Ιδιότητα Locked

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο SubForm

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο ToggleButton

Αντικείμενο ObjectFrame

Η ιδιότητα Locked Καθορίζει αν μπορείτε να επεξεργαστείτε δεδομένα σε ένα στοιχείο ελέγχου σε προβολή φόρμας. Ανάγνωσης/εγγραφής, Δυαδική τιμή.παράσταση.Locked

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Η ιδιότητα Locked χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

Αληθές

(Προεπιλογή για μη δεσμευμένα πλαίσια αντικειμένου) Το στοιχείο ελέγχου λειτουργεί κανονικά, αλλά δεν επιτρέπει την επεξεργασία, την προσθήκη ή τη διαγραφή δεδομένων.

Όχι

Ψευδές

(Προεπιλογή για όλα τα στοιχεία ελέγχου εκτός από τα μη δεσμευμένα πλαίσια αντικειμένου) Το στοιχείο ελέγχου λειτουργεί κανονικά και επιτρέπει την επεξεργασία, την προσθήκη και τη διαγραφή δεδομένων.

Μπορείτε να ορίσετε αυτές τις ιδιότητες χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων μιας φόρμας, μια μακροεντολή ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα Locked για να προστατεύσετε τα δεδομένα σε ένα πεδίο, κάνοντάς τα μόνο για ανάγνωση. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε ένα στοιχείο ελέγχου μόνο να εμφανίζει πληροφορίες χωρίς να επιτρέπεται η επεξεργασία ή μπορεί να θέλετε να κλειδώσετε ένα στοιχείο ελέγχου έως ότου ικανοποιηθεί μια συγκεκριμένη συνθήκη.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα που ακολουθεί ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ιδιότητα Enabled ενός κουμπιού εντολής και τις ιδιότητες Enabled και Locked ενός στοιχείου ελέγχου, ανάλογα με τον τύπο του υπαλλήλου που εμφανίζεται στην τρέχουσα εγγραφή. Εάν ο εργαζόμενος είναι προϊστάμενος, το κουμπί SalaryDetails είναι ενεργοποιημένο και το στοιχείο ελέγχου PersonalInfo είναι ξεκλείδωτο και ενεργοποιημένο.

Sub Form_Current()
If Me!EmployeeType = "Manager" Then
Me!SalaryDetails.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Locked = False
Else
Me!SalaryDetails.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Locked = True
End If
End Sub
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×