Ιδιότητα SortOrder

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα SortOrder για να καθορίσετε τη σειρά ταξινόμησης για πεδία και παραστάσεις σε μια αναφορά. Για παράδειγμα, εάν εκτυπώνετε μια λίστα προμηθευτών, μπορείτε να ταξινομήσετε τις εγγραφές με αλφαβητική σειρά με βάση το όνομα της εταιρείας. Ανάγνωσης/εγγραφής, Δυαδική τιμή.

παράσταση.SortOrder

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Η ιδιότητα SortOrder χρησιμοποιεί τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Ascending

Ψευδές

(Προεπιλογή) Ταξινομεί τις τιμές κατά αύξουσα σειρά (από το A προς το Ω, από το 0 προς το 9).

Descending

Αληθές

(Προεπιλογή) Ταξινομεί τις τιμές κατά φθίνουσα σειρά (από το Ω προς το Α, από το 9 προς το 0).


Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα SortOrder χρησιμοποιώντας το παράθυρο ομάδας, ταξινόμησης ή συνόλου, μια μακροεντολή ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Στη Visual Basic, ορίζετε την ιδιότητα SortOrder στην προβολή σχεδίασης, στην προβολή διάταξης ή στη διαδικασία συμβάντος Open μιας αναφοράς, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα GroupLevel.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα ορίζει τη σειρά ταξινόμησης σε αύξουσα για το πρώτο επίπεδο ομάδας στην αναφορά "SortOrder".

Reports("Product Summary").GroupLevel(0).SortOrder = False  
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×