Κατάργηση κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών με έλεγχο παρουσιάσεων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν σκοπεύετε να κάνετε κοινή χρήση ενός αντιγράφου μιας παρουσίασης PowerPoint ή να το δημοσιεύσετε στο Web, μια καλή ιδέα είναι να εξετάσετε την παρουσίαση για κρυφά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να αποθηκευτούν στην παρουσίαση ή το μετα-δεδομένα. Μπορεί να υπάρχουν λεπτομέρειες που μπορεί να θέλετε να κάνετε κοινή χρήση δημόσια ότι μπορείτε να καταργήσετε πριν κάνετε κοινή χρήση της παρουσίασης.

Ένας από τους τρόπους που μπορείτε να αναζητήσετε και κατάργηση κρυφών πληροφοριών στην παρουσίασή σας είναι χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "επιθεώρηση εγγράφου" στο PowerPoint.

Σε αυτό το άρθρο

Εύρεση και κατάργηση κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών

Τύποι κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών

Πληροφορίες που η επιθεώρηση εγγράφου εντοπίζει και καταργεί

Εύρεση και κατάργηση κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να ελέγξετε για κρυφά δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες.

 2. Στην καρτέλα αρχείο, επιλέξτε Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο όνομα αρχείου για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της αρχικής σας παρουσίασης.

  Σημαντικό:    Είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιήσετε την επιθεώρηση εγγράφου σε ένα αντίγραφο της αρχικής σας παρουσίασης, επειδή δεν είναι πάντα δυνατή η επαναφορά των δεδομένων που καταργούνται από την επιθεώρηση εγγράφου.

 3. Στο αντίγραφο της αρχικής σας παρουσίασης, στην καρτέλα αρχείο, επιλέξτε πληροφορίες.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για θέματα και, στη συνέχεια, Έλεγχος εγγράφου.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου "Επιθεώρηση εγγράφου", επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για να επιλέξετε τους τύπους κρυφού περιεχομένου που θέλετε να ελέγξετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους μεμονωμένους ελεγκτές, ανατρέξτε στο θέμα πληροφορίες η επιθεώρηση εγγράφου εντοπίζει και καταργεί.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιθεώρηση.

 7. Αναθεωρήστε τα αποτελέσματα του ελέγχου στο παράθυρο διαλόγου Επιθεώρηση εγγράφου.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση όλων, το οποίο βρίσκεται δίπλα στα αποτελέσματα ελέγχου για τους τύπους κρυφού κειμένου που θέλετε να καταργήσετε από το έγγραφό σας.

  • Εάν καταργήσετε κρυφό περιεχόμενο από την παρουσίασή σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να το επαναφέρετε κάνοντας κλικ στην επιλογή Αναίρεση.

  • Εάν θέλετε να καταργήσετε κρυφά δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες από παρουσιάσεις που αποθηκεύετε στη μορφή Παρουσίαση OpenDocument (.odp), πρέπει να εκτελείτε την Επιθεώρηση έγγραφου κάθε φορά που αποθηκεύετε την παρουσίαση σε αυτήν τη μορφή.

Τύποι κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών

Πολλοί τύποι κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών μπορούν να αποθηκευτούν σε μια παρουσίαση PowerPoint. Ενώ αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται αμέσως, μπορεί να εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο και είναι δυνατή η ανάκτηση από την παρουσίασή σας.

Οι κρυφές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τα δεδομένα που PowerPoint προσθέτει σε μια παρουσίαση για να μπορείτε να συνεργαστείτε σχετικά με τη δημιουργία της παρουσίασης με άλλα άτομα. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες που θα καθορίσετε σκοπίμως ως κρυφό.

παρουσιάσεις PowerPoint μπορεί να περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών:

 • Σχόλια και σχόλια με μελάνι    Εάν μπορείτε να συνεργαστείτε με άλλα άτομα για να δημιουργήσετε την παρουσίασή σας, την παρουσίασή σας μπορεί να περιέχει στοιχεία όπως σχόλια ή σχόλια με γραφή. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να επιτρέψετε σε άλλα άτομα για να δείτε τα ονόματα των ατόμων που χρησιμοποιήσατε στην παρουσίασή σας, σχόλια από τους αναθεωρητές και τις αλλαγές που έχουν γίνει στην παρουσίασή σας.

 • Παρακολούθηση δεδομένων αναθεωρήσεων    Όταν μπορείτε να συνεργαστείτε σε ένα κοινόχρηστο έγγραφο που είναι αποθηκευμένο στο cloud, PowerPoint 2016 για Office 365 αποθηκεύει τα δεδομένα σχετικά με το ποιος κάνει αλλαγές στο έγγραφο και όταν έχουν πραγματοποιηθεί τις αλλαγές.

 • Ιδιότητες εγγράφου και προσωπικές πληροφορίες     Ιδιότητες εγγράφου, γνωστές και ως μετα-δεδομένα, συμπεριλάβετε λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσίασή σας, όπως το συντάκτη, το θέμα και τίτλο. Ιδιότητες εγγράφου περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες που διατηρούνται αυτόματα από τα προγράμματα του Office, όπως το όνομα του ατόμου που αποθηκεύσατε πρόσφατα ένα έγγραφο και την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε ένα έγγραφο. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει ειδικές δυνατότητες, το έγγραφό σας μπορεί να περιέχει επίσης πρόσθετα είδη αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία (PII), όπως κεφαλίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες αποστολής για αναθεώρηση, δελτία δρομολόγησης και πληροφορίες διαδρομής αρχείου για δημοσίευση ιστοσελίδων.

 • Αόρατο περιεχόμενο εντός διαφάνειας     Η παρουσίασή σας μπορεί να περιλαμβάνει αντικείμενα που δεν φαίνονται επειδή έχουν μορφοποιηθεί ως μη-ορατά.

 • Περιεχόμενο εκτός διαφάνειας    παρουσιάσεις PowerPoint μπορεί να περιέχει αντικείμενα που δεν φαίνονται αμέσως επειδή αυτές έχουν σύρεται έξω από τη διαφάνεια στην περιοχή εκτός διαφάνειας. Αυτό το περιεχόμενο εκτός διαφάνειας μπορούν να περιλαμβάνουν πλαίσια κειμένου, εικόνες clip art, γραφικά και πίνακες. 

 • Σημειώσεις παρουσίασης     Η ενότητα "Σημειώσεις" μιας παρουσίασης PowerPoint μπορούν να περιέχουν κείμενο που μπορεί να θέλετε να κάνετε κοινή χρήση στο κοινό, ειδικά εάν στις σημειώσεις που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τη χρήση του ατόμου που η διάρκεια της παρουσίασης.

 • Ιδιότητες διακομιστή εγγράφων     Εάν η παρουσίασή σας έχει αποθηκευτεί σε μια θέση διακομιστή διαχείρισης εγγράφων, όπως μια τοποθεσία "Χώρος εργασίας εγγράφων" ή μια βιβλιοθήκη που βασίζεται στις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services, η παρουσίαση μπορεί να περιέχει επιπλέον ιδιότητες εγγράφου ή πληροφορίες που να σχετίζονται με τη θέση του διακομιστή.

 • Δεδομένα προσαρμοσμένης XML    Οι παρουσιάσεις μπορεί να περιέχουν δεδομένα προσαρμοσμένης XML τα οποία δεν είναι ορατά στο ίδιο το έγγραφο. Η δυνατότητα "Επιθεώρηση εγγράφου" μπορεί να εντοπίσει και να καταργήσει αυτά τα δεδομένα XML.

Αρχή της σελίδας

Πληροφορίες που εντοπίζει και καταργεί η Επιθεώρηση εγγράφου

Στο PowerPoint, η επιθεώρηση εγγράφου εμφανίζει αρκετές διαφορετικές επιθεωρήσεις που επιτρέπουν την εύρεση και κατάργηση κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών που αφορούν τις παρουσιάσεις του PowerPoint. Για μια λίστα με τους διαφορετικούς τύπους κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών που η επιθεώρηση εγγράφου μπορεί να βρει και να καταργήσει από παρουσιάσεις, δείτε τον παρακάτω πίνακα.

Εάν η εταιρεία σας έχει προσαρμόσει την "Επιθεώρηση εγγράφου" προσθέτοντας λειτουργικές μονάδες "Επιθεώρησης", μπορείτε ίσως να ελέγξετε τις παρουσιάσεις σας για πρόσθετους τύπους πληροφοριών.

Όνομα ελέγχου

Βρίσκει και καταργεί

Σχόλια και επισημειώσεις

 • Σχόλια

 • Σχόλια με γραφή

Ιδιότητες εγγράφου και Προσωπικές πληροφορίες

 • Ιδιότητες εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από τις καρτέλες Σύνοψη, Στατιστικά στοιχεία και Προσαρμογή του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες εγγράφου

 • Κεφαλίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Δελτία δρομολόγησης

 • Πληροφορίες αποστολής για αναθεώρηση

 • Ιδιότητες διακομιστή εγγράφων

 • Πληροφορίες πολιτικής διαχείρισης εγγράφων

 • Πληροφορίες τύπου περιεχομένου

 • Διαδρομή αρχείου για δημοσίευση ιστοσελίδων

Αναθεώρηση δεδομένων παρακολούθησης

Δεδομένα σχετικά με το ποιος έχει επεξεργαστεί το αρχείο και όταν έχει γίνει επεξεργασία.

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές του Office 365 που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Office Insider. Αν είστε συνδρομητής του Office 365, βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Office.

Αόρατο περιεχόμενο εντός διαφάνειας

 • Αντικείμενα που δεν φαίνονται επειδή έχουν μορφοποιηθεί ως αόρατα

  Ο έλεγχος αυτός δεν εντοπίζει αντικείμενα που καλύπτονται από άλλα αντικείμενα.

Περιεχόμενο εκτός διαφάνειας

 • Περιεχόμενο ή αντικείμενα που δεν φαίνονται αμέσως σε μια παρουσίαση επειδή βρίσκονται έξω από την περιοχή της διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Εικόνες clip art

  • Πλαίσια κειμένου

  • Γραφικά

  • Πίνακες

   Η δυνατότητα "Επιθεώρηση εγγράφου" δεν εντοπίζει ή καταργεί αντικείμενα με εφέ κίνησης που βρίσκονται εκτός διαφάνειας.

Σημειώσεις παρουσίασης

 • Κείμενο που προστέθηκε στην ενότητα "Σημειώσεις" μιας παρουσίασης

Η δυνατότητα "Επιθεώρηση εγγράφου" δεν είναι δυνατόν να καταργήσει εικόνες που προστίθενται στην ενότητα "Σημειώσεις" μιας παρουσίασης.

Δεδομένα προσαρμοσμένης XML

 • Δεδομένα προσαρμοσμένης XML που μπορούν να αποθηκευτούν σε μια παρουσίαση

Πληροφορίες που εντοπίζει αλλά δεν μπορεί να καταργήσει η Επιθεώρηση εγγράφου

Η επιθεώρηση εγγράφου εντοπίζει τα ακόλουθα στοιχεία που ενδέχεται να περιέχουν δεδομένα που δεν είναι ορατή στην παρουσίασή σας. Το να καταργήσετε αυτά τα στοιχεία για εσάς, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει την παρουσίαση να μην λειτουργεί σωστά. Μπορείτε να εξετάσετε κάθε στοιχείο που βρέθηκε και να καθορίσετε εάν θέλετε να καταργήσετε με μη αυτόματο τρόπο ή να το αντικαταστήσετε με ένα στοιχείο που δεν έχει κρυφά δεδομένα, όπως μια στατική εικόνα.

Για αυτά τα στοιχεία:

Η Επιθεώρηση εγγράφου εντοπίζει:

Ενσωματωμένα αρχεία ή αντικείμενα

Ενσωματωμένα αρχεία (όπως ένα έγγραφο του Office ή ένα έγγραφο κειμένου) ή ενσωματωμένα αντικείμενα (όπως ένα γράφημα ή μια εξίσωση) που μπορεί να έχουν δεδομένα που δεν είναι ορατά στο βιβλίο εργασίας σας.Δείτε παραδείγματα ορισμένων τύπων αντικειμένων:

 • Αντικείμενα εικόνων bitmap

 • Αντικείμενα Microsoft Equation Editor 3.0

 • Αντικείμενα γραφήματος του Microsoft Graph

 • Αντικείμενα παρουσίασης του Microsoft PowerPoint

 • Αντικείμενα σχεδίασης του Microsoft Visio

 • Αντικείμενα εγγράφου του Microsoft Word

 • Αντικείμενα κειμένου OpenDocument

Μακροεντολές ή κώδικα VBA

Στοιχεία μακροεντολή ή τη VBA που ενδέχεται να έχουν κρυφά δεδομένα στις παρουσιάσεις σας. Αυτό περιλαμβάνει:

 • Μακροεντολές

 • λειτουργικές μονάδες VBA

 • στοιχεία ελέγχου COM ή ActiveX

Επιθεώρηση εγγράφου και τα προσωπικά δεδομένα

Παρακολούθηση δεδομένα, στην PowerPoint 2016 Δόμηση 8403 για Office 365 Insiders, αναθεωρήσεων απεικονίζει έναν περιορισμό του επιθεώρηση εγγράφου. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε Κέλυ και Λίντα συνεργασία σε παρουσίαση A στο Office 365. Παρακολούθηση δεδομένων (δηλαδή, ονόματα χρηστών και τις ώρες όταν έχουν κάνει αλλαγές) αναθεωρήσεων προστίθεται στην παρουσίαση. Εάν Μωάμεθ στη συνέχεια ανοίγει μια παρουσίαση σε PowerPoint 2013 και εκτελεί επιθεώρηση εγγράφου στο αρχείο για να καταργήσετε τα προσωπικά δεδομένα, δεν θα μπορείτε να εντοπίσετε και να καταργήσετε την αναθεώρηση παρακολούθηση τα δεδομένα που προστίθενται στην παρουσίαση από τη νεότερη, έκδοση Office 365 του PowerPoint χρησιμοποιείται από Κέλυ και Λίντα την επιθεώρηση εγγράφου σε αυτήν την έκδοση του PowerPoint. Μωάμεθ δεν μπορεί να καταργήσει την αναθεώρηση παρακολούθηση δεδομένων χωρίς την αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση του PowerPoint και, στη συνέχεια, εκτελεί επιθεώρηση εγγράφου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×