Κατάργηση ενός αρχείου προέλευσης δεδομένων από τη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν δεν χρειάζεστε πλέον μια σύνδεση με αρχείο προέλευσης δεδομένων μπορείτε να την καταργήσετε από τη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων. Ο τρόπος κατάργησης μιας σύνδεσης αρχείου προέλευσης δεδομένων από τη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων εξαρτάται από τον τύπο και την τοποθεσία του αρχείου προέλευσης δεδομένων. Στη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, η εντολή Κατάργηση δεν είναι διαθέσιμη για κάποιους τύπους αρχείων προέλευσης δεδομένων. Το άρθρο αυτό εξηγεί τον τρόπο κατάργησης κάθε τύπου σύνδεσης αρχείου προέλευσης δεδομένων.

Σημαντικό: Κατά την κατάργηση μιας σύνδεσης αρχείου προέλευσης δεδομένων από τη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, καταργείτε μόνο τη σύνδεση με τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων. Τα ίδια τα δεδομένα δεν επηρεάζονται.

Ωστόσο, μερικές συνδέσεις αρχείου προέλευσης δεδομένων — ειδικά οι λίστες και οι βιβλιοθήκες του Microsoft SharePoint, καθώς και τα τοπικά αρχεία XML  — δεν είναι δυνατό να καταργηθούν από τη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων. Για να καταργήσετε μια λίστα ή μια βιβλιοθήκη του SharePoint ή ένα αρχείο XML, θα πρέπει να καταργήσετε το αρχικό αρχείο προέλευσης από τη Λίστα φακέλου. Ωστόσο, μπορείτε να καταργήσετε αντίγραφα σύνδεσης αρχείου προέλευσης δεδομένων λίστας, βιβλιοθήκης ή αρχείου XML.

Τι θέλετε να κάνετε;

Καταργήστε μια λίστα ή βιβλιοθήκη SharePoint

Κατάργηση μιας σύνδεσης βάσης δεδομένων

Κατάργηση ενός αρχείου XML

Κατάργηση μιας δέσμης ενεργειών του διακομιστή

Κατάργηση μιας υπηρεσίας XML Web

Κατάργηση ενός συνδεδεμένου αρχείου προέλευσης δεδομένων

Κατάργηση μιας λίστας ή βιβλιοθήκης SharePoint

Από προεπιλογή η λίστα ή η βιβλιοθήκη του SharePoint σε μια τοποθεσία έχει μια αντίστοιχη σύνδεση προέλευσης δεδομένων στη Βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων. Υπάρχουν πάντα δύο τρόποι για την κατάργηση αυτής της σύνδεσης αρχείου προέλευσης δεδομένων: Μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, ή να αποκρύψετε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη από το πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, αν η σύνδεση του αρχείου προέλευσης δεδομένων είναι αντίγραφο, μπορείτε να την καταργήσετε.

Κατάργηση μιας λίστας ή βιβλιοθήκης

Για τις λίστες και τις βιβλιοθήκες του SharePoint, η εντολή Κατάργηση είναι διαθέσιμη μόνο για συνδέσεις αρχείων προέλευσης δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί με αντιγραφή και τροποποίηση άλλων συνδέσεων αρχείων προέλευσης δεδομένων.

 1. Εάν η Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων δεν είναι ορατή στο μενού Παράθυρα εργασιών, κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη που θέλετε να καταργήσετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Διαγραφή μιας λίστας ή βιβλιοθήκης:

Κατά τη διαγραφή μιας λίστας ή βιβλιοθήκης μπορείτε να διαγράψετε και όλα τα έγγραφα, τα συνημμένα και τις φόρμες υποστήριξης στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, όπως τα αρχεία AllItems.aspx και DispForm aspx. Εάν θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση του αρχείου προέλευσης δεδομένων αλλά να διατηρήσετε τα δεδομένα της λίστας ή της βιβλιοθήκης, μεταβείτε απευθείας στην επόμενη ενότητα και μάθετε τον τρόπο απόκρυψης της λίστας ή της βιβλιοθήκης από το πρόγραμμα περιήγησης.

 1. Στο μενού Παράθυρα εργασιών, κάντε κλικ την εντολή Λίστα Φακέλων.

 2. Στη Λίστα φακέλων, κάντε δεξί κλικ στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή από το μενού συντόμευσης.

Απόκρυψη μιας λίστας ή βιβλιοθήκης από το πρόγραμμα περιήγησης

Μπορείτε να καταργήσετε μια λίστα ή μια βιβλιοθήκη SharePoint από τη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων αλλάζοντας τις ιδιότητες λίστας. Ωστόσο,η επιλογή αυτή κρύβει τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη από προγράμματα περιήγησης, που σημαίνει ότι οι επισκέπτες της τοποθεσίες δεν μπορούν να προβάλλουν τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο αυτή όταν θέλετε να μην είναι διαθέσιμη μια λίστα ή βιβλιοθήκη ως σύνδεση με αρχείο προέλευσης δεδομένων, αλλά να μην διαγραφεί η ίδια η λίστα ή η βιβλιοθήκη.

 1. Στο μενού Παράθυρα εργασιών, κάντε κλικ την εντολή Λίστα Φακέλων.

 2. Στη Λίστα φακέλων, κάντε δεξί κλικ στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη που θέλετε να καταργήσετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες από το μενού συντόμευσης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες λίστας, κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις και στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη από προγράμματα περιήγησης.

  Συμβουλή: Εάν η σύνδεση με το αρχείο προέλευσης δεδομένων εμφανίζεται ακόμη στη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση βιβλιοθήκης στο κάτω μέρος του παραθύρου εργασιών Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων.

Στην παρακάτω εικόνα, η λίστα "Ανακοινώσεις" είναι κρυφή από το πρόγραμμα περιήγησης, ώστε να μην είναι διαθέσιμη στη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων.

Η λίστα Ανακοινώσεις που είναι κρυφή από το πρόγραμμα περιήγησης δεν εμφανίζεται στη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση σύνδεσης με βάση δεδομένων

 1. Στο μενού Παράθυρα εργασιών κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στη σύνδεση βάσης δεδομένων που θέλετε να καταργήσετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση αρχείου XML

Ο τρόπος κατάργησης ενός αρχείου XML από τη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων εξαρτάται από το αν το αρχείο XML βρίσκεται σε εξωτερική ή στην τοπική τοποθεσία. Από προεπιλογή, ένα αρχείο XML που βρίσκεται στην τοπική τοποθεσία εμφανίζεται στη Λίστα φακέλων και έχει πάντα μια αντίστοιχη σύνδεση με αρχείο προέλευσης δεδομένων στη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να διαγράψετε το αρχείο .xml το ίδιο για να καταργήσετε τη σύνδεση με το αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Για τα αρχεία XML, η εντολή Κατάργηση είναι διαθέσιμη μόνο για:

 • Αρχεία XML που βρίσκονται σε μια εξωτερική τοποθεσία.

 • Αρχεία προέλευσης δεδομένων που δημιουργήθηκαν με την αντιγραφή και τροποποίηση μιας άλλης σύνδεσης με αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Κατάργηση τοπικού αρχείου XML

Για να καταργήσετε μια σύνδεση με αρχείο προέλευσης δεδομένων XML από τη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, θα πρέπει να διαγράψετε το αρχικό αρχείο από τη Λίστα φακέλων. Πριν από τη διαγραφή του αρχείου, ενδέχεται να θέλετε να το εξαγάγετε και να το αποθηκεύσετε σε μια άλλη τοποθεσία.

Εξαγωγή τοπικού αρχείου XML

 1. Στο μενού Παράθυρα εργασιών, κάντε κλικ την εντολή Λίστα Φακέλων.

 2. Από τη Λίστα φακέλων, επιλέξτε το αρχείο .xml που θέλετε να εξάγετε.

 3. Στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εξαγωγή και κάντε κλικ στην εντολή Αρχείο.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή επιλογής ως, περιηγηθείτε σε μια άλλη τοποθεσία και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

  Σημείωση: Για να μην εμφανίζεται το αρχείο .xml στη Λίστα φακέλων, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει το αρχείο σε μια τοποθεσία εκτός της τρέχουσας.

Διαγραφή τοπικού αρχείου XML

 1. Στο μενού Παράθυρα εργασιών, κάντε κλικ την εντολή Λίστα Φακέλων.

 2. Στη Λίστα φακέλων, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο .xml που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή από το μενού συντόμευσης.

Κατάργηση εξωτερικού αρχείου XML

 1. Στο μενού Παράθυρα εργασιών κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στο αρχείο .xml που θέλετε να καταργήσετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση μιας δέσμης ενεργειών του διακομιστή

 1. Στο μενού Παράθυρα εργασιών κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στη δέσμη ενεργειών του διακομιστή που θέλετε να καταργήσετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση μιας υπηρεσίας Web XML

 1. Στο μενού Παράθυρα εργασιών κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην υπηρεσία Web XML που θέλετε να καταργήσετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση ενός συνδεδεμένου αρχείου προέλευσης δεδομένων

 1. Στο μενού Παράθυρα εργασιών κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στο συνδεδεμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων που θέλετε να καταργήσετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×