Ιδιότητα OrderBy

Ισχύει για

Αντικείμενο φόρμας

Αντικείμενο Report

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα OrderBy για να καθορίσετε τον τρόπο που θέλετε να ταξινομηθούν οι εγγραφές στα εξής: φόρμα, ερώτημα, αναφορά ή πίνακας. Ανάγνωσης/εγγραφής, Συμβολοσειρά.

παράσταση.OrderBy

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Η ιδιότητα OrderBy είναι μια παράσταση συμβολοσειράς που αποτελεί το όνομα του πεδίου ή των πεδίων με βάση τα οποία θέλετε να ταξινομήσετε τις εγγραφές. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα ονόματα πεδίων, διαχωρίστε τα ονόματα με κόμμα (,). Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα OrderBy για να αποθηκεύσετε μια τιμή ταξινόμησης και να την εφαρμόσετε αργότερα. Οι τιμές της OrderBy αποθηκεύονται μαζί με τα αντικείμενα στα οποία δημιουργούνται. Φορτώνονται αυτόματα κατά το άνοιγμα του αντικειμένου, αλλά δεν εφαρμόζονται αυτόματα.

Όταν ορίζετε την ιδιότητα OrderBy καταχωρώντας ένα ή περισσότερα ονόματα πεδίων, οι εγγραφές ταξινομούνται με αύξουσα σειρά. Παρόμοια, ο κώδικας της Visual Basic for Applications (VBA) ταξινομεί αυτά τα πεδία σε αύξουσα σειρά από προεπιλογή.

Εάν θέλετε να ταξινομήσετε τις εγγραφές με φθίνουσα σειρά, καταχωρήστε το όρισμα DESC στο τέλος της παράστασης συμβολοσειράς. Για παράδειγμα, για να ταξινομήσετε εγγραφές πελάτη με φθίνουσα σειρά με βάση το όνομα επαφής, ορίστε την ιδιότητα OrderBy σε "ContactName DESC".

Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα OrderBy χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του αντικειμένου, μια μακροεντολή ή τη VBA.

Για τις αναφορές, η ιδιότητα OrderByOn πρέπει να οριστεί σε "Ναι" για να εφαρμοστεί η σειρά ταξινόμησης που καθορίζεται από την ιδιότητα OrderBy του αντικειμένου. Για τις φόρμες, επιλέξτε το πεδίο με βάση το οποίο θέλετε να ταξινομήσετε τις εγγραφές και, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Ταξινόμηση και φιλτράρισμα, επιλέξτε τη σειρά ταξινόμησης που θέλετε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την ιδιότητα OrderByOn τόσο για φόρμες όσο και για αναφορές χρησιμοποιώντας κώδικα VBA.

Ο ορισμός της ιδιότητας OrderBy για μια ανοιχτή αναφορά θα εκτελέσει τις διαδικασίες συμβάντος Close και Open της αναφοράς.

Σημείωση: Όταν δημιουργείται ένα νέο αντικείμενο, μεταβιβάζονται σε αυτό οι ιδιότητες RecordSource, Filter, OrderBy και OrderByOn του πίνακα ή του ερωτήματος από το οποίο δημιουργήθηκε. Για τις φόρμες και τις αναφορές, τα φίλτρα που έχουν μεταβιβαστεί δεν εφαρμόζονται αυτόματα κατά το άνοιγμα ενός αντικειμένου.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×