Καθορισμός των τοπικών ρυθμίσεων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 παρέχει μια εμπειρία απρόσκοπτη, ειδικά τοπικές ρυθμίσεις που επιτρέπει στους κατόχους τοποθεσίας να δημιουργούν τοποθεσίες σε μια συγκεκριμένη γλώσσα και να διαμορφώσετε τις τοπικές ρυθμίσεις που είναι κατάλληλες για αυτές τις τοποθεσίες. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί μια τοποθεσία πρέπει να καθοριστούν κατά τη δημιουργία τοποθεσιών και δεν μπορεί να αλλάξει σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Εάν ο διαχειριστής διακομιστή έχει εγκαταστήσει ένα ή περισσότερα πακέτα γλωσσών στο διακομιστή, ο κάτοχος τοποθεσίας ή διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσετε για τη νέα τοποθεσία, με βάση τα πακέτα γλωσσών που είναι εγκατεστημένα τη συγκεκριμένη στιγμή.

Σε αυτό το άρθρο

Τοπικές ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για τοποθεσίες Office SharePoint Server 2007

Αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων για μια τοποθεσία

Αλλαγή των προσωπικών τοπικών ρυθμίσεων

Τοπικές ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για τις τοποθεσίες Office SharePoint Server 2007

Οι τοπικές ρυθμίσεις για την αρχική τοποθεσία μιας συλλογής τοποθεσιών ορίζονται αυτόματα με βάση την προεπιλεγμένη γλώσσα της συλλογής τοποθεσιών. Όταν δημιουργείται μια δευτερεύουσα τοποθεσία, οι τοπικές ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στην γονική τοποθεσία μεταφέρονται στη δευτερεύουσα. Οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών μπορούν να επιλέξουν να αλλάξουν τις τοπικές ρυθμίσεις της αρχικής τοποθεσίας. Ως κάτοχος τοποθεσίας, μπορείτε να επιλέξετε τη χρήση τοπικών ρυθμίσεων που μεταβιβάζονται από την γονική τοποθεσία ή να ορίσετε διαφορετικές τοπικές ρυθμίσεις για οποιαδήποτε δευτερεύουσα τοποθεσία.

Σημειώσεις: 

 • Οι τοπικές ρυθμίσεις που αλλάζουν σε μια συγκεκριμένη γονική τοποθεσία δεν μεταφέρονται σε υπάρχουσες δευτερεύουσες τοποθεσίες. Αυτό συμβαίνει επειδή οι δευτερεύουσες τοποθεσίες λαμβάνουν τοπικές ρυθμίσεις που έχουν παραμέτρους ρυθμισμένες στην γονική τοποθεσία μόνο κατά τη δημιουργία μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας.

 • Τοπικές ρυθμίσεις για δευτερεύουσες τοποθεσίες που δημιουργούνται σε γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη από τη γονική τοποθεσία τους δεν χρησιμοποιείτε τη γονική τοποθεσία τοπικές ρυθμίσεις. Αντί για αυτό, χρησιμοποιούνται τις προεπιλεγμένες τοπικές ρυθμίσεις για τη γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη που έχει επιλεγεί όταν δημιουργήθηκε και τη δευτερεύουσα τοποθεσία.

Οι μεμονωμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τις προεπιλεγμένες τοπικές ρυθμίσεις που έχουν οριστεί σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή να ορίσουν τις δικές τους. Η δυνατότητα αυτή διευκολύνει τους χρήστες σε διαφορετικές χώρες ή περιοχές να συνεργάζονται με έγγραφα που βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία του SharePoint, ανεξάρτητα από την περιοχή από την οποία εργάζεται ο χρήστης. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις τοπικές ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για όλες τις τοποθεσίες και δείχνει ποιες ρυθμίσεις μπορούν να οριστούν από κατόχους τοποθεσίας και ποιες από μεμονωμένους χρήστες.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Επίπεδο τοποθεσίας

Προσωπικό επίπεδο

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις στο Web

Χρησιμοποιεί πάντα τις προεπιλεγμένες τοπικές ρυθμίσεις που ορίζονται από τον κάτοχο της τοποθεσίας.

Όχι

Ναι

Γλώσσα

Ελέγχει τον τρόπο εμφάνισης των συγκεκριμένων πληροφοριών γλώσσας, όπως οι αριθμοί, οι ημερομηνίες, η ώρα και οι ρυθμίσεις ημερολογίου στην τοποθεσία. Οι προεπιλεγμένες τιμές για όλες τις άλλες τοπικές ρυθμίσεις (που παρατίθενται παρακάτω) βασίζονται στις ρυθμίσεις γλώσσας που επιλέγετε. Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση γλώσσας για την τοποθεσία σας, όλες οι άλλες τοπικές ρυθμίσεις ορίζονται στις προεπιλογές για τη νέα ρύθμιση γλώσσας. Εφόσον επιλέξετε τη ρύθμιση γλώσσας που θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις άλλες ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε.

Ναι

Ναι

Σειρά ταξινόμησης

Ελέγχει τις σειρές ταξινόμησης για λίστες και βιβλιοθήκες.

Ναι

Όχι

Ζώνη ώρας

Ελέγχει την ώρα για την τοποθεσία στο Web.

Σημείωση: Οι διαχειριστές διακομιστή και συλλογής τοποθεσιών μπορούν επίσης να καθορίσουν μια προεπιλεγμένη ζώνη ώρας για όλες τις τοποθεσίες σε μια εφαρμογή του Web. Αυτή η ρύθμιση επιπέδου τοποθεσίας αντικαθιστά τη ρύθμιση στην εφαρμογή του Web.

Ναι

Ναι

Ορισμός ημερολογίου

Καθορίζει τον τύπο ημερολογίου που θέλετε να χρησιμοποιείτε ως κύριο ημερολόγιο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται η εβδομάδα του χρόνου με τον αριθμό 1 να εκπροσωπεί την πρώτη εβδομάδα και τον αριθμό 52 την τελευταία εβδομάδα του χρόνου.

Ναι

Ναι

Ενεργοποίηση εναλλακτικού ημερολογίου

Ενεργοποιεί τις ρυθμίσεις ενός προαιρετικού ημερολογίου που θα προστεθεί στο ημερολόγιο που έχετε ορίσει για την τοποθεσία του SharePoint.

Ναι

Ναι

Ορισμός της εργάσιμης εβδομάδας

Καθορίζει ποιες ημέρες αποτελούν την εργάσιμη εβδομάδα σας και την πρώτη εβδομάδα του έτους. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε την ώρα έναρξης και τέλους των εργάσιμων ημερών.

Σημείωση: Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από Microsoft Office Outlook 2007 προκειμένου να εμφανίσετε εργάσιμων ημερών στο ημερολόγιο με διαφορετικό χρώμα από nonwork ημέρες.

Ναι

Ναι

Μορφή ώρας

Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης της ώρας σε μορφή δωδεκάωρου ή εικοσιτετράωρου.

Σημείωση: Ανάλογα με τις ρυθμίσεις γλώσσας που έχετε επιλέξει, ενδέχεται να μπορείτε να επιλέξετε μόνο την μορφή εικοσιτετράωρου ρολογιού για την ώρα.

Ναι

Ναι

Σημείωση: Όπως φαίνεται στον προηγούμενο πίνακα, οι χρήστες μπορούν να ορίσουν τις προσωπικές προτιμήσεις τους για όλες τις τοπικές ρυθμίσεις εκτός της σειράς ταξινόμησης.

Όταν ένας χρήστης ζητήσει μια σελίδα, Office SharePoint Server 2007 επιχειρεί πρώτα να φορτώσει τις τοπικές ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί από το χρήστη. Εάν οι τοπικές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες, χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις επιπέδου τοποθεσίας που έχουν καθοριστεί από τον κάτοχο της τοποθεσίας. Αυτές οι τοπικές ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται, στη συνέχεια, να μορφοποιήσετε τα δεδομένα τοπικών ρυθμίσεων ευαίσθητα στη σελίδα.

Αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων για μία τοποθεσία

Κάθε τοποθεσία του SharePoint (ανώτατου επιπέδου τοποθεσίες Web και δευτερεύουσες τοποθεσίες) μπορούν να προσαρμοστούν για να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες τοπικές ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται ως τις προεπιλεγμένες τοπικές ρυθμίσεις για όλους τους χρήστες της τοποθεσίας σας. Οι μεμονωμένοι χρήστες να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το προεπιλεγμένο ρυθμίσεις οριστεί από τον κάτοχο της τοποθεσίας ή να καθορίσετε τις δικές τους προσωπικές ρυθμίσεις.

Πρέπει να είστε διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών ή κάτοχος τοποθεσίας για να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις μίας τοποθεσίας.

Κάντε τα εξής σε κάθε τοποθεσία SharePoint που θέλετε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες τοπικές ρυθμίσεις:

 1. Ανοίξτε την τοποθεσία στην οποία θέλετε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες τοπικές ρυθμίσεις.

 2. Από το μενού Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας και κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

 3. Στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην περιοχή Διαχείριση τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Τοπικές ρυθμίσεις.

 4. Στη σελίδα Τοπικές ρυθμίσεις, επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε για την τοποθεσία και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αλλαγή των προσωπικών τοπικών ρυθμίσεων

Οι μεμονωμένοι χρήστες είτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες τοπικές ρυθμίσεις που έχουν οριστεί σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή να ορίσετε τις δικές τους τοπικές ρυθμίσεις. Αυτή η δυνατότητα διευκολύνει για τους χρήστες που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες ή περιοχές για συνεργασία σε έγγραφα που βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία του SharePoint, ανεξάρτητα από το ποια περιοχή εργάζεται από το χρήστη. Ο πίνακας νωρίτερα σε αυτό το άρθρο περιγράφει τις τοπικές ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για όλες τις τοποθεσίες και εμφανίζει τις ρυθμίσεις που μπορούν να ρυθμιστούν από κατόχους τοποθεσίας και ποιες από αυτές μπορούν να ρυθμιστούν από μεμονωμένους χρήστες.

Σε κάθε τοποθεσία του SharePoint, στην οποία θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για τις προσωπικές σας τοπικές ρυθμίσεις.

 1. Ανοίξτε την τοποθεσία στην οποία θέλετε να ρυθμίσετε τις προσωπικές σας τοπικές ρυθμίσεις.

 2. Στην επάνω γραμμή συνδέσεων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Καλώς ορίσατε όνομα τομέα\όνομα χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις μου.

 3. Στη σελίδα "Πληροφορίες χρήστη", κάντε κλικ στην εντολή Οι τοπικές ρυθμίσεις μου.

 4. Στη σελίδα "Τοπικές ρυθμίσεις, στην ενότητα Ακολουθία ρυθμίσεων του Web, κάταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου Να ακολουθούνται πάντα οι ρυθμίσεις του web .

 5. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε για αυτή την τοποθεσία και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×