Καθορίστε τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων με χρήση προσαρμοσμένης μορφοποίησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Έχετε τα δεδομένα σε ένα πεδίο εμφανίζονται σε συγκεκριμένη μορφή με την εφαρμογή προσαρμοσμένων μορφών. Προσαρμοσμένη μορφοποίηση μόνο αλλαγή πώς εμφανίζονται τα δεδομένα και δεν επηρεάζει τον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων σε μια βάση δεδομένων Microsoft Access ή πώς οι χρήστες μπορούν να εισαγάγετε ή να επεξεργαστείτε δεδομένα.

Εφαρμογή προσαρμοσμένης μορφής είναι μια επιλογή όταν εργάζεστε με τους τύπους δεδομένων που είτε δεν έχετε μια προκαθορισμένη πρόσβαση επιλογή μορφοποίησης ή εάν μια προκαθορισμένη μορφή δεν καλύπτει τις ανάγκες σας. Μπορείτε να εφαρμόσετε προσαρμοσμένες μορφές, πληκτρολογώντας σύνολα καθορισμένους χαρακτήρες και χαρακτήρες κράτησης θέσης σε ένα πεδίο. Όταν εφαρμόζετε μια μορφή σε ένα πεδίο πίνακα, αυτήν την ίδια μορφή εφαρμόζεται αυτόματα σε κανένα στοιχείο ελέγχου φόρμας ή έκθεσης που μπορείτε να συνδέσετε (σύνδεση) σε αυτό το πεδίο πίνακα.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφει τους τύπους των χαρακτήρων λεκτικής σταθεράς και κράτησης θέσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με συγκεκριμένους τύπους δεδομένων και δείχνει πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προσαρμοσμένες μορφές

Καθορίστε μια μορφή για τους τύπους δεδομένων αριθμός και νομισματική μονάδα

Καθορίστε μια μορφή για τους τύπους δεδομένων κείμενο και Υπόμνημα

Καθορίστε μια μορφή για δεδομένα ημερομηνίας/ώρας τύπου

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές μορφοποίησης

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσαρμοσμένες μορφές

Όταν δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη μορφή, μπορείτε να εισαγάγετε διάφορους χαρακτήρες στην ιδιότητα μορφή ενός πεδίου του πίνακα. Οι χαρακτήρες αποτελούνται από σύμβολα κράτησης θέσης (όπως το 0 και #), διαχωριστικά (όπως τελείες και κόμματα), καθορισμένους χαρακτήρες και χρώματα.

Επιπλέον, μπορείτε να καθορίσετε μορφές για τους τέσσερις τύπους των αριθμητικών τιμών — θετικές, αρνητικές, μηδέν (0) και τιμές null (ακαθόριστες). Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε μια μορφή για κάθε τύπο τιμής, θα πρέπει να περιβάλετε πρώτα τη μορφή για τις θετικές τιμές, η μορφή για το δεύτερο αρνητικές τιμές, η μορφή για τις μηδενικές τιμές και τις τιμές της μορφής για ημερομηνίες null. Επίσης, πρέπει να διαχωρίσετε κάθε μορφή με ελληνικό ερωτηματικό.

Παράδειγμα προσαρμοσμένες μορφές   

#,###.##;(#,###.##)[Κόκκινο];0,000.00;"Ακαθόριστο"

Αυτή η συμβολοσειρά περιλαμβάνει τέσσερις προσαρμοσμένες μορφές και εμφανίζει τα εξής:

 • Θετικές τιμές με δύο δεκαδικά ψηφία.

 • Αρνητικές τιμές με δύο δεκαδικά ψηφία, σε παρενθέσεις και με κόκκινο χρώμα.

 • Μηδενικές τιμές ως ο αριθμός 0, πάντα με δύο δεκαδικά ψηφία.

 • Μηδενικές τιμές ως τη λέξη "Undefined".

Κάθε μία από τις τέσσερις ενότητες της συμβολοσειράς είναι διαχωρισμένα με ελληνικό ερωτηματικό (;).

Το κάθε ενότητα περιγράφει τα εξής:

 • Το σύμβολο αριθμού (#) είναι χαρακτήρας κράτησης θέσης για ψηφία. Αν η μορφή δεν εντοπίσει τιμές, η Access εμφανίζει ένα κενό διάστημα. Αν θέλετε να εμφανίζεται το μηδέν και όχι κενό διάστημα (για παράδειγμα το 1234 να εμφανίζεται ως 1234,00), χρησιμοποιήστε τον αριθμό 0 ως χαρακτήρα κράτησης θέσης.

 • Από προεπιλογή, το πρώτο τμήμα εμφανίζει μόνο τις θετικές τιμές. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια μορφή με μεγαλύτερες τιμές ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα σημεία κράτησης θέσης για τη δεκαδική τιμή, όπως #,###.###. Για παράδειγμα, η τιμή 1234.5678 εμφανίζεται ως 1,234.568. Προσέξτε ότι σε αυτήν τη μορφή, το κόμμα χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό χιλιάδων και η τελεία ως διαχωριστικό των δεκαδικών ψηφίων.

  Αν οι δεκαδικές τιμές στην εγγραφή ξεπερνούν τον αριθμό των χαρακτήρων κράτησης θέσης στην προσαρμοσμένη μορφή, η Access στρογγυλοποιεί τις τιμές και εμφανίζει μόνο τον αριθμό που καθορίζει η μορφή Για παράδειγμα, αν στο πεδίο υπάρχει ο αριθμός 3.456,789, αλλά η μορφή του καθορίζει δύο δεκαδικά στοιχεία, η Access στρογγυλοποιεί τη δεκαδική τιμή σε ,79.

 • Από προεπιλογή, το δεύτερο τμήμα εμφανίζει μόνο τις αρνητικές τιμές. Αν τα δεδομένα σας δεν περιέχουν καμία αρνητική τιμή, η Access αφήνει αυτό το πεδίο κενό. Το προηγούμενο παράδειγμα κλείνει οποιαδήποτε αρνητική τιμή ανάμεσα σε κατεξοχήν χαρακτήρες — τη δεξιά και την αριστερή παρένθεση. Επίσης, χρησιμοποιεί το κόκκινο χρώμα [Κόκκινο] για την εμφάνιση οποιασδήποτε αρνητικής τιμής.

 • Από προεπιλογή, το τρίτο τμήμα καθορίζει τη μορφή όλων των μηδενικών (0) τιμών. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν το πεδίο περιέχει μηδενική τιμή εμφανίζεται η μορφή 0,000.00. Για να εμφανιστεί κείμενο και όχι αριθμός, μπορείτε να πληκτρολογήσετε "Μηδέν" (με διπλά εισαγωγικά).

 • Από προεπιλογή, το τέταρτο τμήμα καθορίζει τι βλέπουν οι χρήστες όταν μια εγγραφή περιέχει κενή τιμή. Σε αυτήν την περίπτωση, οι χρήστες βλέπουν τη λέξη "Ακαθόριστο". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο κείμενο, όπως "Κενό" ή "****". Μην ξεχνάτε ότι χρησιμοποιώντας διπλά εισαγωγικά πριν και μετά από τους χαρακτήρες η μορφή θεωρεί αυτούς τους χαρακτήρες ως κατεξοχήν και τους εμφανίζει με τη μορφή που τους έχετε καταχωρήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Να θυμάστε ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε όλες τις τέσσερις ενότητες. Για παράδειγμα, εάν το πεδίο πίνακα αποδέχεται τιμές null, μπορείτε να παραλείψετε το τέταρτο τμήμα.

Αρχή της σελίδας

Καθορίστε μια μορφή για τους τύπους δεδομένων αριθμός και νομισματική μονάδα

Εάν δεν μπορείτε να καθορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή για αριθμητικές τιμές νομισματικής μονάδας, η Access εμφανίζει τους αριθμούς στη μορφή αριθμού γενικά και νομισματικές μονάδες με τη μορφή νομισματικής μονάδας.

Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή, χρησιμοποιήστε τους χαρακτήρες μορφοποίησης στον παρακάτω πίνακα. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα χρώμα στο οποίο θέλετε το αριθμού ή νομισματικής μονάδας.

Χαρακτήρας

Περιγραφή

#

Εμφανίζει ένα ψηφίο. Κάθε παρουσία του χαρακτήρα αντιπροσωπεύει μια θέση για έναν αριθμό. Αν δεν υπάρχει καμία τιμή σε μια θέση, η Access εμφανίζει κενό διάστημα. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύμβολο κράτησης θέσης.

Για παράδειγμα, εάν εφαρμόσετε τη μορφή ### και εισαγάγετε μια τιμή από 45 στο πεδίο, εμφανίζεται 45. Εάν εισαγάγετε τον αριθμό 12,145 σε ένα πεδίο, η Access εμφανίσει τον αριθμό 12,145 — ακόμη και αν έχετε ορίσει μόνο ένα σύμβολο κράτησης θέσης στην αριστερή πλευρά της χιλιάδων διαχωριστικό.

0

Εμφανίζει ένα ψηφίο. Κάθε παρουσία του χαρακτήρα αντιπροσωπεύει μια θέση για έναν αριθμό. Αν δεν υπάρχει καμία τιμή σε μια θέση, η Access εμφανίζει ένα μηδενικό (0).

Διαχωριστικά χιλιάδων και δεκαδικά διαχωριστικά

Χρησιμοποιείται για να υποδείξετε πού θέλετε να τοποθετήσετε χιλιάδων και διαχωριστικά χιλιάδων Access. Η Access χρησιμοποιεί τα διαχωριστικά που ορίζονται για τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο θέμα αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις των Windows για να τροποποιήσετε την εμφάνιση των ορισμένοι τύποι δεδομένων.

κενά διαστήματα, + - $ ()

Εισάγουν κενά διαστήματα, μαθηματικούς χαρακτήρες (+ -) και σύμβολα νομισμάτων (¥ £ $) στις συμβολοσειρές μορφοποίησης, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλα κοινά μαθηματικά σύμβολα, όπως την κάθετο (\ ή /) και τον αστερίσκο (*), κλείστε τα ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά. Μπορείτε να τα τοποθετήσετε οπουδήποτε.

\

Επιβάλλει στην Access να εμφανίσει τον αμέσως επόμενο χαρακτήρα. Είναι το ίδιο με το κλείσιμο ενός χαρακτήρα μέσα σε διπλά εισαγωγικά.

!

Χρησιμοποιείται για να επιβάλετε την αριστερή στοίχιση όλων των τιμών. Όταν επιβάλλετε την αριστερή στοίχιση, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το # και 0 κράτησης θέσης ψηφίων, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύμβολα κράτησης θέσης για τους χαρακτήρες κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα σύμβολα κράτησης θέσης, ανατρέξτε στο θέμα προσαρμοσμένες μορφές για κείμενο και Υπόμνημα τύπους δεδομένων.

*

Επιβάλλει στο χαρακτήρα αμέσως μετά τον αστερίσκο να γίνει "χαρακτήρας συμπλήρωσης" — χαρακτήρας που συμπληρώνει κενά διαστήματα. Κανονικά, η Access εμφανίζει τα αριθμητικά δεδομένα με δεξιά στοίχιση και συμπληρώνει με κενά διαστήματα την περιοχή στα αριστερά της τιμής. Μπορείτε να προσθέσετε χαρακτήρες συμπλήρωσης οπουδήποτε σε μια συμβολοσειρά μορφοποίησης. Όταν το κάνετε αυτό, η Access συμπληρώνει όλα τα κενά διαστήματα με τον καθορισμένο χαρακτήρα.

Για παράδειγμα, η μορφοποίηση £##*~,00 εμφανίζει ένα νομισματικό ποσό ως £45~~~~~,15. Ο αριθμός των περισπωμένων (~) που εμφανίζονται στο πεδίο εξαρτάται από τον αριθμό των κενών διαστημάτων στο πεδίο του πίνακα.

%

Χρησιμοποιείται ως τελευταίος χαρακτήρας σε μια συμβολοσειρά μορφοποίησης. Πολλαπλασιάζει μια τιμή με το 100 και εμφανίζει το αποτέλεσμα με το σύμβολο επί τοις εκατό (%) στο τέλος.

E+, E-

-ή-

e+, e-

Εμφανίζει τιμές με επιστημονική (εκθετική) σημειογραφία.

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν η προκαθορισμένη επιστημονική μορφή δεν προσφέρει αρκετό χώρο για τις τιμές σας. Χρησιμοποιήστε τα E+ ή e+ για να εμφανίσετε τιμές ως θετικούς εκθέτες και τα E- ή e- για να εμφανίσετε αρνητικούς εκθέτες. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτά τα σύμβολα κράτησης θέσης με άλλους χαρακτήρες.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε εφαρμόσει τη μορφοποίηση 0,000E+00 σε ένα αριθμητικό πεδίο και έπειτα πληκτρολογήσατε τον αριθμό 612345. Η Access θα εμφανίσει 6,123E+05. Η Access πρώτα στρογγυλοποιεί τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων στις τρεις θέσεις (ο αριθμός των μηδενικών δεξιά ή αριστερά από το διαχωριστικό δεκαδικών). Στη συνέχεια, η Access υπολογίζει την τιμή του εκθέτη από τον αριθμό των ψηφίων που βρίσκονται δεξιά (ή αριστερά, ανάλογα με τις ρυθμίσεις γλώσσας) από το διαχωριστικό δεκαδικών της αρχικής τιμής. Σε αυτήν την περίπτωση, η αρχική τιμή θα είχε τοποθετήσει το "612345" (πέντε ψηφία) δεξιά από την υποδιαστολή. Για το λόγο αυτόν, η Access εμφανίζει τη μορφή 6,123E+05, ενώ η τιμή που προκύπτει ισοδυναμεί με 6,123 x 105.

Κατεξοχήν κείμενο

Κλείστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στους χρήστες σε διπλά εισαγωγικά.

[χρώμα]

Εφαρμόζει ένα χρώμα σε όλες τις τιμές που βρίσκονται σε μια ενότητα της μορφοποίησής σας. Πρέπει να περικλείσετε το όνομα του χρώματος σε αγκύλες και να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα ονόματα: μαύρο, μπλε, γαλάζιο, πράσινο, ματζέντα, κόκκινο, κίτρινο ή λευκό.

Για να εφαρμόσετε μια προσαρμοσμένη μορφή με τους τύπους δεδομένων αριθμού ή νομισματικής μονάδας, κάντε τα εξής:

 1. Στο παράθυρο πλοήγησης κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντομεύσεων.

 2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο κελί δίπλα στην επιλογή Μορφή.

 3. Συμπληρώστε τους συγκεκριμένους χαρακτήρες ανάλογα με τις ανάγκες της μορφοποίησης.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+S για να αποθηκεύσετε την εργασία σας.

Μετά την εφαρμογή προσαρμοσμένης μορφής σε ένα πεδίο, μπορείτε να ελέγξετε τη μορφή, κάνοντας κάποιο ή όλα από τα εξής:

 • Καταχωρήστε τιμές χωρίς διαχωριστικά χιλιάδων ή διαχωριστικά δεκαδικών και δείτε πώς επηρεάζει η μορφή τα δεδομένα. Η μορφή τοποθετεί τα διαχωριστικά στις σωστές θέσεις;

 • Καταχωρήστε τιμές που είναι μεγαλύτερου ή μικρότερου μήκους από το αναμενόμενο (με και χωρίς διαχωριστικά) και δείτε τη συμπεριφορά της μορφής. Προσθέτει η μορφή ανεπιθύμητα κενά διαστήματα ή τον αριθμό μηδέν στην αρχή ή το τέλος;

 • Πληκτρολογήστε τον αριθμό μηδέν ή μια κενή τιμή σε μια μορφή που προορίζεται για θετικές ή αρνητικές τιμές και δείτε αν σας αρέσει το αποτέλεσμα..

Αρχή της σελίδας

Καθορίστε μια μορφή για τους τύπους δεδομένων κείμενο και Υπόμνημα

Οι τύποι δεδομένων κείμενο και Υπόμνημα να μην γίνεται αποδοχή προκαθορισμένες μορφές. Ο τύπος δεδομένων κείμενο αποδέχεται μόνο προσαρμοσμένες μορφές, τον τύπο δεδομένων υπομνήματος αποδέχεται προσαρμοσμένων και μορφοποίηση εμπλουτισμένου κειμένου.

Συνήθως, μπορείτε να εφαρμόσετε προσαρμοσμένες μορφές για τύπους δεδομένων κείμενο και υπόμνημα για να κάνετε ευκολότερη την ανάγνωση τα δεδομένα του πίνακα. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε μια φόρμα Web για να συλλέξετε αριθμοί πιστωτικών καρτών και αποθηκεύετε αυτούς τους αριθμούς χωρίς κενά διαστήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή για να προσθέσετε το κατάλληλο κενά διαστήματα για να κάνετε ευκολότερη την ανάγνωση του αριθμοί πιστωτικών καρτών.

Προσαρμοσμένες μορφές για τους τύπους δεδομένων "κείμενο" και "Υπόμνημα" να επιτρέπεται μόνο δυο τμήματα μορφοποίησης σε μια συμβολοσειρά. Η πρώτη ενότητα της συμβολοσειράς μορφοποίησης ελέγχει την εμφάνιση του κειμένου και το δεύτερο τμήμα εμφανίζει κενές τιμές ή συμβολοσειρές μηδενικού μήκους. Εάν δεν μπορείτε να καθορίσετε μια μορφή, Access αριστερά στοιχίζει όλο το κείμενο στα φύλλα δεδομένων.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει και εξηγεί τις προσαρμοσμένες μορφές που μπορείτε να εφαρμόσετε σε πεδία που έχουν οι τύποι δεδομένων κείμενο ή υπόμνημα.

Χαρακτήρας

Περιγραφή

@

Εμφανίζει κάθε διαθέσιμο χαρακτήρα για τη θέση αυτή στη συμβολοσειρά μορφοποίησης. Αν η Access τοποθετήσει όλους τους χαρακτήρες στα υποκείμενα δεδομένα, τα σύμβολα κράτησης θέσης που απομένουν εμφανίζονται ως κενά διαστήματα.

Για παράδειγμα, αν η συμβολοσειρά μορφοποίησης είναι @@@@@ και το υπόλοιπο κείμενο είναι ΑΒΓ, το κείμενο έχει αριστερή στοίχιση με δύο κενά διαστήματα στην αρχή.

&

Εμφανίζει κάθε διαθέσιμο χαρακτήρα για τη θέση αυτή στη συμβολοσειρά μορφοποίησης. Αν η Access τοποθετήσει όλους τους χαρακτήρες στα υποκείμενα δεδομένα, τα σύμβολα κράτησης θέσης που απομένουν δεν εμφανίζουν τίποτα.

Για παράδειγμα, αν η συμβολοσειρά μορφοποίησης είναι &&&&& και το κείμενο είναι ΑΒΓ, εμφανίζεται μόνο το κείμενο με αριστερή στοίχιση.

!

Επιβάλλει να συμπληρώνονται οι χαρακτήρες κράτησης θέσης από αριστερά προς τα δεξιά και όχι από δεξιά προς τα αριστερά. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν το χαρακτήρα στην αρχή οποιασδήποτε συμβολοσειράς μορφοποίησης.

<

Μετατρέπει υποχρεωτικά όλο το κείμενο σε πεζούς χαρακτήρες. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν το χαρακτήρα στην αρχή μιας συμβολοσειράς μορφοποίησης, αλλά μπορείτε να προσθέσετε στην αρχή ένα θαυμαστικό (!).

>

Μετατρέπει υποχρεωτικά όλο το κείμενο σε κεφαλαίους χαρακτήρες. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν το χαρακτήρα στην αρχή μιας συμβολοσειράς μορφοποίησης, αλλά μπορείτε να προσθέσετε στην αρχή ένα θαυμαστικό (!).

*

Όταν χρησιμοποιείται ο αστερίσκος, ο χαρακτήρας που τον ακολουθεί αμέσως γίνεται "χαρακτήρας για συμπλήρωση" — χαρακτήρας που χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση κενών διαστημάτων. Κανονικά, η Access εμφανίζει το κείμενο με αριστερή στοίχιση και συμπληρώνει την ενότητα αριστερά από την τιμή με κενά διαστήματα. Μπορείτε να προσθέσετε τους χαρακτήρες για τη συμπλήρωση οπουδήποτε στη συμβολοσειρά μορφοποίησης. Όταν το κάνετε αυτό, η Access θα συμπληρώσει όλα τα κενά διαστήματα με τον χαρακτήρα που έχετε καθορίσει.

Κενό διάστημα, + - $ ()

Εισάγουν κενά διαστήματα, μαθηματικούς χαρακτήρες (+ -), οικονομικά σύμβολα (¥ £ $) και τις παρενθέσεις που χρειάζονται οι συμβολοσειρές μορφοποίησης. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλα κοινά μαθηματικά σύμβολα, όπως την κάθετο (\ ή /) και τον αστερίσκο (*), κλείστε τα ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά. Σημειώστε ότι μπορείτε να τοποθετήσετε αυτούς τους χαρακτήρες οπουδήποτε στη συμβολοσειρά μορφοποίησης.

"Ακριβές Κείμενο"

Κλείστε σε διπλά εισαγωγικά το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στους χρήστες

\

Επιβάλλει στην Access να εμφανίσει τον αμέσως επόμενο χαρακτήρα. Είναι το ίδιο με το κλείσιμο ενός χαρακτήρα μέσα σε διπλά εισαγωγικά.

[χρώμα]

Εφαρμόζει ένα χρώμα σε όλες τις τιμές που βρίσκονται σε μια ενότητα της μορφοποίησής σας. Θα πρέπει να περικλείετε το όνομα σε αγκύλες και να χρησιμοποιείτε ένα από τα εξής ονόματα: μαύρο, μπλε, γαλάζιο, πράσινο, ματζέντα, κόκκινο, κίτρινο ή λευκό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν καθορίζετε μια μορφή, η Access συμπληρώνει τους χαρακτήρες κράτησης θέσης με δεδομένα από το υποκείμενο πεδίο.

Για την εφαρμογή προσαρμοσμένης μορφής, κάντε τα εξής:

 1. Στο παράθυρο πλοήγησης κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντομεύσεων.

 2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο κελί δίπλα στην επιλογή Μορφή.

 3. Εισαγάγετε τη μορφή.

  Τύπος προσαρμοσμένη μορφή που μπορείτε να καθορίσετε εξαρτάται από τον τύπο δεδομένων που επιλέγετε για το πεδίο.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+S για να αποθηκεύσετε την εργασία σας.

Μπορείτε να ελέγξετε το προσαρμοσμένης μορφοποίησης σε οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:

 • Καταχωρήστε τιμές με κεφαλαία και με πεζά γράμματα και δείτε πώς επηρεάζει η μορφή τα δεδομένα. Είναι κατανοητά τα αποτελέσματα;

 • Καταχωρήστε τιμές που είναι μεγαλύτερου ή μικρότερου μήκους από το αναμενόμενο (με και χωρίς διαχωριστικά) και δείτε τη συμπεριφορά της μορφής. Προσθέτει η μορφή ανεπιθύμητα κενά διαστήματα ή κενό διάστημα στην αρχή ή στο τέλος ή μη αναμενόμενους χαρακτήρες;

 • Καταχωρήστε μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους ή μια κενή τιμή και είτε αν σας ικανοποιεί το αποτέλεσμα.

Αρχή της σελίδας

Καθορίστε μια μορφή για δεδομένα ημερομηνίας/ώρας τύπου

Αν δεν καθορίσετε μια προκαθορισμένη ή μια προσαρμοσμένη μορφή, η Access θα εφαρμόσει τη μορφή "Γενική ημερομηνία" — ηη/μ/εεεε ω:λλ:δδ ΠΜ/ΜΜ.

Προσαρμοσμένες μορφές για τα πεδία "ημερομηνία/ώρα" μπορεί να περιέχει δύο ενότητες — ένα για την ημερομηνία και ένα άλλο για το χρόνο — και πρέπει να διαχωρίζετε με ελληνικό ερωτηματικό. Για παράδειγμα, μπορείτε να επαναλάβετε δημιουργήσετε τη μορφή Γενική ημερομηνία ως εξής: ηη/μ/εεεε; τρόποι.

Χαρακτήρας

Περιγραφή

Διαχωριστικό ημερομηνίας

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο όπου η Access τοποθετεί το διαχωριστικό για ημερών, μηνών και ετών. Η Access χρησιμοποιεί το διαχωριστικό που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο θέμα αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις των Windows για να τροποποιήσετε την εμφάνιση των ορισμένοι τύποι δεδομένων.

γ

Εμφανίζει τη μορφή γενικής ημερομηνίας.

η ή ηη

Εμφανίζει την ημέρα του μήνα ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό. Για μονοψήφιο αριθμό, χρησιμοποιήστε ένα σύμβολο κράτησης θέσης. Για διψήφιο αριθμό, χρησιμοποιήστε δύο σύμβολα κράτησης θέσης.

ηηη

Συντομεύει την ημέρα της εβδομάδας σε τρία γράμματα.

Για παράδειγμα, η Δευτέρα εμφανίζεται ως Δευ.

ηηηη

Εμφανίζει ολογράφως όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

ddddd

Εμφανίζει τη σύντομη μορφή ημερομηνίας.

dddddd

Εμφανίζει την πλήρη μορφή ημερομηνίας.

ε

Εμφανίζει τον αριθμό που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας.

Για παράδειγμα, η Δευτέρα εμφανίζεται ως αριθμός 2.

μ ή μμ

Εμφανίζει τους μήνες ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό.

μμμ

Συντομεύει το όνομα του μήνα στα τρία γράμματα.

Για παράδειγμα, ο Οκτώβριος εμφανίζεται ως Οκτ.

μμμμ

Εμφανίζει τα πλήρη ονόματα των μηνών.

τ

Εμφανίζει τον αριθμό του τρέχοντος ημερολογιακού τριμήνου (1-4).

Για παράδειγμα, για μια ημερομηνία του Μαΐου, η Access εμφανίζει τον αριθμό 2 ως την τιμή του τρίμηνου.

ε

Εμφανίζει την ημέρα του έτους (1-366).

εε

Εμφανίζει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Συνιστάται να χρησιμοποιείτε και τα τέσσερα ψηφία για το δεδομένο έτος.

εεεε

Εμφανίζει όλα τα ψηφία του έτους στην περιοχή 0100-9999.

Διαχωριστικό ώρας

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο όπου η Access τοποθετεί το διαχωριστικό για τις ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Η Access χρησιμοποιεί το διαχωριστικό που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. .

ω ή ωω

Εμφανίζει την ώρα ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό.

λ ή λλ

Εμφανίζει τα λεπτά ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό.

δ ή δδ

Εμφανίζει τα δευτερόλεπτα ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό.

ttttt

Εμφανίζει την πλήρη μορφή ώρας.

ΠΜ/ΜΜ

Εμφανίζει τις τιμές της ώρας σε 12ωρη μορφή, με τα ΠΜ ή ΜΜ στο τέλος. Η Access ορίζει αυτήν την τιμή με βάση το ρολόι συστήματος του υπολογιστή.

Π/Μ ή π/μ

Εμφανίζει τις τιμές της ώρας σε 12ωρη μορφή, με A, P, a ή p στο τέλος. Η Access ορίζει αυτήν την τιμή με βάση το ρολόι συστήματος του υπολογιστή.

AMPM

Εμφανίζει τις τιμές της ώρας σε 12ωρη μορφή. Η Access χρησιμοποιεί τις ενδείξεις πρωινής ή απογευματινής ώρας που καθορίζουν οι τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

Κενό διάστημα, + - $ ()

Εισάγουν κενά διαστήματα, μαθηματικούς χαρακτήρες (+ -), οικονομικά σύμβολα (¥ £ $) και τις παρενθέσεις που χρειάζονται οι συμβολοσειρές μορφοποίησης. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλα κοινά μαθηματικά σύμβολα, όπως την κάθετο (\ ή /) και τον αστερίσκο (*), κλείστε τα ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά. Μπορείτε να τα τοποθετήσετε οπουδήποτε.

\

Επιβάλλει στην Access να εμφανίσει τον αμέσως επόμενο χαρακτήρα. Είναι το ίδιο με το κλείσιμο ενός χαρακτήρα μέσα σε διπλά εισαγωγικά.

*

Επιβάλλει στο χαρακτήρα αμέσως μετά τον αστερίσκο να γίνει "χαρακτήρας συμπλήρωσης" — χαρακτήρας που συμπληρώνει κενά διαστήματα. Κανονικά, η Access εμφανίζει το κείμενο με αριστερή στοίχιση και συμπληρώνει με κενά διαστήματα την περιοχή στα δεξιά της τιμής. Μπορείτε να προσθέσετε χαρακτήρες συμπλήρωσης οπουδήποτε σε μια συμβολοσειρά μορφοποίησης. Όταν το κάνετε αυτό, η Access συμπληρώνει όλα τα κενά διαστήματα με τον καθορισμένο χαρακτήρα.

Κατεξοχήν κείμενο

Κλείστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στους χρήστες σε διπλά εισαγωγικά.

[χρώμα]

Εφαρμόζει ένα χρώμα σε όλες τις τιμές που βρίσκονται σε μια ενότητα της μορφοποίησής σας. Θα πρέπει να περικλείετε το όνομα σε αγκύλες και να χρησιμοποιείτε ένα από τα εξής ονόματα: μαύρο, μπλε, γαλάζιο, πράσινο, ματζέντα, κόκκινο, κίτρινο ή λευκό.

Αρχή της σελίδας

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές μορφοποίησης

Εάν θέλετε ένα πεδίο σε ένα φύλλο δεδομένων, φόρμα ή έκθεση για να εμφανίσετε μια συγκεκριμένη τιμή, ενώ το πεδίο αποθηκεύει μια διαφορετική τιμή, δημιουργήστε ένα πεδίο αναζήτησης. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πεδία αναζήτησης, διαβάστε Προσαρμογή τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων με τη δημιουργία ενός πεδίου αναζήτησης. Για να ελέγξετε τη μορφή με την οποία εισαγωγή δεδομένων, διαβάστε τη Δημιουργία μιας μάσκας εισαγωγής για να εισαγάγετε πεδίο ή στοιχεία ελέγχου τιμών σε ένα συγκεκριμένο. Για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε μορφοποίηση σε ένα πεδίο εμπλουτισμένου κειμένου, διαβάστε Εισαγωγή ή προσθήκη ενός πεδίου εμπλουτισμένου κειμένου.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×