Ιδιότητα ListIndex

Ισχύει για

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο ListBox

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα ListIndex για να προσδιορίσετε ποιο στοιχείο είναι επιλεγμένο σε ένα πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο. Aνάγνωσης/εγγραφής, Μεγάλου μήκους.

παράσταση.ListIndex

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Η ιδιότητα ListIndex είναι ένας ακέραιος αριθμός ανάμεσα στο 0 και στον συνολικό αριθμό των στοιχείων σε ένα πλαίσιο λίστας ή σε ένα σύνθετο πλαίσιο μείον 1. Η Microsoft Office Access 2007 ορίζει την τιμή της ιδιότητας ListIndex όταν επιλέγεται ένα στοιχείο σε ένα πλαίσιο λίστας ή σε ένα τμήμα πλαισίου λίστας ενός σύνθετου πλαισίου. Η τιμή της ιδιότητας ListIndex του πρώτου στοιχείου σε μια λίστα είναι 0, η τιμή του δεύτερου στοιχείου είναι 1 και ούτω καθεξής.

Αυτή η ιδιότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείται μια μακροεντολή ή κώδικας της Visual Basic for Applications (VBA). Μπορείτε να διαβάσετε αυτή την ιδιότητα μόνο σε προβολή φόρμας και προβολή φύλλου δεδομένων. Αυτή η ιδιότητα είναι μόνο για ανάγνωση και δεν είναι διαθέσιμη σε άλλες προβολές.

Η τιμή της ιδιότητας ListIndex είναι επίσης διαθέσιμη όταν ορίσετε την ιδιότητα BoundColumn σε 0 για ένα σύνθετο πλαίσιο ή ένα πλαίσιο λίστας. Εάν η ιδιότητα BoundColumn έχει οριστεί σε 0, το υποκείμενο πεδίο πίνακα στο οποίο είναι δεσμευμένο το σύνθετο πλαίσιο ή το πλαίσιο λίστας θα περιέχει την ίδια τιμή με τη ρύθμιση της ιδιότητας ListIndex.

Τα πλαίσια λίστας διαθέτουν επίσης μια ιδιότητα MultiSelect που επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει πολλαπλά στοιχεία από το στοιχείο ελέγχου. Όταν σε ένα πλαίσιο λίστας γίνονται πολλαπλές επιλογές, μπορείτε να προσδιορίσετε ποια στοιχεία είναι επιλεγμένα, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα Selected του στοιχείου ελέγχου. Η ιδιότητα Selected είναι ένας πίνακας τιμών από το 0 έως την τιμή της ιδιότητας ListCount μείον 1. Για κάθε στοιχείο στο πλαίσιο λίστας, η ιδιότητα Selected θα είναι Αληθές εάν το στοιχείο είναι επιλεγμένο και Ψευδές εάν δεν είναι επιλεγμένο.

Η συλλογή ItemsSelected παρέχει επίσης έναν τρόπο για να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που βρίσκονται στις επιλεγμένες γραμμές του πλαισίου λίστας ή του σύνθετου πλαισίου.

Παράδειγμα

Για να ορίσετε την τιμή της ιδιότητας ListIndex, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξής εντολή:

Dim l As Long
l = Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex

Για να ορίσετε τη ρύθμιση της ιδιότητας ListIndex, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξής εντολή:

Forms(formname).Controls(controlname).SetFocus
Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex = index

Όπου formname και controlname είναι τα ονόματα του στοιχείου ελέγχου φόρμας και πλαισίου λίστας ή σύνθετου πλαισίου, αντίστοιχα, εκφρασμένα σε τιμές τύπου Συμβολοσειρά και index είναι η τιμή ευρετηρίου του στοιχείου.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×