Ιδιότητες πεδίου ή ομάδας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πεδίου ή ομάδας είναι το σημείο όπου μπορείτε να προβάλετε ή να ορίσετε τις ιδιότητες για ένα πεδίο ή μια ομάδα στο πρότυπο φόρμας προέλευση δεδομένων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου για να καθορίσετε οποιαδήποτε επικύρωση δεδομένων κανόνες, ή συμπεριφορά συγχώνευσης και οποιεσδήποτε λεπτομέρειες σχήματος XML για το πεδίο ή την ομάδα.

Σημείωση: Εάν δείτε αυτό κλειδωμένο πεδίο εικονίδιο Εικόνα εικονιδίου ή με αυτό κλειδωμένο εικονίδιο ομάδας Εικόνα εικονιδίου στο παράθυρο εργασιών προέλευση δεδομένων, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε το πεδίο ή την ομάδα. Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές σε αυτές τις ιδιότητες μόνο εάν έχετε προσθέσει το πεδίο ή την ομάδα του προτύπου φόρμας πρωτεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες για πεδία ή ομάδες που βασίζονται σε μια βάση δεδομένων, υπηρεσία Web, σχήμα XML, έγγραφο XML, ή πεδία ή ομάδες σε ένα δευτερεύουσα προέλευση δεδομένων.

Καρτέλα " δεδομένα "

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις σε αυτή την καρτέλα, για να προβάλετε και να αλλάξετε τις ιδιότητες πεδίων και ομάδων στο αρχείο προέλευσης δεδομένων του προτύπου φόρμας.

Ιδιότητες

Όνομα      Εισαγάγετε ένα όνομα για το πεδίο ή την ομάδα σε αυτό το πλαίσιο κειμένου. Τα ονόματα δεν πρέπει να περιέχουν διαστήματα. Πρέπει να ξεκινούν με έναν αλφαβητικό χαρακτήρα ή μια υπογράμμιση (_) και μπορούν να περιέχουν μόνο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, υπογραμμίσεις, ενωτικά (-) και τελείες (.). Χρησιμοποιήστε ένα όνομα που να περιγράφει τα περιεχόμενα του πεδίου ή της ομάδας. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια ομάδα που περιέχει αναλυτικά στοιχεία εξόδων, ονομάστε αυτή την ομάδα ΑναλυτικάΈξοδα. Το πεδίο της ομάδας το οποίο περιέχει το συνολικό ποσό των εξόδων, ονομάστε το Έξοδα.

Τύπος      Αυτή η ιδιότητα προσδιορίζει αν το επιλεγμένο στοιχείο του αρχείου προέλευσης δεδομένων είναι πεδίο ή ομάδα. Παρόλο που ένα πεδίο έχει μοναδική τιμή, μια ομάδα μπορεί να περιέχει άλλα πεδία ή ομάδες.

Τύπος δεδομένων      Χρησιμοποιήστε αυτό το πλαίσιο λίστας για να επιλέξετε το είδος των δεδομένων που είναι δυνατό να περιέχει το πεδίο. Αυτό το πλαίσιο λίστας είναι απενεργοποιημένο για τις ομάδες. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι τύποι δεδομένων που μπορείτε να επιλέξετε για ένα πεδίο.

Data type

Πότε να χρησιμοποιείται

Κείμενο

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού, το οποίο περιέχει αριθμούς χωρίς δεκαδικές τιμές.

Δεκαδικός

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού, το οποίο περιέχει τιμές νομισματικής μονάδας ή αριθμούς με δεκαδικές τιμές.

Αληθής/Ψευδής

Χρησιμοποιήστε αυτό τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού, το οποίο περιέχει δεδομένα που μπορούν να έχουν μόνο μία από δύο τιμές.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού, το οποίο περιέχει μια ημερομηνία ημερολογίου.

Ώρα

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού, το οποίο περιέχει μια ώρα του 24-ώρου.

Ημερομηνία και ώρα

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού, το οποίο περιέχει τόσο μια ημερομηνία ημερολογίου όσο και μια ώρα του 24-ώρου.

Συνημμένο εικόνας ή αρχείου

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

Σημείωση: This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Χώρος ονομάτων δεδομένων      Χρησιμοποιήστε αυτό το πλαίσιο κειμένου για να ορίσετε το ενιαίο αναγνωριστικό πόρου (URI) για το προσαρμοσμένο τύπο δεδομένων ή το προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου. Αυτή η ιδιότητα είναι διαθέσιμη μόνο για τα πεδία στοιχείων με μια ιδιότητα τύπου δεδομένων Προσαρμοσμένος (complexType). Όταν προσθέτετε ένα προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου στο πρότυπο φόρμας, αυτή η ιδιότητα περιέχει μια τιμή από αυτό το προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου.

Επανάληψη      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, εάν το στοιχείο πεδίου ή ομάδας μπορεί να προκύψει περισσότερες από μία φορές σε μια φόρμα. Λίστα στοιχείων ελέγχου, επαναλαμβανόμενες ενότητες, επαναλαμβανόμενους πίνακες, καθώς και στοιχεία ελέγχου που αποτελούν μέρος μιας επαναλαμβανόμενης ενότητας ή ενός επαναλαμβανόμενου πίνακα είναι συνδεδεμένα με επαναλαμβανόμενα πεδία και επαναλαμβανόμενες ομάδες.

Δεν είναι δυνατό να είναι κενό      Αυτή η ιδιότητα είναι διαθέσιμη μόνο για πεδία και όχι για ομάδες. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν το πεδίο πρέπει να περιέχει μια τιμή. Εάν το πεδίο δεν έχει τιμή, το στοιχείο ελέγχου που είναι δεσμευμένο σε αυτό το πεδίο επισημαίνεται με κόκκινο αστερίσκο. Για ορισμένους τύπους στοιχείων ελέγχου, αντί του κόκκινου αστερίσκου χρησιμοποιείται ένα διακεκομμένο κόκκινο περίγραμμα.

Προεπιλεγμένη τιμή

Τιμή      Πληκτρολογήστε μια τιμή ή κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή τύπου Button image για να προσθέσετε έναν τύπο που θα δημιουργήσει την αρχική τιμή για το πεδίο όταν ο χρήστης ανοίγει μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Αυτό το πλαίσιο είναι απενεργοποιημένο για ομάδες. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προεπιλεγμένες τιμές και τύπους στην ενότητα Δείτε επίσης.

Ενημέρωση αυτής της τιμής, όταν επαναλαμβάνεται ο υπολογισμός του αποτελέσματος του τύπου      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για την αυτόματη ενημέρωση της τιμής σε αυτό το πεδίο κάθε φορά που υπολογίζεται ο τύπος.

Καρτέλα " επικύρωση "

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις σε αυτή την καρτέλα για την προσθήκη, την τροποποίηση ή την κατάργηση ενός πεδίου ή για την αλλαγή της σειράς επικύρωσης δεδομένων για ένα πεδίο. Τα περιεχόμενα αυτής της καρτέλας είναι απενεργοποιημένα για ομάδες. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικύρωση δεδομένων στην ενότητα Δείτε επίσης.

Συνθήκες με επικύρωση δεδομένων      Σε αυτήν τη λίστα εμφανίζονται όλες οι συνθήκες επικύρωσης δεδομένων που έχουν καθοριστεί για αυτό το πεδίο. Κάθε συνθήκη αρχίζει με το κείμενο της Συμβουλή οθόνης, το οποίο εμφανίζεται όταν πραγματοποιείται η επικύρωση δεδομένων που παρουσιάζεται σε παρένθεση. Κάθε συνθήκη αυτής της λίστας εφαρμόζεται με τη σειρά που εμφανίζεται. Επιλέξτε τη συνθήκη επικύρωσης δεδομένων που θέλετε να τροποποιήσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε.

Προσθήκη      Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε μια νέα συνθήκη επικύρωσης δεδομένων στο πεδίο.

Τροποποίηση      Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να τροποποιήσετε την επιλεγμένη συνθήκη επικύρωσης δεδομένων.

Κατάργηση      Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να καταργήσετε την επιλεγμένη συνθήκη επικύρωσης δεδομένων.

Μετακίνηση επάνω      Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να μετακινήσετε την επιλεγμένη συνθήκη επικύρωσης δεδομένων πιο πάνω στη λίστα, ώστε να εφαρμόζεται στο πεδίο πριν από τις συνθήκες που εμφανίζονται στη λίστα μετά από αυτήν. Αυτό το κουμπί είναι απενεργοποιημένο εάν υπάρχει μόνο μία συνθήκη επικύρωσης δεδομένων στη λίστα.

Μετακίνηση κάτω      Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να μετακινήσετε την επιλεγμένη συνθήκη επικύρωσης δεδομένων πιο κάτω στη λίστα, ώστε να εφαρμόζεται στο πεδίο μετά τις συνθήκες που εμφανίζονται στη λίστα πριν από αυτήν. Αυτό το κουμπί είναι απενεργοποιημένο εάν υπάρχει μόνο μία συνθήκη στη λίστα.

Καρτέλα κανόνες και συγχώνευση

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις σε αυτή την καρτέλα για την προσθήκη, την τροποποίηση ή την κατάργηση των κανόνων που εφαρμόζονται σε αυτό το πεδίο ή για την αλλαγή της σειράς των κανόνων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή την καρτέλα για να καθορίσετε τις ενέργειες που συμβαίνουν όταν ένας χρήστης εκτελεί συγχώνευση μιας φόρμας που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας με άλλες φόρμες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανόνες για την εμφάνιση μηνυμάτων, τον ορισμό προεπιλεγμένων τιμών και την εφαρμογή άλλων ενεργειών οι οποίες βασίζονται σε συνθήκες που συμβαίνουν όταν ο χρήστης ανοίγει μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κανόνες και συγχώνευση φορμών στην ενότητα Δείτε επίσης.

Κανόνες

Κανόνας     Σε αυτήν τη λίστα εμφανίζονται όλοι οι κανόνες για το πεδίο ή την ομάδα. Ένας κανόνας μπορεί να εφαρμόζεται είτε κάθε φορά που ανοίγει η φόρμα είτε όταν παρουσιάζεται μια συνθήκη ή ένα σύνολο συνθηκών οι οποίες αναγράφονται σε παρένθεση. Επιλέξτε τον κανόνα που θέλετε να τροποποιήσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε.

Προσθήκη      Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε έναν νέο κανόνα σε αυτό το πεδίο ή την ομάδα.

Τροποποίηση      Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να τροποποιήσετε τον επιλεγμένο κανόνα.

Κατάργηση      Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να καταργήσετε τον επιλεγμένο κανόνα.

Μετακίνηση επάνω      Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να μετακινήσετε τον επιλεγμένο κανόνα πιο πάνω στη λίστα, ώστε να εφαρμόζεται στο πεδίο ή στην ομάδα πριν από άλλους κανόνες που εμφανίζονται μετά από αυτόν στη λίστα. Αυτό το κουμπί είναι απενεργοποιημένο εάν υπάρχει μόνο ένας κανόνας στη λίστα.

Μετακίνηση κάτω      Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να μετακινήσετε τον επιλεγμένο κανόνα πιο κάτω στη λίστα, ώστε να εφαρμόζεται στο πεδίο ή στην ομάδα μετά από άλλους κανόνες που εμφανίζονται πριν από αυτόν στη λίστα. Αυτό το κουμπί είναι απενεργοποιημένο εάν υπάρχει μόνο ένας κανόνας στη λίστα.

Συγχώνευση φορμών

Ρυθμίσεις συγχώνευσης     Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να ορίσετε την ενέργεια που θέλετε να συμβαίνει όταν ένας χρήστης συνδυάζει τα δεδομένα μιας φόρμας που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας με άλλες φόρμες.

Καρτέλα " Λεπτομέρειες "

Σε αυτή την καρτέλα εμφανίζεται η διάταξη XML για το πεδίο ή την ομάδα.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×