Ιδιότητα TripleState

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο ToggleButton

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα TripleState για να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης μιας πλαίσιο ελέγχου, κουμπί εναλλαγής ή κουμπί επιλογήςτιμές Null. Ανάγνωση/εγγραφή Boolean.

έκφραση.TripleState

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα TripleState χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

True

Το στοιχείο ελέγχου μετακινείται μεταξύ των τιμών Yes, No, και Null. Το στοιχείο ελέγχου εμφανίζεται γκρίζο όταν η η ιδιότητά του Value ορίζεται στην τιμή Null.

Όχι

False

(Προεπιλογή) Το στοιχείο ελέγχου μετακινείται μεταξύ των τιμών Yes και No. Οι τιμές Null εμφανίζονται σαν να ήταν τιμές No.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα TripleState με τη χρήση ενός στοιχείου ελέγχου φύλλο ιδιοτήτων, μια μακροεντολή ή Visual Basic για τον κωδικό Applications (VBA).

Αυτή η ιδιότητα μπορεί να οριστεί σε οποιαδήποτε προβολή.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα εμφανίζει ένα μήνυμα που περιγράφει λεπτομερώς την κατάσταση ενός πλαισίου ελέγχου με όνομα "Έλεγχος" στη φόρμα "frmOperations".

Dim strTripleState As String
strTripleState = Forms.Item("frmOperations").Controls.Item("Check1").TripleState
Select Case strTripleState
Case True
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes, No, " & _
"and Null values. The control appears dimmed (grayed) " & _
"when its Value property is set to Null."
Case False
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes and No " & _
"values. Null values display as if they were No values."
Case Else
MsgBox "Can't determine the TripleState property for Check1."
End Select

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×