Ιδιότητα OptionValue

Ισχύει για

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο ToggleButton

Κάθε στοιχείο ελέγχου σε μια ομάδα επιλογής διαθέτει μια αριθμητική τιμή που μπορείτε να ορίσετε με την ιδιότητα OptionValue. Aνάγνωσης/εγγραφής, Μεγάλου μήκους.

παράσταση.OptionValue

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο ελέγχου, ο αριθμός εκχωρείται στην ομάδα επιλογών. Εάν η ομάδα επιλογών είναι δεσμευμένη με ένα πεδίο, η τιμή της ιδιότητας OptionValue του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου είναι αποθηκευμένη στο πεδίο.

Για παράδειγμα, αυτή η ομάδα επιλογών Region είναι δεσμευμένη με το πεδίο Region ενός στοιχείου "πίνακας". Το κουμπί Europe έχει τη ρύθμιση 1 στην ιδιότητα OptionValue, το κουμπί Asia έχει τη ρύθμιση 2 και το κουμπί Africa έχει τη ρύθμιση 3. Όταν είναι επιλεγμένο ένα από αυτά τα κουμπιά, η τιμή της ομάδας επιλογών Region θα είναι ίδια με τη ρύθμιση της ιδιότητας OptionValue για το επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή η ομάδα επιλογών Region είναι δεσμευμένη με το πεδίο Region, η τιμή αυτού του πεδίου στον πίνακα είναι επίσης ίση με 2.

Σημείωση: Η ιδιότητα OptionValue ισχύει μόνο για τα στοιχεία ελέγχου "πλαίσιο ελέγχου", "κουμπί επιλογής" και "κουμπί εναλλαγής" σε μια ομάδα επιλογών.

Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα OptionValue χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του στοιχείου ελέγχου, μια μακροεντολή ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Εάν δεν αλλάξετε την ιδιότητα OptionValue εσείς, το πρώτο στοιχείο ελέγχου που τοποθετείτε σε μια ομάδα επιλογών έχει την τιμή 1, το δεύτερο στοιχείο ελέγχου έχει την τιμή 2 και ούτω καθεξής.

Η ιδιότητα OptionValue είναι διαθέσιμη μόνο όταν το στοιχείο ελέγχου τοποθετείται μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου ομάδας επιλογών. Όταν ένα πλαίσιο ελέγχου, ένα κουμπί εναλλαγής ή ένα κουμπί επιλογής δεν είναι μέσα σε μια ομάδα επιλογών, το στοιχείο ελέγχου δεν διαθέτει την ιδιότητα OptionValue. Αντί για αυτό, κάθε τέτοιο στοιχείο ελέγχου έχει μια ιδιότητα ControlSource και η τιμή κάθε στοιχείου ελέγχου θα είναι είτε Αληθές, εάν είναι επιλεγμένο, είτε Ψευδές, εάν δεν είναι επιλεγμένο.

Παράδειγμα

Τα παρακάτω παράδειγμα ορίζει την ιδιότητα OptionValue για τρία κουμπιά επιλογής στην ομάδα επιλογών "Ship Method Group" κατά το άνοιγμα μιας φόρμας. Όταν επιλεγεί ένα κουμπί επιλογής στην ομάδα επιλογών, εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει τον αναγνωριστικό αριθμό αποστολέα που έχει εκχωρηθεί.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.Controls("ABC Couriers").OptionValue = 15876
Me.Controls("Speedy Delivery").OptionValue = 742
Me.Controls("Lightning Express").OptionValue = 1256
End Sub
Private Sub Ship_Method_Group_Click()
MsgBox "The ID for the selected shipper is " & _
Me.Controls("Ship Method Group").Value
End Sub
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×