Ιδιότητα UniqueRecords

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα UniqueRecords για να καθορίσετε εάν θα επιστρέφονται μόνο μοναδικές εγγραφές που βασίζονται στο σύνολο των πεδίων στην υποκείμενη προέλευση δεδομένων, και όχι μόνο στα πεδία τα οποία υπάρχουν στο ίδιο το ερώτημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ιδιότητα UniqueRecords ισχύει μόνο για προσάρτηση και ερωτήματα ενέργειας δημιουργίας πίνακα και τα ερωτήματα επιλογής.

Ρύθμιση

Η ιδιότητα UniqueRecords χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Ναι

Δεν επιστρέφει διπλότυπες εγγραφές.

Όχι

(Προεπιλογή) Επιστρέφει διπλότυπες τιμές.


Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα UniqueRecords στο φύλλο δεδομένων του ερωτήματος ή σε προβολή SQL στο παράθυρο "Ερώτημα".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα όταν δημιουργείτε ένα νέο ερώτημα, χρησιμοποιώντας μια πρόταση SQL. Το κατηγόρημα DISTINCTROW αντιστοιχεί στη ρύθμιση της ιδιότητας Μοναδικές εγγραφές . Το ΔΙΑΚΡΙΤΈΣ κατηγόρημα αντιστοιχεί στη ρύθμιση της ιδιότητας Μοναδικές τιμές .

Σχόλια

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα UniqueRecords όταν θέλετε να παραλείψετε δεδομένα τα οποία βασίζονται σε ολόκληρες διπλότυπες εγγραφές, και όχι απλά σε διπλότυπα πεδία. Η Microsoft Office Access 2007 θεωρεί μια εγγραφή ως μοναδική όσο η τιμή σε κάποιο πεδίο της εγγραφής διαφέρει από την τιμή στο ίδιο πεδίο κάποιας άλλης εγγραφής.

Η ιδιότητα UniqueRecords έχει επίδραση μόνο όταν χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν πίνακες στο ερώτημα και επιλέγετε πεδία από τους πίνακες που χρησιμοποιούνται στο ερώτημα. Η ιδιότητα UniqueRecords παραβλέπεται εάν το ερώτημα περιλαμβάνει μόνον έναν πίνακα.

Οι ιδιότητες UniqueRecords και UniqueValues σχετίζονται μεταξύ τους στο ότι μόνο μία από αυτές μπορεί να οριστεί κάθε φορά στην τιμή Ναι. Όταν ορίζετε την ιδιότητα UniqueRecords στην τιμή Ναι, για παράδειγμα, η Access ορίζει αυτόματα την ιδιότητα UniqueValues στην τιμή Όχι. Μπορείτε, ωστόσο, να ορίσετε και τις δύο ιδιότητες στην τιμή Όχι. Όταν και οι δύο ιδιότητες ορίζονται στην τιμή Ναι, επιστρέφονται όλες οι εγγραφές.

Παράδειγμα

Το ερώτημα σε αυτό το παράδειγμα επιστρέφει μια λίστα πελατών από τον πίνακα "Πελάτες" η οποία έχει τουλάχιστον μια παραγγελία στον πίνακα "Παραγγελίες".

Πίνακας "Πελάτες"

Όνομα εταιρείας

Κωδικός Πελάτη

Ernst Handel

ERNSH

Familia Arquibaldo

FAMIA

FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A.

FISSA

Folies gourmandes

FOLIG


Πίνακας "Παραγγελίες"

Κωδικός Πελάτη

Κωδικός παραγγελίας

ERNSH

10698

FAMIA

10512

FAMIA

10725

FOLIG

10763

FOLIG

10408


Η παρακάτω πρόταση SQL επιστρέφει τα ονόματα των πελατών στον πίνακα που ακολουθεί:

SELECT DISTINCTROW Customers.CompanyName, Customers.CustomerID
FROM Customers INNER JOIN Orders
ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID;

Πελάτες που επιστρέφονται

Κωδικός Πελάτη

Ernst Handel

ERNSH

Familia Arquibaldo

FAMIA

Folies gourmandes

FOLIG


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×