Ιδιότητα FileDialog

Ισχύει για

Αντικείμενο Application

Επιστρέφει ένα αντικείμενο FileDialog που αντιπροσωπεύει μια μοναδική παρουσία ενός παραθύρου διαλόγου αρχείων.

παράσταση.FileDialog(dialogType)

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Το dialogType    είναι υποχρεωτικό MsoFileDialogType Ο τύπος του παραθύρου διαλόγου αρχείων.

Η σταθερά MsoFileDialogType μπορεί να είναι μία από αυτές τις σταθερές MsoFileDialogType.

msoFileDialogFilePicker

msoFileDialogFolderPicker

msoFileDialogOpen Δεν υποστηρίζεται στη Microsoft Access.

msoFileDialogSaveAs Δεν υποστηρίζεται στη Microsoft Access.

Παρατηρήσεις

Οι σταθερές msoFileDialogOpen και msoFileDialogSaveAs δεν υποστηρίζονται στη Microsoft Office Access 2007.

Παράδειγμα

Αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αντικείμενο FileDialog για να εμφανίσετε ένα παράθυρο διαλόγου που επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει ένα ή περισσότερα αρχεία. Τα επιλεγμένα αρχεία προστίθενται στη συνέχεια σε ένα πλαίσιο λίστας που ονομάζεται FileList.

Private Sub cmdFileDialog_Click()
' Requires reference to Microsoft Office 11.0 Object Library.
Dim fDialog As Office.FileDialog
Dim varFile As Variant
' Clear listbox contents.
Me.FileList.RowSource = ""
' Set up the File Dialog.
Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With fDialog
' Allow user to make multiple selections in dialog box
.AllowMultiSelect = True
' Set the title of the dialog box.
.Title = "Please select one or more files"
' Clear out the current filters, and add our own.
.Filters.Clear
.Filters.Add "Access Databases", "*.ACCDB"
.Filters.Add "Access Projects", "*.ADP"
.Filters.Add "All Files", "*.*"
' Show the dialog box. If the .Show method returns True, the
' user picked at least one file. If the .Show method returns
' False, the user clicked Cancel.
If .Show = True Then
'Loop through each file selected and add it to our list box.
For Each varFile In .SelectedItems
Me.FileList.AddItem varFile
Next
Else
MsgBox "You clicked Cancel in the file dialog box."
End If
End With
End Sub
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×