Ιδιότητα TimerInterval

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα TimerInterval για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, μεταξύ των συμβάντων Timer σε μια φόρμα. Aνάγνωσης/εγγραφής, Μεγάλου μήκους.

παράσταση.TimerInterval

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Η ρύθμιση της ιδιότητας TimerInterval είναι μια τιμή ακεραίου μεγάλου μήκους μεταξύ 0 και 2.147.483.647.

Μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας, μια μακροεντολή ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη VBA, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα TimerInterval στο συμβάν Load της φόρμας.

Για να εκτελείται ο κώδικας VBA στα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από την ιδιότητα TimerInterval, τοποθετήστε τον κώδικα στη διαδικασία συμβάντος Timer της φόρμας. Για παράδειγμα, για να γίνεται επανεκτέλεση του ερωτήματος για εγγραφές κάθε 30 δευτερόλεπτα, τοποθετήστε τον κώδικα για την επανεκτέλεση του ερωτήματος για εγγραφές στη διαδικασία συμβάντος Timer της φόρμας και, στη συνέχεια, ορίστε την ιδιότητα TimerInterval σε 30000.

Παράδειγμα

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κουμπί που αναβοσβήνει σε μια φόρμα εμφανίζοντας και αποκρύπτοντας ένα εικονίδιο επάνω στο κουμπί. Η διαδικασία συμβάντος Load ορίζει την ιδιότητα TimerInterval της φόρμας σε 1000 έτσι ώστε η εμφάνιση του εικονιδίου να εναλλάσσεται κάθε δύο δευτερόλεπτα.

Sub Form_Load()
Me.TimerInterval = 1000
End Sub
Sub Form_Timer()
Static intShowPicture As Integer
If intShowPicture Then
' Show icon.
Me!btnPicture.Picture = "C:\Icons\Flash.ico"
Else
' Don't show icon.
Me!btnPicture.Picture = ""
End If
intShowPicture = Not intShowPicture
End Sub
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×