Κατάργηση της αρίθμησης σελίδων

Μπορείτε να καταργήσετε (διαγράψετε) γρήγορα τους αριθμούς σελίδας από την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο ενός εγγράφου, ακόμη και σε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο που περιέχει επιπλέον περιεχόμενο, όπως ένα λογότυπο εταιρείας ή τον τίτλο του εγγράφου.

Τι θα θέλατε να κάνετε;

Εάν το έγγραφό σας έχει μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο που δεν χρησιμοποιεί διαφορετική πρώτη σελίδα ή διαφορετικές μονές και ζυγές σελίδες, μπορείτε να καταργήσετε γρήγορα όλους τους αριθμούς σελίδας.

 • Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κεφαλίδα και υποσέλιδο, επιλέξτε Αριθμός σελίδας και, στη συνέχεια, Κατάργηση αριθμών σελίδας.

  Επιλέξτε την καρτέλα "Εισαγωγή" και, στην ομάδα "Κεφαλίδα και υποσέλιδο", επιλέξτε "Αριθμός σελίδας" και, στη συνέχεια, "Κατάργηση αριθμών σελίδας".

Σημειώσεις: 

 • Εάν το έγγραφό σας χρησιμοποιεί διαφορετικές μονές και ζυγές σελίδες, θα πρέπει να το κάνετε αυτό δύο φορές — μία φορά με επιλεγμένη μια μονή σελίδα και μία φορά με επιλεγμένη μια ζυγή σελίδα.

 • Εάν το κουμπί Κατάργηση αριθμών σελίδας δεν είναι διαθέσιμο, κάντε διπλό κλικ στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο, επιλέξτε τον αριθμό σελίδας και πατήστε το πλήκτρο Delete.

Εάν έχετε δημιουργήσει μια διαφορετική πρώτη σελίδα στο έγγραφό σας, μπορείτε να καταργήσετε τον αριθμό σελίδας σε αυτή τη σελίδα, χωρίς να διαγράψετε άλλο περιεχόμενο όπως μια εικόνα ή μια ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων.

Βήμα 1: Επιλέξτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική πρώτη σελίδα (εάν δεν το έχετε κάνει ήδη)

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στις επιλογές Κεφαλίδα > Επεξεργασία κεφαλίδας και, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Επιλογές, επιλέξτε Διαφορά στην πρώτη σελίδα.

  Στην περιοχή "Εργαλεία κεφαλίδας και υποσέλιδου", στην καρτέλα "Σχεδίαση", στην ομάδα "Επιλογές", ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε μια επιλογή.

 2. Επιλέξτε Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων για έξοδο.

  Σημείωση:  Η επιλογή Διαφορά στην πρώτη σελίδα μπορεί να εφαρμοστεί στην πρώτη σελίδα οποιασδήποτε ενότητας του εγγράφου, όχι μόνο στην πρώτη σελίδα.

Βήμα 2: Διαγράψτε τον αριθμό σελίδας από την πρώτη σελίδα

 1. Στην πρώτη σελίδα (ή ενότητα) του εγγράφου, κάντε διπλό κλικ στο επάνω μέρος της σελίδας για να ανοίξετε την κεφαλίδα ή στο κάτω μέρος της σελίδας για να ανοίξετε το υποσέλιδο.

  Θα πρέπει να δείτε μια ετικέτα που αναφέρει Κεφαλίδα πρώτης σελίδας - Ενότητα # -.

 2. Επιλέξτε τον αριθμό σελίδας για να τον επισημάνετε και πατήστε το πλήκτρο Delete ή κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Αποκοπή.

 3. Επιλέξτε Κλείσιμο κεφαλίδας και υποσέλιδου ή πατήστε το πλήκτρο Esc για έξοδο.

Πολλά έγγραφα είναι σκόπιμα χωρισμένα σε ενότητες, όπως τμήματα ή κεφάλαια σε μια αναφορά ή ένα βιβλίο. Κάθε ενότητα μπορεί να έχει διαφορετική κεφαλίδα ή υποσέλιδο με διαφορετικούς αριθμούς σελίδων. Μπορεί επίσης να έχετε περιεχόμενο στο τέλος του εγγράφου όπου δεν θέλετε να εμφανίζονται αριθμοί σελίδων.

Εάν το έγγραφό σας έχει ήδη διαιρεθεί σε ενότητες

 1. Στην πρώτη σελίδα της ενότητας από την οποία θέλετε να καταργήσετε τους αριθμούς σελίδων, κάντε διπλό κλικ στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο για να το ανοίξετε.

  Σημείωση: Οι ενότητες στο έγγραφό σας είναι αριθμημένες. Όταν επεξεργάζεστε μια κεφαλίδα, θα δείτε μια ετικέτα που αναφέρει Κεφαλίδα - Ενότητα x- ή Υποσέλιδο - Ενότητα #-, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το αν η ενότητα είναι συνδεδεμένη με την προηγούμενη ενότητα.

 2. Επιλέξτε τον αριθμό σελίδας και διαγράψτε τον. Όλοι οι αριθμοί σελίδων σε αυτή την ενότητα θα διαγραφούν επίσης.

  Εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Περιήγηση, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το στοιχείο Σύνδεση με το προηγούμενο.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να καταργήσετε μόνο τον αριθμό της πρώτης σελίδας σε μια ενότητα, ανοίξτε την κεφαλίδα στην πρώτη σελίδα της ενότητας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Κατάργηση αριθμού σελίδας από την πρώτη σελίδα.

Εάν το έγγραφό σας δεν έχει διαιρεθεί σε ενότητες

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο τέλος της σελίδας αμέσως πριν από τη σελίδα όπου θέλετε να ξεκινήσετε την κατάργηση αριθμών σελίδας και, στην καρτέλα Διάταξη, κάντε κλικ στις επιλογές Αλλαγές > Επόμενη σελίδα.

  Συμβουλή: Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να εμφανίζονται οι ετικέτες αλλαγής ενότητας. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, επιλέξτε Εμφάνιση/Απόκρυψη (¶) για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση των σημαδιών μορφοποίησης. Επιλέξτε το κουμπί ξανά για να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση.

 2. Στο επάνω μέρος της επόμενης σελίδας, κάντε διπλό κλικ στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο για να το ανοίξετε.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με το προηγούμενο ώστε να μην είναι επιλεγμένη. Αυτό αποσυνδέει την αρίθμηση των σελίδων από την προηγούμενη σελίδα.

 4. Επιλέξτε τον αριθμό σελίδας και διαγράψτε τον. Όλοι οι αριθμοί σελίδων σε αυτή την ενότητα θα διαγραφούν επίσης.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να καταργήσετε μόνο τον αριθμό της πρώτης σελίδας σε μια ενότητα, ανοίξτε την κεφαλίδα στην πρώτη σελίδα της ενότητας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Κατάργηση αριθμού από την πρώτη σελίδα.

Τι θα θέλατε να κάνετε;

Στο Word, οι αριθμοί σελίδας είναι πεδία που εισάγονται στις περιοχές κεφαλίδας ή υποσέλιδου ενός εγγράφου. Το Microsoft Office Word 2007 καταργεί ή διαγράφει, τα πεδία αριθμού σελίδας όταν επιλέγετε Κατάργηση αριθμών σελίδας.

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κεφαλίδες και υποσέλιδα, επιλέξτε Αριθμός σελίδας.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 2. Επιλέξτε Κατάργηση αριθμών σελίδων.

  Σημαντικό: Εάν η επιλογή Κατάργηση αριθμών σελίδας δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα, κάντε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας ή υποσέλιδου, επιλέγοντας τον αριθμό σελίδας και πατώντας το πλήκτρο Delete.

Εάν έχετε δημιουργήσει μια διαφορετική πρώτη σελίδα στο έγγραφό σας, μπορείτε να καταργήσετε τον αριθμό σελίδας σε αυτή τη σελίδα, χωρίς να διαγράψετε άλλο περιεχόμενο όπως μια εικόνα ή μια ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων.

Βήμα 1: Επιλέξτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική πρώτη σελίδα (εάν δεν το έχετε κάνει ήδη)

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στις επιλογές Κεφαλίδα > Επεξεργασία κεφαλίδας και, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Επιλογές, επιλέξτε Διαφορά στην πρώτη σελίδα.

 2. Επιλέξτε Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων για έξοδο.

  Σημείωση:  Η επιλογή Διαφορά στην πρώτη σελίδα μπορεί να εφαρμοστεί στην πρώτη σελίδα οποιασδήποτε ενότητας του εγγράφου, όχι μόνο στην πρώτη σελίδα.

Βήμα 2: Διαγράψτε τον αριθμό σελίδας από την πρώτη σελίδα

 1. Στην πρώτη σελίδα (ή ενότητα) του εγγράφου, κάντε διπλό κλικ στο επάνω μέρος της σελίδας για να ανοίξετε την κεφαλίδα ή στο κάτω μέρος της σελίδας για να ανοίξετε το υποσέλιδο.

  Θα πρέπει να δείτε μια ετικέτα που αναφέρει Κεφαλίδα πρώτης σελίδας - Ενότητα # -.

 2. Επιλέξτε τον αριθμό σελίδας για να τον επισημάνετε και πατήστε το πλήκτρο Delete ή κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Αποκοπή.

 3. Επιλέξτε Κλείσιμο κεφαλίδας και υποσέλιδου ή πατήστε το πλήκτρο Esc για έξοδο.

Πολλά έγγραφα είναι σκόπιμα χωρισμένα σε ενότητες, όπως τμήματα ή κεφάλαια σε μια αναφορά ή ένα βιβλίο. Κάθε ενότητα μπορεί να έχει διαφορετική κεφαλίδα ή υποσέλιδο με διαφορετικούς αριθμούς σελίδων. Μπορεί επίσης να έχετε περιεχόμενο στο τέλος του εγγράφου όπου δεν θέλετε να εμφανίζονται αριθμοί σελίδων.

Εάν το έγγραφό σας έχει ήδη διαιρεθεί σε ενότητες

 1. Στην πρώτη σελίδα της ενότητας από την οποία θέλετε να καταργήσετε τους αριθμούς σελίδων, κάντε διπλό κλικ στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο για να το ανοίξετε.

  Σημείωση: Οι ενότητες στο έγγραφό σας είναι αριθμημένες. Όταν επεξεργάζεστε μια κεφαλίδα, θα δείτε μια ετικέτα που αναφέρει Κεφαλίδα - Ενότητα x- ή Υποσέλιδο - Ενότητα #-, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το αν η ενότητα είναι συνδεδεμένη με την προηγούμενη ενότητα.

 2. Επιλέξτε τον αριθμό σελίδας και διαγράψτε τον. Όλοι οι αριθμοί σελίδων σε αυτή την ενότητα θα διαγραφούν επίσης.

  Εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Περιήγηση, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το στοιχείο Σύνδεση με το προηγούμενο.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να καταργήσετε μόνο τον αριθμό της πρώτης σελίδας σε μια ενότητα, ανοίξτε την κεφαλίδα στην πρώτη σελίδα της ενότητας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Κατάργηση αριθμού σελίδας από την πρώτη σελίδα.

Εάν το έγγραφό σας δεν έχει διαιρεθεί σε ενότητες

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο τέλος της σελίδας αμέσως πριν από τη σελίδα όπου θέλετε να ξεκινήσετε την κατάργηση αριθμών σελίδας και, στην καρτέλα Διάταξη, κάντε κλικ στις επιλογές Αλλαγές > Επόμενη σελίδα.

  Συμβουλή: Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να εμφανίζονται οι ετικέτες αλλαγής ενότητας. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, επιλέξτε Εμφάνιση/Απόκρυψη (¶) για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση των σημαδιών μορφοποίησης. Επιλέξτε το κουμπί ξανά για να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση.

 2. Στο επάνω μέρος της επόμενης σελίδας, κάντε διπλό κλικ στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο για να το ανοίξετε.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με το προηγούμενο ώστε να μην είναι επιλεγμένη. Αυτό αποσυνδέει την αρίθμηση των σελίδων από την προηγούμενη σελίδα.

 4. Επιλέξτε τον αριθμό σελίδας και διαγράψτε τον. Όλοι οι αριθμοί σελίδων σε αυτή την ενότητα θα διαγραφούν επίσης.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να καταργήσετε μόνο τον αριθμό της πρώτης σελίδας σε μια ενότητα, ανοίξτε την κεφαλίδα στην πρώτη σελίδα της ενότητας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Κατάργηση αριθμού από την πρώτη σελίδα.

 1. Εάν δεν βρίσκεστε σε Προβολή επεξεργασίας, κάντε κλικ στις επιλογές Επεξεργασία εγγράφου > Επεξεργασία στο Word Online.

  Επεξεργασία στο Word Online

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή > Αριθμοί σελίδων.

 3. Στο κάτω μέρος της λίστας, επιλέξτε Κατάργηση αριθμών σελίδας.

  Εικόνα με επιλεγμένη την εντολή "Κατάργηση αριθμών σελίδας" στη συλλογή αριθμών σελίδων

Πού μπορώ να μάθω περισσότερα σχετικά με αριθμούς σελίδας;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×