόντου και λαβές

  Κατάργηση φόντου από εικόνα

 4. Για να προσαρμόσετε το τμήμα του φόντου της εικόνας που θα καταργηθεί, κάντε ένα από τα εξής:

  Για να υποδείξετε ποιο τμήμα της εικόνας

  Κάντε το εξής

  Θέλετε να διατηρήσετε

  Κάντε κλικ στο τμήμα του φόντου της εικόνας. Εμφανίζεται ένα πράσινο εικονίδιο με το σύμβολο πρόσθεσης δίπλα στο δείκτη  Σήμανση φόντου για διατήρηση , το οποίο υποδεικνύει ότι η επιλεγμένη περιοχή θα διατηρηθεί. Σύρετε το δείκτη κατά μήκος της περιοχής που θέλετε να συμπεριλάβετε.

  Θέλετε να καταργήσετε

  Κάντε κλικ στο τμήμα του πρώτου πλάνου της εικόνας. Εμφανίζεται ένα κόκκινο εικονίδιο με το σύμβολο αφαίρεσης δίπλα στο δείκτη  Σήμανση φόντου για κατάργηση , το οποίο υποδεικνύει ότι η επιλεγμένη περιοχή θα καταργηθεί. Σύρετε το δείκτη κατά μήκος της περιοχής που θέλετε να καταργήσετε.

 5. Μια διακεκομμένη γραμμή με ένα + ή - υποδεικνύει το σημείο όπου έχετε προσαρμόσει το φόντο της εικόνας. Εάν θέλετε να καταργήσετε την προσαρμογή του φόντου της εικόνας, κάντε κλικ στο + ή στο - .

 6. Για να εφαρμόσετε την κατάργηση φόντου, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο έξω από την εικόνα.

  Συμβουλή:  Για να κάνετε περαιτέρω προσαρμογές, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση φόντου ξανά.

 7. Για να ακυρώσετε την κατάργηση του φόντου και οποιαδήποτε άλλη μορφοποίηση εικόνας που έχετε εφαρμόσει, στην περιοχή Προσαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση εικόνας", ομάδα "Προσαρμογή"

Δείτε επίσης

Εφαρμογή ή αλλαγή ενός στυλ ή εφέ για μια εικόνα

Εφαρμογή ή κατάργηση ενός καλλιτεχνικού εφέ από μια εικόνα

Περικοπή εικόνας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×