Ιδιότητα Format - Τύπος δεδομένων "Ημερομηνία/Ώρα"

Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα Format σε προκαθορισμένες μορφές ημερομηνίας και ώρας καθώς και να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες μορφές για τα δεδομένα τύπου "Ημερομηνία/Ώρα".

Ρύθμιση

Προκαθορισμένες μορφές

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις της ιδιότητας Format για τον τύπο δεδομένων "Ημερομηνία/Ώρα".

Ρύθμιση

Περιγραφή

Γενική ημερομηνία

(Προεπιλογή) Εάν η τιμή είναι μόνο ημερομηνία, δεν εμφανίζεται ώρα, ενώ, εάν η τιμή είναι μόνο ώρα, δεν εμφανίζεται ημερομηνία. Αυτή η ρύθμιση είναι ένας συνδυασμός των ρυθμίσεων "Σύντομη ημερομηνία" και "Πλήρης ώρα".

Παραδείγματα: 3/4/93, 05:34:00 ΜΜ και 3/4/93 05:34:00 ΜΜ.

Πλήρης ημερομηνία

Ίδια με τη ρύθμιση "Πλήρης ημερομηνία" στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

Παράδειγμα: Σάββατο, 3 Απριλίου 1993.

Ενδιάμεση ημερομηνία

Παράδειγμα: 3-Απρ-93.

Σύντομη ημερομηνία

Ίδια με τη ρύθμιση "Σύντομη ημερομηνία" στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

Παράδειγμα: 3/4/93

Προειδοποίηση: Η ρύθμιση "Σύντομη ημερομηνία" υποθέτει ότι οι ημερομηνίες μεταξύ 1/1/00 και 31/12/29 είναι ημερομηνίες του εικοστού πρώτου αιώνα (δηλαδή, τα έτη θεωρείται ότι είναι από το 2000 έως το 2029). Οι ημερομηνίες μεταξύ 1/1/30 και 31/12/99 θεωρείται ότι είναι ημερομηνίες του εικοστού αιώνα (δηλαδή, τα έτη θεωρείται ότι είναι από το 1930 έως το 1999).

Πλήρης ώρα

Ίδια με τη ρύθμιση στην καρτέλα Ώρα στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

Παράδειγμα: 5:34:23 ΜΜ.

Ενδιάμεση ώρα

Παράδειγμα: 5:34 ΜΜ.

Σύντομη ώρα

Παράδειγμα: 17:34.


Προσαρμοσμένες μορφές

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες μορφές ημερομηνίας και ώρας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα σύμβολα.

Σύμβολο

Περιγραφή

: (άνω και κάτω τελεία)

διαχωριστικό ώρας. Τα διαχωριστικά ορίζονται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

/

Διαχωριστικό ημερομηνίας.

γ

Ίδια με την προκαθορισμένη μορφή "Γενική ημερομηνία".

η

Η ημέρα του μήνα με ένα ή δύο αριθμητικά ψηφία, όπως απαιτείται (1 έως 31).

ηη

Η ημέρα του μήνα με δύο αριθμητικά ψηφία (01 έως 31).

ηηη

Τα τρία πρώτα γράμματα των ημερών της εβδομάδας (Κυρ έως Σαβ).

ηηηη

Το πλήρες όνομα της ημέρας (Κυριακή έως Σάββατο).

ddddd

Ίδια με την προκαθορισμένη μορφή "Σύντομη ημερομηνία".

ηηηηηη

Ίδια με την προκαθορισμένη μορφή "Πλήρης ημερομηνία".

β

Η ημέρα της εβδομάδας (1 έως 7).

ββ

Η εβδομάδα του χρόνου (1 έως 53).

μ

Ο μήνας του χρόνου με ένα ή δύο αριθμητικά ψηφία, όπως απαιτείται (1 έως 12).

μμ

Ο μήνας του έτους με δύο αριθμητικά ψηφία (01 έως 12).

μμμ

Τα πρώτα τρία γράμματα του μήνα (Ιαν έως Δεκ).

μμμμ

Το πλήρες όνομα του μήνα (Ιανουάριος έως Δεκέμβριος).

τ

Η ημερομηνία εμφανίζεται ως το τρίμηνο του έτους (1 έως 4).

ε

Ο αριθμός της ημέρας τους έτους (1 έως 366).

εε

Τα τελευταία δύο ψηφία του έτους (01 έως 99).

εεεε

Το πλήρες έτος (0100 έως 9999).

ω

Η ώρα με ένα ή δύο ψηφία, όπως απαιτείται (0 έως 23).

ωω

Η ώρα με δύο ψηφία (00 έως 23).

λ

Τα λεπτά με ένα ή δύο ψηφία, όπως απαιτείται (0 έως 59).

λλ

Τα λεπτά με δύο ψηφία (00 έως 59).

δ

Τα δευτερόλεπτα με ένα ή δύο ψηφία, όπως απαιτείται (0 έως 59).

δδ

Τα δευτερόλεπτα με δύο ψηφία (00 έως 59).

πππππ

Ίδια με την προκαθορισμένη μορφή "Πλήρης ώρα".

ΠΜ/ΜΜ

Η ώρα σε δωδεκάωρη βάση με τα κεφαλαία γράμματα "ΠΜ" ή "ΜΜ", ανάλογα με την περίπτωση.

πμ/μμ

Η ώρα σε δωδεκάωρη βάση με τα πεζά γράμματα "πμ" ή "μμ", ανάλογα με την περίπτωση.

Π/Μ

Η ώρα σε δωδεκάωρη βάση με τα κεφαλαία γράμματα "Π" ή "Μ", ανάλογα με την περίπτωση.

π/μ

Η ώρα σε δωδεκάωρη βάση με τα πεζά γράμματα "π" ή "μ", ανάλογα με την περίπτωση.

ΠΜΜΜ

Η ώρα σε δωδεκάωρη βάση με το κατάλληλο προσδιοριστικό πρωί/απόγευμα όπως καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.


Οι προσαρμοσμένες μορφές εμφανίζονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Προσαρμοσμένες μορφές που δεν συμφωνούν με τις ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows παραβλέπονται.

Σημείωση: Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα κόμμα ή άλλο διαχωριστικό σε μια προσαρμοσμένη μορφή, περικλείστε το διαχωριστικό σε εισαγωγικά ως εξής: μμμ η","εεεε.

Παράδειγμα

Τα παρακάτω είναι παραδείγματα προσαρμοσμένων μορφών ημερομηνίας/ώρας.

Ρύθμιση

Εμφάνιση

ηηη", "μμμ η", "εεεε

Δευ, 2 Ιουν, 1997

μμμμ ηη", "εεεε

02 Ιουν, 1997

"Αυτή είναι η εβδομάδα υπ. αριθμ. "ββ

Αυτή είναι η εβδομάδα υπ. αριθμ. 22

"Σήμερα είναι "ηηηη

Σήμερα είναι Τρίτη


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή για να εμφανίσετε την ένδειξη "μ.Χ." πριν ή την ένδειξη "π.Χ." μετά από ένα έτος, ανάλογα με το αν έχει εισαχθεί θετικός ή αρνητικός αριθμός. Για να δείτε αυτή την προσαρμοσμένη μορφή στην πράξη, δημιουργήστε ένα νέο πεδίο πίνακα, ορίστε τον τύπο δεδομένων σε "Αριθμός" και πληκτρολογήστε μια μορφή ως εξής:

"μ.Χ. " #;# " π.Χ."

Οι θετικοί αριθμοί εμφανίζονται ως έτη με την ένδειξη "μ.Χ." πριν από το έτος. Οι αρνητικοί αριθμοί εμφανίζονται ως έτη με την ένδειξη "π.Χ." πριν από το έτος.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×