Ιστορικό ενημερώσεων για το Office 2016 για Mac

Τελευταία ενημέρωση: 10 Οκτωβρίου 2017

Το Office 2016 για Mac ενημερώνεται σε τακτική βάση για την παροχή νέων δυνατοτήτων, ενημερώσεων ασφαλείας και ενημερώσεων που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια. Οι ακόλουθες πληροφορίες κυρίως προορίζονται για τους επαγγελματίες πληροφορικής που διαχειρίζονται Office 2016 για Mac για τους χρήστες των εταιρειών στις οποίες εργάζονται.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες, τις ενημερώσεις ασφαλείας και τις ενημερώσεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια που περιλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη έκδοση του Office 2016 για Mac, ανατρέξτε στο θέμα Σημειώσεις έκδοσης για το Office 2016 για Mac.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση του Office 2016 για Mac, ανάλογα με τη μέθοδο αγοράς. Η ημερομηνία έκδοσης εμφανίζεται σε παρενθέσεις, σε μορφή ΕΕΜΜΗΗ, μετά τον αριθμό έκδοσης.

Μέθοδος αγοράς

Έκδοση

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Σύνδεση λήψης

Περισσότερες πληροφορίες

Office 365 ή λιανική πώληση

15.39.0 (17101000)

10 Οκτωβρίου 2017

Λήψη

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Οκτωβρίου 2017

Ομαδική άδεια χρήσης

15.37.0 (17081500)

15 Αυγούστου 2017

Λήψη

  • Ο κωδικός προϊόντος είναι X21-58282.

  • Το πακέτο εγκατάστασης είναι 64-bit.

Τα πιο πρόσφατα πακέτα για το Office 2016 για Mac

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα πιο πρόσφατα πακέτα για το Office 2016 για Mac και για τις μεμονωμένες εφαρμογές, όπως το Word και τοExcel. Όλα τα πακέτα είναι μόνο 64 bit. Η ημερομηνία έκδοσης εμφανίζεται σε παρενθέσεις, σε μορφή ΕΕΜΜΗΗ, μετά τον αριθμό έκδοσης. Το πακέτο εγκατάστασης χρησιμοποιείται αν δεν έχετε ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, ενώ το πακέτο ενημέρωσης χρησιμοποιείται για να ενημερώσετε μια υπάρχουσα εγκατάσταση.

Εφαρμογή

Έκδοση

Λήψη συνδέσεων για πακέτα

Κατακερματισμός SHA1 για εγκατάσταση πακέτου

Office 2016 για Mac (όλες οι εφαρμογές)

15.39.0 (17101000)

Πακέτο εγκατάστασης

9F0946C3B551AC7C4E639141137AE164FE4D96BF

Word

15.39.0 (17101000)

Πακέτο εγκατάστασης

Πακέτο ενημέρωσης

381C521BDA696F92AA534CD9A8D3D76AF3F917C2

Excel

15.39.0 (17101000)

Πακέτο εγκατάστασης

Πακέτο ενημέρωσης

7472CE9D8DBC995871EEA51BDD412C678526AF6F

PowerPoint

15.39.0 (17101000)

Πακέτο εγκατάστασης

Πακέτο ενημέρωσης

E2F73C1400A37657B36CB5B907828D69F476B236

Outlook

15.39.0 (17101000)

Πακέτο εγκατάστασης

Πακέτο ενημέρωσης

2CE36A4358DEDCE3C596A91E547D1107248B09BA

OneNote

15.39.0 (17101000)

Πακέτο ενημέρωσης

Δεν ισχύει

Τα πιο πρόσφατα πακέτα για άλλα προγράμματα Mac από τη Microsoft

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα πιο πρόσφατα πακέτα για άλλα προγράμματα Mac από τη Microsoft που μπορεί να ενδιαφέρουν τους επαγγελματίες πληροφορικής. Η ημερομηνία έκδοσης εμφανίζεται σε παρενθέσεις, σε μορφή ΕΕΜΜΗΗ, μετά τον αριθμό έκδοσης.

Πρόγραμμα

Έκδοση

Σύνδεση λήψης

Κατακερματισμός SHA1

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτόματη Ενημέρωση της Microsoft

3.11 (17101000)

Λήψη

B4CCC140C89E6DB45F2DFD38805A6FEFE893C1E0

  • Αυτό το πακέτο ενημέρωσης είναι 64 bit.

Skype για επιχειρήσεις

16.11.0.149

Λήψη

0C7B99A45424959B73D5B42A65FFED5B0DF56372

Προσθήκη εσωτερικής εγκατάστασης προγράμματος περιήγησης Safari του Microsoft SharePoint για το Office 2016 για Mac

15.25.0 (160727)

Λήψη

5e6abcab479c66bf233f0fae518111aaaf33f9b2

  • Το πακέτο εγκατάστασης είναι 64-bit.

Office για Mac 2011

14.7.7 (170905)

Λήψη

04eaca30ca7fbe77405ee7c906a7b359cef2b5ce

Lync για Mac 2011

14.4.3 (170308)

Λήψη

40543ebc367997777b1e99cb7731b58ca7a4e728

  • KB 4012487

  • Η υποστήριξη για το Lync για Mac 2011 τελειώνει στις 10 Οκτωβρίου 2017.

  • Αυτό το πακέτο ενημέρωσης είναι 32 bit.

Ιστορικό εκδόσεων για το Office 2016 για Mac

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει πληροφορίες ιστορικού έκδοσης και συνδέσεις λήψης για το Office 2016 για Mac. Ο πίνακας είναι ταξινομημένος κατά ημερομηνία έκδοσης, με πρώτα καταχωρημένη την πιο πρόσφατη ημερομηνία κυκλοφορίας. Η ημερομηνία έκδοσης εμφανίζεται σε παρενθέσεις, σε μορφή ΕΕΜΜΗΗ, μετά τον αριθμό έκδοσης. Όλες οι εκδόσεις μετά τις 22 Αυγούστου 2016 είναι μόνο 64 bit. Όλες οι εκδόσεις πριν από τις 22 Αυγούστου 2016 είναι μόνο 32 bit.

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Έκδοση

Περισσότερες πληροφορίες

Λήψη σύνδεσης του πακέτου εγκατάστασης για το Office 2016 για Mac

Λήψη συνδέσεων για τα πακέτα ενημέρωσης για μεμονωμένες εφαρμογές

10 Οκτωβρίου 2017

15.39.0 (17101000)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Οκτωβρίου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

12 Σεπτεμβρίου 2017

15.38.0 (17090200)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Σεπτεμβρίου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

15 Αυγούστου 2017

15.37.0 (17081500)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Αυγούστου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

21 Ιουλίου 2017

15.36.1 (17072101)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Ιουλίου 2017

Outlook

11 Ιουλίου 2017

15.36.0 (17070200)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Ιουλίου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, OneNote

16 Ιουνίου 2017

15.35.0 (17061600)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Ιουνίου 2017

OneNote

13 Ιουνίου 2017

15.35.0 (17061000)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Ιουνίου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook

16 Μαΐου 2017

15.34.0 (17051500)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Μαΐου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

11 Απριλίου 2017

15.33.0 (17040900)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Απριλίου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

14 Μαρτίου 2017

15.32.0 (17030901)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Μαρτίου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

16 Φεβρουαρίου 2017

15.31.0 (17021600)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Φεβρουαρίου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

11 Ιανουαρίου 2017

15.30.0 (17010700)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Ιανουαρίου 2017

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

15 Δεκεμβρίου 2016

15.29.1 (16121500)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Δεκεμβρίου 2016

Word, Excel, PowerPoint

13 Δεκεμβρίου 2016

15.29.0 (16120900)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Δεκεμβρίου 2016

Λήψη

Outlook, OneNote

17 Νοεμβρίου 2016

15.28.0 (16111700)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Νοεμβρίου 2016

Outlook

15 Νοεμβρίου 2016

15.28.0 (16111501)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Νοεμβρίου 2016

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, OneNote

15 Νοεμβρίου 2016

15.28.0 (161113)

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Νοεμβρίου 2016

11 Οκτωβρίου 2016

15.27.0 (161010)

KB 3193438

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

16 Σεπτεμβρίου 2016

15.26.1 (160916)

Επιδιόρθωση δημόσιου φακέλου για το Outlook

Δεν ισχύει

Outlook

13 Σεπτεμβρίου 2016

15.26.0 (160910)

KB 3186807

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

26 Αυγούστου 2016

15.25.1 (160826)

Ενημέρωση μακροεντολών για το Excel

Δεν ισχύει

Excel

22 Αυγούστου 2016

15.25.0 (160817)

KB 3179163

Λήψη (64 bit)

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

22 Αυγούστου 2016

15.25.0 (160818)

KB 3179163

Λήψη (32 bit)

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

12 Ιουλίου 2016

15.24.0 (160709)

KB 3170460

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

25 Ιουνίου 2016

15.23.2 (160624)

Άμεση επιδιόρθωση υπηρεσίας MRU

Δεν ισχύει

Word, Excel, PowerPoint

18 Ιουνίου 2016

15.23.1 (160617)

Άμεση επιδιόρθωση μακροεντολής Ιαπωνικών

Δεν ισχύει

Word, Excel

14 Ιουνίου 2016

15.23.0 (160611)

KB 3165798

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

13 Μαΐου 2016

15.22.1 (160512)

Επιδιόρθωση συμβατότητας σημείωσης τέλους

Δεν ισχύει

Word

10 Μαΐου 2016

15.22.0 (160506)

KB 3155777

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

12 Απριλίου 2016

15.21.1 (160411)

KB 3142577

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

16 Μαρτίου 2016

15.20.0 (160315)

KB 3138327

Δεν ισχύει

Word, Excel, PowerPoint, OneNote

16 Φεβρουαρίου 2016

15.19.1 (160212)

KB 3134241

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

12 Ιανουαρίου 2016

15.18.0 (160109)

KB 3133711

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

17 Δεκεμβρίου 2015

15.17.1 (151217)

KB 3127248

Δεν ισχύει

Word, Outlook

10 Δεκεμβρίου 2015

15.17.0 (151206)

KB 3119518

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

10 Νοεμβρίου 2015

15.16.0 (151105)

KB 3102925

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

13 Οκτωβρίου 2015

15.15.0 (151008)

KB 3097264

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

15 Σεπτεμβρίου 2015

15.14.0 (150911)

KB 3088502

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

11 Αυγούστου 2015

15.13.1 (150807)

KB 3082420

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

28 Ιουλίου 2015

15.12.3 (150724)

KB 3074482

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

9 Ιουλίου 2015

15.11.2 (150701)

KB 3074479

Λήψη

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Ιστορικό εκδόσεων για την αυτόματη ενημέρωση της Microsoft (MAU)

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει πληροφορίες ιστορικού έκδοσης για το Αυτόματη Ενημέρωση της Microsoft (MAU). Ο πίνακας είναι ταξινομημένος κατά ημερομηνία έκδοσης, με πρώτα καταχωρημένη την πιο πρόσφατη ημερομηνία κυκλοφορίας. Όλα τα πακέτα ενημέρωσης είναι 64 bit.

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Έκδοση

Περισσότερες πληροφορίες

Λήψη σύνδεσης για το πακέτο ενημέρωσης

10 Οκτωβρίου 2017

3.11

Λήψη MAU 3.11

12 Σεπτεμβρίου 2017

3.9.3

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Σεπτεμβρίου 2017

Λήψη MAU 3.9.2

15 Αυγούστου 2017

3.9.2

Λήψη MAU 3.9.2

11 Ιουλίου 2017

3.9.1

Λήψη MAU 3.9.1

13 Ιουνίου 2017

3.9.1

Λήψη MAU 3.9.1

9 Μαΐου 2017

3.9.1

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Μαΐου 2017

Λήψη MAU 3.9.1

11 Απριλίου 2017

3.9

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Απριλίου 2017

Το MAU 3.9 δεν είναι διαθέσιμο για λήψη.

16 Φεβρουαρίου 2017

3.8.4

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Φεβρουαρίου 2017

Λήψη MAU 3.8.4

11 Ιανουαρίου 2017

3.8.3

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Ιανουαρίου 2017

Λήψη MAU 3.8.3

13 Δεκεμβρίου 2016

3.8.2

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Δεκεμβρίου 2016

Λήψη MAU 3.8.2

15 Νοεμβρίου 2016

3.8.1

Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση Νοεμβρίου 2016

Λήψη MAU 3.8.1

11 Οκτωβρίου 2016

3.8.0

KB 3193438

Λήψη MAU 3.8.0

22 Αυγούστου 2016

3.6.0

KB 3179163

Λήψη MAU 3.6.0

10 Μαΐου 2016

3.5.0

KB 3155777

Λήψη MAU 3.5.0

12 Απριλίου 2016

3.4.0

KB 3142577

Λήψη MAU 3.4.0

5 Ιανουαρίου 2016

3.4.0

KB 3133674

Λήψη MAU 3.4.0

10 Δεκεμβρίου 2015

3.3.0

KB 3119516

Λήψη MAU 3.3.0

13 Οκτωβρίου 2015

3.2.0

KB 3097267

Λήψη MAU 3.2.0

11 Ιουνίου 2015

3.1.1

KB 3048690

Λήψη MAU 3.1.1

15 Μαΐου 2015

3.1.0

KB 3048681

Λήψη MAU 3.1.0

16 Απριλίου 2015

3.0.6

KB 3048680

Λήψη MAU 3.0.6

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×