Ιδιότητα Visible

Ισχύει για

Αντικείμενο Application

Αντικείμενο DataAccessPage

Αντικείμενο ObjectFrame

Αντικείμενο Report

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο Section

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο Image

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο SubForm

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο Label

Αντικείμενο Page

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο Line

Αντικείμενο PageBreak

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο Rectangle

Αντικείμενο ToggleButton

Όταν χρησιμοποιείται με το αντικείμενο Application, επιστρέφει ή ορίζει εάν μια εφαρμογή της Microsoft Office Access 2007 είναι ελαχιστοποιημένη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Visible για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε μια φόρμα, αναφορά, ενότητα φόρμας ή αναφοράς, σελίδα πρόσβασης δεδομένων ή στοιχείο ελέγχου. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο εάν θέλετε να διατηρήσετε την πρόσβαση στις πληροφορίες μιας φόρμας χωρίς αυτή να είναι ορατή. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τιμή ενός στοιχείου ελέγχου σε μια κρυφή φόρμα ως κριτήριο για ένα ερώτημα. Ανάγνωσης/εγγραφής, Δυαδική τιμή, Αληθές εάν είναι ορατή/ελαχιστοποιημένη, Ψευδές εάν δεν είναι ορατή/δεν είναι ελαχιστοποιημένη.

παράσταση.Visible

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Για το αντικείμενο Application:

  • Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα Visible του αντικειμένου Application μόνο με κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

  • Όταν μια εφαρμογή εκκινείται από τον χρήστη, οι ιδιότητες Visible και UserControl του αντικειμένου Application ορίζονται και οι δύο σε Αληθές. Όταν η ιδιότητα UserControl έχει οριστεί σε Αληθές, δεν είναι δυνατό να ορίσετε την ιδιότητα Visible του αντικειμένου σε Ψευδές.

  • Όταν δημιουργείται ένα αντικείμενο Application με χρήση της λειτουργίας "Αυτοματισμός" (γνωστή παλαιότερα ως "Αυτοματισμός OLE"), οι ιδιότητες Visible and UserControl του αντικειμένου ορίζονται και οι δύο σε Ψευδές.

Για όλα τα άλλα αντικείμενα:

  • Μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα, χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του αντικειμένου (για ενότητες και όλα τα στοιχεία ελέγχου εκτός από τις αλλαγές σελίδας), μια μακροεντολή ή τη Visual Basic.

  • Για φόρμες, αναφορές και σελίδες πρόσβασης δεδομένων, πρέπει να ορίσετε αυτή την ιδιότητα χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή τη VBA.

  • Για στοιχεία ελέγχου, μπορείτε επίσης να ορίσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για αυτή την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο στυλ στοιχείου ελέγχου ή την ιδιότητα DefaultControl σε VBA.

  • Η ιδιότητα Visible δεν έχει καμία επίδραση σε μια στήλη σε προβολή φύλλου δεδομένων. Για να καθορίσετε εάν μια στήλη είναι ορατή σε προβολή φύλλου δεδομένων, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα ColumnHidden.

  • Για να αποκρύψετε ένα αντικείμενο κατά την εκτύπωση, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα DisplayWhen.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Visible για να αποκρύψετε ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα ή αναφορά, συμπεριλαμβάνοντας την ιδιότητα σε μια μακροεντολή ή διαδικασία συμβάντος που εκτελείται όταν παρουσιάζεται το συμβάν Current. Για παράδειγμα, μπορείτε να εμφανίζετε ή να αποκρύπτετε ένα μήνυμα συγχαρητηρίων δίπλα στο μηνιαίο σύνολο των πωλήσεων ενός πωλητή σε μια αναφορά πωλήσεων, ανάλογα με τις συνολικές πωλήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×