Ιεραρχίες στο PowerPivot

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μία από τις τροποποιήσεις που μπορείτε να κάνετε σε ένα μοντέλο δεδομένων στο πρόσθετο του Power Pivot είναι να προσθέσετε ιεραρχίες. Για παράδειγμα, αν έχετε γεωγραφικά δεδομένα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ιεραρχία που να ξεκινά με τη χώρα και να φτάνει ως την περιοχή ή την πόλη.

Η ιεραρχία είναι μια λίστα στηλών που θεωρούνται ως ένα ενιαίο στοιχείο όταν χρησιμοποιούνται σε μια αναφορά Pivot ή Power View. Μια ιεραρχία εμφανίζεται ως μεμονωμένο αντικείμενο στη λίστα πεδίων. Οι ιεραρχίες διευκολύνουν τους χρήστες να επιλέξουν και να πλοηγηθούν στις συνήθεις διαδρομές δεδομένων κατά τη δημιουργία αναφορών και συγκεντρωτικών πινάκων. Για να δημιουργήσετε ιεραρχίες, χρησιμοποιήστε το πρόσθετο Power Pivot.

 1. Ανοίξτε το παράθυρο του Power Pivot.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχική > Προβολή > Προβολή διαγράμματος.

 3. Ενώ βρίσκεστε σε προβολή διαγράμματος, επιλέξτε μία ή περισσότερες στήλες στον ίδιο πίνακα που θέλετε να τοποθετήσετε σε μια ιεραρχία. Εάν ο πίνακας δεν περιλαμβάνει όλες τις στήλες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να τις προσθέσετε χρησιμοποιώντας ΣΧΕΤΙΚΉ. Ανατρέξτε στο θέμα συνάρτηση RELATED (DAX).

 4. Κάντε δεξί κλικ σε μία από τις επιλεγμένες στήλες.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ιεραρχίας. Δημιουργείται το γονικό επίπεδο της ιεραρχίας στο κάτω τμήμα του πίνακα και γίνεται αντιγραφή των επιλεγμένων στηλών κάτω από την ιεραρχία, ως θυγατρικά επίπεδα.

 6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα ιεραρχία.

 7. Κατόπιν, μπορείτε να σύρετε περισσότερες στήλες στο γονικό επίπεδο της ιεραρχίας, δημιουργώντας έτσι θυγατρικά επίπεδα από τις στήλες τα οποία τοποθετούνται στο κάτω μέρος της ιεραρχίας.

  Εναλλακτικά, εάν θέλετε να τοποθετήσετε μια στήλη σε μια δεδομένη θέση της λίστας ιεραρχίας, μπορείτε να σύρετε τη στήλη στο σημείο που θέλετε για τη δημιουργία και την τοποθέτηση του θυγατρικού επιπέδου στη θέση που θέλετε να εμφανίζεται στην ιεραρχία.

  Σημειώσεις: 

  • Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία πολλαπλής επιλογής για τη δημιουργία της ιεραρχίας, η σειρά των θυγατρικών επιπέδων, αρχικά βασίζεται στην πληθικότητα των στηλών. Πρώτη παρατίθεται η στήλη με την υψηλότερη πληθικότητα, δηλαδή αυτή με τις πιο ασυνήθιστες ή μοναδικές τιμές, όπως αριθμούς αναγνώρισης και ονόματα, ενώ η στήλη με τη χαμηλότερη πληθικότητα εμφανίζεται τελευταία, δηλαδή αυτή με τις πιο συνηθισμένες τιμές, όπως κατάσταση, δυαδικές τιμές ή συνήθεις ταξινομήσεις. Ωστόσο, κατά την προσθήκη επιπλέον στηλών τα θυγατρικά επίπεδα τοποθετούνται στο κάτω μέρος της λίστας. Μπορείτε να σύρετε τις στήλες για να αλλάξετε τη σειρά τους.

  • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ιεραρχία από μια κρυφή στήλη (μια στήλη που δεν εμφανίζεται στα εργαλεία του προγράμματος-πελάτη).

  • Εάν γνωρίζετε τις στήλες που θέλετε να προστεθούν ως θυγατρικά επίπεδα στην ιεραρχία, η εντολή "Δημιουργία ιεραρχίας" από το μενού περιβάλλοντος σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μαζικά τις εν λόγω στήλες και να δημιουργήσετε εύκολα μια ιεραρχία με πολλαπλά θυγατρικά επίπεδα.

Επεξεργασία ιεραρχίας

Μπορείτε να μετονομάσετε την ιεραρχία, να μετονομάσετε ένα θυγατρικό επίπεδο, να αλλάξετε τη σειρά των θυγατρικών επιπέδων, να προσθέσετε επιπλέον στήλες ως θυγατρικά επίπεδα, να καταργήσετε κάποιο θυγατρικό επίπεδο από την ιεραρχία, να κάνετε εμφάνιση του ονόματος προέλευσης ενός θυγατρικού επιπέδου (το όνομα στήλης) και απόκρυψη κάποιου θυγατρικού επιπέδου αν έχει το ίδιο όνομα με το γονικό επίπεδο της ιεραρχίας.

Για την αλλαγή του ονόματος της ιεραρχίας ή κάποιου θυγατρικού επιπέδου

Κάντε δεξί κλικ στο γονικό επίπεδο της ιεραρχίας ή σε κάποιο θυγατρικό επίπεδο και κατόπιν επιλέξτε Μετονομασία. Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ στο γονικό επίπεδο της ιεραρχίας και επεξεργαστείτε το όνομα.

Για την αλλαγή της σειράς των θυγατρικών επιπέδων στην ιεραρχία

Σύρετε θυγατρικών επιπέδων σε μια νέα θέση στην ιεραρχία. Ή, κάντε δεξί κλικ σε κάποιο θυγατρικό επίπεδο της ιεραρχίας, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση προς τα επάνω για να μετακινήσετε το επίπεδο προς τα επάνω στη λίστα ή κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνησηπρος τα κάτω για να μετακινήσετε το επίπεδο προς τα κάτω στη λίστα.

Σημείωση: Σε μία ιεραρχία μπορείτε να προσθέσετε την κάθε στήλη μόνο μία φορά. Μετά από την προσθήκη κάποιας στήλης στην ιεραρχία, δεν είναι δυνατή η προσθήκη της ξανά στην ίδια ιεραρχία. Ως εκ τούτου, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να σύρετε την εν λόγω στήλη στην ιεραρχία και το μενού περιβάλλοντος Προσθήκη σε ιεραρχία για τη συγκεκριμένη στήλη δεν θα εμφανίζει πλέον τις ιεραρχίες στις οποίες έχει ήδη προστεθεί η στήλη. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ιεραρχίες στις οποίες είναι δυνατή η προσθήκη της στήλης, η επιλογή "Προσθήκη σε ιεραρχία" δεν εμφανίζεται στο μενού.

Για την προσθήκη επιπλέον θυγατρικών επιπέδων σε ιεραρχία

 • Σύρετε μια στήλη στο γονικό επίπεδο της ιεραρχίας. Η στήλη αντιγράφεται ως θυγατρικό επίπεδο στο κάτω μέρος της λίστας ιεραρχίας.

 • Εναλλακτικά, σύρετε τη στήλη σε μια συγκεκριμένη θέση στην ιεραρχία. Η στήλη αντιγράφεται ως θυγατρικό επίπεδο της ιεραρχίας.

 • Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ σε μια στήλη ή σε πολλές επιλεγμένες στήλες, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή του μενού περιβάλλοντος Προσθήκη σε ιεραρχία και κάντε κλικ στη συγκεκριμένη ιεραρχία. Δημιουργείται ένα θυγατρικό επίπεδο από τη στήλη και προστίθεται στο κάτω μέρος της λίστας ιεραρχίας.

Για την κατάργηση θυγατρικού επιπέδου από ιεραρχία

Κάντε δεξί κλικ στο θυγατρικό επίπεδο και κατόπιν επιλέξτε Κατάργηση από ιεραρχία. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο θυγατρικό επίπεδο της ιεραρχίας και πατήστε το πλήκτρο Delete. Εάν θέλετε να επαναφέρετε το θυγατρικό επίπεδο, θα πρέπει να προσθέσετε ξανά τη στήλη.

Σημείωση: Εάν μετονομάσετε κάποιο θυγατρικό επίπεδο σε μια ιεραρχία, δεν θα έχει πλέον το ίδιο όνομα με τη στήλη από την οποία δημιουργήθηκε. Από προεπιλογή, η στήλη προέλευσης εμφανίζεται στα δεξιά του θυγατρικού επιπέδου. Εάν αποκρύψετε το όνομα της στήλης προέλευσης, χρησιμοποιήστε την εντολή Εμφάνιση ονόματος στήλης προέλευσης για να δείτε τη στήλη από την οποία δημιουργήθηκε το θυγατρικό επίπεδο.

Για την απόκρυψη ή την εμφάνιση κάποιου ονόματος προέλευσης

Κάντε δεξί κλικ σε κάποιο θυγατρικό επίπεδο ιεραρχίας και επιλέξτε Απόκρυψη ονόματος στήλης προέλευσης ή Εμφάνιση ονόματος στήλης προέλευσης για εναλλαγή μεταξύ των δύο επιλογών.

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ονόματος στήλης προέλευσης, το όνομα της στήλης από την οποία αντιγράφηκε το θυγατρικό επίπεδο εμφανίζεται στα δεξιά του επιπέδου.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×