Κατάργηση κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών από έγγραφα του Office

Σημείωση: Το Office 2007 φτάνει στο τέλος του κύκλου ζωής υποστήριξης το 2017.

Πριν μοιραστείτε ένα σημαντικό έγγραφο με συναδέλφους ή πελάτες σας, είναι πιθανόν να διορθώνετε ή να αναθεωρείτε προληπτικά τα περιεχόμενα του εγγράφου προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν λάθη και ότι το έγγραφο δεν περιέχει στοιχεία τα οποία δεν θέλετε να μοιραστείτε με άλλα άτομα. Αν σκοπεύετε να μοιραστείτε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο εγγράφου του Microsoft Office, μια καλή ιδέα θα ήταν να προχωρήσετε στην αναθεώρηση του εγγράφου για κρυφά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες που είναι πιθανόν να βρίσκονται αποθηκευμένα στο ίδιο το έγγραφο ή στις ιδιότητες του εγγράφου (μετα-δεδομένα). Επειδή οι κρυφές πληροφορίες μπορεί να αποκαλύψουν λεπτομέρειες σχετικά με την εταιρία σας ή σχετικά με το ίδιο το έγγραφο τις οποίες δεν επιθυμείτε να μοιραστείτε δημόσια, μπορεί να θέλετε να καταργήσετε αυτές τις κρυφές πληροφορίες πριν διαθέσετε το έγγραφο για κοινή χρήση με άλλα άτομα.

Αυτό το έγγραφο εξηγεί πως η δυνατότητα "Ελεγκτής εγγράφου" στο Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 και στο Microsoft Office PowerPoint 2007 μπορεί να σας βοηθήσει να καταργήσετε κρυφά δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες στα έγγραφά σας του Office.

Σε αυτό το άρθρο

Ποιοι τύποι κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών αποθηκεύονται στα έγγραφα του Office;

Ποιες πληροφορίες εντοπίζει και καταργεί η δυνατότητα "Ελεγκτής εγγράφου";

Πώς μπορώ να βρω και να καταργήσω κρυφά δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες στα έγγραφά μου του Office;

Ποιοι τύποι κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών αποθηκεύονται στα έγγραφα του Office;

Σε ένα έγγραφο του Office μπορεί να αποθηκεύονται αρκετοί τύποι κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να μην είναι άμεσα ορατές κατά την προβολή του εγγράφου σε κάποιο πρόγραμμα του Office, όμως είναι πιθανόν αλλά άτομα να μπορούν να προβάλλουν και να ανακτήσουν αυτές τις πληροφορίες.

Οι κρυφές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τα δεδομένα που τα προγράμματα του Office προσθέτουν σε ένα αρχείο προκειμένου να σας επιτρέψουν να συνεργαστείτε με άλλα άτομα κατά τη σύνταξη και επεξεργασία ενός εγγράφου. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες που σκοπίμως προσδιορίζετε ως κρυφές.

Τα έγγραφα του Office μπορεί να περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών:

 • Σχόλια, σημάδια αναθεώρησης από εντοπισμένες αλλαγές, εκδόσεις και σχόλια μελανιού    Αν έχετε συνεργαστεί με άλλα άτομα για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο, το έγγραφό σας ίσως να περιέχει στοιχεία όπως σημάδια αναθεώρησης από εντοπισμένες αλλαγές, σχόλια, σχόλια μελανιού ή εκδόσεις. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν σε άλλα άτομα να προβάλλουν τα ονόματα των ατόμων τα οποία εργάστηκαν με το έγγραφό σας, σχόλια αναθεωρητών και αλλαγές που έγιναν σε αυτό το έγγραφο.

 • Ιδιότητες εγγράφου και προσωπικές πληροφορίες    Οι ιδιότητες εγγράφου, γνωστές και ως μετα-δεδομένα, περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με το έγγραφό σας όπως το συντάκτη, το θέμα και τον τίτλο. Οι ιδιότητες εγγράφου μπορεί ακόμα να περιλαμβάνουν πληροφορίες που διατηρούνται αυτόματα από τα προγράμματα του Office, όπως το όνομα του ατόμου που αποθήκευσε το έγγραφο για τελευταία φορά και την ημερομηνία δημιουργίας του εγγράφου. Αν έχετε χρησιμοποιήσει ειδικές δυνατότητες, το έγγραφό σας μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πρόσθετα είδη αναγνωρίσιμων προσωπικών στοιχείων (PII), όπως κεφαλίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες αποστολής για αναθεώρηση, δελτία δρομολόγησης, διαδρομές εκτυπωτή και πληροφορίες διαδρομής αρχείου για τη δημοσίευση ιστοσελίδων.

 • Κεφαλίδες, υποσέλιδα και υδατογραφήματα    Τα έγγραφα του Word και τα βιβλία εργασίας του Excel μπορεί να περιέχουν πληροφορίες σε κεφαλίδες και υποσέλιδα. Επιπλέον, μπορεί να έχετε προσθέσει ένα υδατογράφημα στο έγγραφό σας του Word.

 • Κρυφό κείμενο    Τα έγγραφα του Word μπορεί να περιέχουν κείμενο που έχει μορφοποιηθεί ως κρυφό κείμενο. Αν δεν γνωρίζετε εάν το κείμενό σας περιέχει κρυφό κείμενο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ελεγκτή εγγράφου για να το αναζητήσετε.

 • Κρυφές γραμμές, στήλες και φύλλα εργασίας    Σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel, ενδέχεται ορισμένες γραμμές, στήλες και ολόκληρα φύλλα εργασίας να είναι κρυφά. Αν διανείμετε ένα αντίγραφο βιβλίου εργασίας που περιέχει κρυφές γραμμές, στήλες ή φύλλα εργασίας, άλλα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να άρουν την απόκρυψη που έχει εφαρμοστεί σε αυτές τις στήλες, γραμμές ή φύλλα εργασίας και να προβάλλουν τα δεδομένα που περιέχουν.

 • Μη-ορατό περιεχόμενο    Οι παρουσιάσεις του PowerPoint και τα βιβλία εργασίας του Excel μπορεί να περιέχουν αντικείμενα που δεν είναι ορατά επειδή έχουν μορφοποιηθεί ως μη-ορατά.

 • Μη-ορατό περιεχόμενο διαφανειών    Είναι πιθανόν οι παρουσιάσεις του PowerPoint να περιέχουν αντικείμενα τα οποία δεν είναι άμεσα ορατά επειδή έχουν μεταφερθεί εκτός διαφάνειας μέσα στην μη-ορατή περιοχή της διαφάνειας. Το μη-ορατό αυτό περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνει πλαίσια κειμένου, clip art, γραφικά και πίνακες.

 • Σημειώσεις παρουσιάσεων    Η ενότητα "Σημειώσεις" σε μια παρουσίαση του PowerPoint μπορεί να περιέχει κείμενο που δεν θέλετε να μοιραστείτε δημόσια, ειδικά εάν οι σημειώσεις έχουν γραφτεί αποκλειστικά για χρήση από το πρόσωπο το οποίο πρόκειται να κάνει την παρουσίαση.

 • Ιδιότητες διακομιστή εγγράφων    Αν το έγγραφό σας έχει αποθηκευτεί σε μια θέση διακομιστή διαχείρισης εγγράφων, όπως μια τοποθεσία "Χώρος εργασίας εγγράφων" ή μια βιβλιοθήκη που βασίζεται στις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services, το έγγραφο μπορεί να περιέχει επιπλέον ιδιότητες εγγράφου ή πληροφορίες που να σχετίζονται με τη θέση του διακομιστή.

 • Προσαρμοσμένα δεδομένα XML    Είναι πιθανόν τα έγγραφα να περιέχουν προσαρμοσμένα δεδομένα τα οποία δεν είναι ορατά στο ίδιο το έγγραφο. Ο Ελεγκτής εγγράφου μπορεί να βρει και να καταργήσει αυτά τα δεδομένα XML.

Αρχή της σελίδας

Ποιες πληροφορίες εντοπίζει και καταργεί η δυνατότητα "Ελεγκτής εγγράφου";

Η δυνατότητα Ελεγκτής εγγράφου περιλαμβάνει αρκετούς διαφορετικούς Ελεγκτές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βρείτε και να καταργήσετε διαφορετικά είδη κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών. Ορισμένοι από αυτούς τους Ελεγκτές αφορούν μεμονωμένα προγράμματα του Office. Ο Ελεγκτής εγγράφου εμφανίζει διαφορετικά σύνολα Ελεγκτών στο Office Word 2007, Office Excel 2007 και στο Office PowerPoint 2007 δίνοντάς σας τη δυνατότητα να βρείτε και να καταργήσετε κρυφά δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιους τύπους κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών ο Ελεγκτής εγγράφου μπορεί να βρει και να καταργήσει σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα του Microsoft Office, ελέγξτε τους παρακάτω πίνακες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν η εταιρεία σας έχει προσαρμόσει τον Ελεγκτή εγγράφου προσθέτοντας λειτουργικές μονάδες Ελεγκτή, μπορείτε ίσως να ελέγξετε τα έγγραφά σας για πρόσθετους τύπους πληροφοριών.

Office Word 2007

Όνομα ελεγκτή

Βρίσκει και καταργεί

Σχόλια, αναθεωρήσεις, εκδόσεις και σημειώσεις

 • Σχόλια

 • Σημάδια αναθεώρησης από εντοπισμένες αλλαγές

 • Πληροφορίες έκδοσης εγγράφου

 • Σχόλια μελανιού

Ιδιότητες εγγράφου και Προσωπικές πληροφορίες

 • Ιδιότητες εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από τις καρτέλες Σύνοψη, Στατιστικά στοιχεία και Προσαρμογή του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες εγγράφου

 • Κεφαλίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Δελτία δρομολόγησης

 • Πληροφορίες αποστολής για αναθεώρηση

 • Ιδιότητες διακομιστή εγγράφων

 • Πληροφορίες πολιτικής διαχείρισης εγγράφων

 • Πληροφορίες τύπου περιεχομένου

 • Πληροφορίες σύνδεσης δεδομένων για πεδία που βασίζονται σε δεδομένα (η τελευταία τιμή μετατρέπεται σε κείμενο)

 • Όνομα χρήστη

 • Όνομα προτύπου

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

 • Πληροφορίες σε κεφαλίδες εγγράφων

 • Πληροφορίες σε υποσέλιδα εγγράφων

 • Υδατογραφήματα

Κρυφό κείμενο

 • Κείμενο μορφοποιημένο ως κρυφό (εφέ γραμματοσειράς που είναι διαθέσιμο στο παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά)

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτός ο Ελεγκτής δεν μπορεί να ανιχνεύσει κείμενο στο οποίο έχει εφαρμοστεί απόκρυψη από άλλες μεθόδους (για παράδειγμα, λευκό κείμενο σε λευκό φόντο).

Προσαρμοσμένα δεδομένα XML

 • Προσαρμοσμένα δεδομένα XML που μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα έγγραφο

Office Excel 2007

Όνομα ελεγκτή

Βρίσκει και καταργεί

Σχόλια και Σημειώσεις

 • Σχόλια

 • Σχόλια μελανιού

Ιδιότητες εγγράφου και Προσωπικές πληροφορίες

 • Ιδιότητες εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από τις καρτέλες Σύνοψη, Στατιστικά στοιχεία και Προσαρμογή του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες εγγράφου

 • Κεφαλίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Δελτία δρομολόγησης

 • Πληροφορίες αποστολής για αναθεώρηση

 • Ιδιότητες διακομιστή εγγράφων

 • Πληροφορίες πολιτικής διαχείρισης εγγράφων

 • Πληροφορίες τύπου περιεχομένου

 • Όνομα χρήστη

 • Πληροφορίες διαδρομής εκτυπωτή

 • Σχόλια σεναρίου

 • Διαδρομή αρχείου για δημοσίευση ιστοσελίδων

 • Σχόλια για καθορισμένα ονόματα και ονόματα πινάκων

 • Ανενεργές συνδέσεις με εξωτερικά δεδομένα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

 • Πληροφορίες σε κεφαλίδες φύλλων εργασίας

 • Πληροφορίες σε υποσέλιδα φύλλων εργασίας

Κρυφές γραμμές και Στήλες

 • Κρυφές γραμμές

 • Κρυφές γραμμές που περιέχουν δεδομένα

  Σημειώσεις: 

  • Αν στο βιβλίο εργασίας σας υπάρχουν κρυφές στήλες που δεν περιέχουν δεδομένα και βρίσκονται μεταξύ στηλών οι οποίες περιέχουν δεδομένα, οι κενές αυτές κρυφές στήλες θα εντοπίζονται και θα καταργούνται.

  • Αν οι κρυφές γραμμές ή στήλες στο βιβλίο εργασίας σας περιέχουν δεδομένα, μπορείτε να αλλάξετε τα αποτελέσματα των υπολογισμών ή των τύπων στο βιβλίο εργασίας καταργώντας τες. Αν δεν γνωρίζετε τις πληροφορίες που περιέχονται στις κρυφές γραμμές ή στήλες, κλείστε τον Ελεγκτή εγγράφου, καταργήστε την απόκρυψη των κρυφών γραμμών ή στηλών και στη συνέχεια αναθεωρήστε τα περιεχόμενά τους.

  • Αυτός ο Ελεγκτής δεν εντοπίζει σχήματα, γραφήματα, στοιχεία ελέγχου, αντικείμενα και στοιχεία ελέγχου Microsoft ActiveX, εικόνες ή γραφικά SmartArt τα οποία ενδέχεται να βρίσκονται σε κρυφές στήλες.

Κρυφά φύλλα εργασίας

 • Κρυφά φύλλα εργασίας

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν τα κρυφά φύλλα εργασίας στο βιβλίου εργασίας σας περιέχουν δεδομένα, μπορείτε να αλλάξετε τα αποτελέσματα των υπολογισμών ή των τύπων στο βιβλίο εργασίας σας καταργώντας τα. Αν δεν γνωρίζετε ποιες πληροφορίες περιέχονται στα κρυφά φύλλα εργασίας, κλείστε τον Ελεγκτή εγγράφων, καταργήστε την απόκρυψη των κρυφών φύλλων εργασίας και κατόπιν αναθεωρήστε τα περιεχόμενά τους.

Προσαρμοσμένα δεδομένα XML

 • Προσαρμοσμένα δεδομένα XML που μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα βιβλίο εργασίας

Μη-ορατό περιεχόμενο

 • Αντικείμενα που δεν φαίνονται επειδή έχουν μορφοποιηθεί ως μη-ορατά

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτός ο Ελεγκτής δεν ανιχνεύει αντικείμενα που καλύπτονται από άλλα αντικείμενα.

Office PowerPoint 2007

Όνομα ελεγκτή

Βρίσκει και καταργεί

Σχόλια και Σημειώσεις

 • Σχόλια

 • Σχόλια μελανιού

Ιδιότητες εγγράφου και Προσωπικές πληροφορίες

 • Ιδιότητες εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από τις καρτέλες Σύνοψη, Στατιστικά στοιχεία και Προσαρμογή του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες εγγράφου

 • Κεφαλίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Δελτία δρομολόγησης

 • Πληροφορίες αποστολής για αναθεώρηση

 • Ιδιότητες διακομιστή εγγράφων

 • Πληροφορίες πολιτικής διαχείρισης εγγράφων

 • Πληροφορίες τύπου περιεχομένου

 • Διαδρομή αρχείου για δημοσίευση ιστοσελίδων

Μη-ορατό περιεχόμενο Διαφανειών

 • Αντικείμενα που δεν φαίνονται επειδή έχουν μορφοποιηθεί ως μη-ορατά

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτός ο Ελεγκτής δεν ανιχνεύει αντικείμενα που καλύπτονται από άλλα αντικείμενα.

Περιεχόμενο εκτός διαφάνειας

 • Περιεχόμενο ή αντικείμενα που δεν φαίνονται αμέσως σε μια παρουσίαση επειδή βρίσκονται έξω από την περιοχή της διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων:

  • Εικόνες clip art

  • Πλαίσια κειμένου

  • Γραφικά

  • Πίνακες

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο Ελεγκτής εγγράφου δεν ανιχνεύει ή καταργεί αντικείμενα με εφέ κίνησης που βρίσκονται εκτός διαφάνειας.

Σημειώσεις παρουσίασης

 • Κείμενο που προστέθηκε στην ενότητα "Σημειώσεις" μιας παρουσίασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο Ελεγκτής εγγράφου δεν είναι δυνατόν να καταργήσει εικόνες που προστίθενται στην ενότητα "Σημειώσεις" μιας παρουσίασης.

Προσαρμοσμένα δεδομένα XML

 • Προσαρμοσμένα δεδομένα XML που μπορούν να αποθηκευτούν σε μια παρουσίαση

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορώ να βρω και να καταργήσω κρυφά δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες στα έγγραφά μου του Office;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ελεγκτή εγγράφου για να βρείτε και να καταργήσετε κρυφά δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες σε έγγραφα του Office που έχουν δημιουργηθεί στα Office Word 2007, Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007 και σε προηγούμενες εκδόσεις αυτών των προγραμμάτων του Office. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Ελεγκτή εγγράφου πριν μοιραστείτε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο ενός εγγράφου του Office, όπως σε ένα συνημμένο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο του Office που θέλετε να ελέγξετε για κρυφά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως και κατόπιν πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο Όνομα αρχείου για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του αρχικού εγγράφου.

  Μια καλή ιδέα είναι να χρησιμοποιήσετε τον Ελεγκτή εγγράφου σε ένα αντίγραφο του αρχικού σας εγγράφου επειδή η επαναφορά των δεδομένων που καταργούνται από τον Ελεγκτή εγγράφου δεν είναι πάντα δυνατή.

 3. Στο αντίγραφο του αρχικού εγγράφου, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην εντολή Προετοιμασία και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος εγγράφου.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ελεγκτής εγγράφου, ενεργοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου για να επιλέξετε τους τύπους κρυφού περιεχομένου που θέλετε να ελέγξετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους μεμονωμένους Ελεγκτές, δείτε την ενότητα Ποιες πληροφορίες εντοπίζει και καταργεί η δυνατότητα "Ελεγκτής εγγράφου";

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος.

 6. Αναθεωρήστε τα αποτελέσματα του ελέγχου στο παράθυρο διαλόγου Ελεγκτής εγγράφου.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση όλων που βρίσκεται δίπλα στα αποτελέσματα ελέγχου για τους τύπους κρυφού κειμένου που θέλετε να καταργήσετε από το έγγραφό σας.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

  • Αν καταργήσετε κρυφό περιεχόμενο από το έγγραφό σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να το επαναφέρετε κάνοντας κλικ στην επιλογή Αναίρεση.

  • Οι έλεγχοι για τα στοιχεία Σχόλια και επισημειώσεις, Ιδιότητες εγγράφου και προσωπικές πληροφορίες και Κεφαλίδες και υποσέλιδα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel, το οποίο έχει αποθηκευτεί ως κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας (καρτέλα Αναθεώρηση, εντολή Κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα κοινόχρηστα βιβλία εργασίας χρησιμοποιούν προσωπικές πληροφορίες, για να δώσουν τη δυνατότητα σε διαφορετικά άτομα να συνεργαστούν στο ίδιο βιβλίο εργασίας. Για να καταργήσετε αυτές τις πληροφορίες από ένα κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας, μπορείτε να αντιγράψετε το βιβλίο εργασίας και, στη συνέχεια, να καταργήσετε την κοινή χρήση του. Για να καταργήσετε την κοινή χρήση ενός βιβλίου εργασίας, στην καρτέλα Αναθεώρηση, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας. Στην καρτέλα Επεξεργασία, καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου Επεξεργασία από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα.

  • Εάν θέλετε να καταργήσετε κρυφά δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες από έγγραφα που αποθηκεύετε σε μία από τις μορφές OpenDocument (.odt, .ods, .odp), πρέπει να εκτελείτε τον Έλεγχο έγγραφου κάθε φορά που αποθηκεύετε το έγγραφο σε μία από αυτές τις μορφές.

Αρχή της σελίδας

Δοκιμάστε την τελευταία έκδοση του Office

Η νεότερη έκδοση του Microsoft Office έχει βελτιωμένα εργαλεία για τον έλεγχο μετα-δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών στα έγγραφα και αρχεία του Office.

Δοκιμάστε τη νέα έκδοση του Outlook
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×