Ιδιότητα TopValues

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα TopValues για να επιστρέψετε έναν καθορισμένο αριθμό εγγραφών ή ένα ποσοστό εγγραφών οι οποίες ανταποκρίνονται στα κριτήρια που έχετε καθορίσει. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να επιστρέψετε τις 10 κορυφαίες τιμές ή το 25 τοις εκατό όλων των τιμών σε κάποιο πεδίο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ιδιότητα TopValues ισχύει μόνο για προσάρτηση, δημιουργίας πίνακα, και επιλέξτε ερωτήματα.

Ρύθμιση

Η ρύθμιση ιδιότητας TopValues είναι μια ακέραιο αριθμό που αντιπροσωπεύει το ακριβές πλήθος των τιμών για να επιστρέψετε ή έναν αριθμό ακολουθούμενο από το σύμβολο ποσοστού (%) που αντιπροσωπεύει το ποσοστό των εγγραφών για να επιστρέψετε. Για παράδειγμα, για να επιστρέψετε τις 10 κορυφαίες τιμές, ορίστε την ιδιότητα TopValues σε 10; Για να επιστρέψετε το πρώτων 10 τοις εκατό των τιμών, ορίστε την ιδιότητα TopValues σε 10%.

Δεν μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα κώδικα απευθείας. Ορίζεται σε προβολή SQL από το παράθυρο "Ερώτημα" χρησιμοποιώντας έναν όρο ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΕΠΆΝΩ ν ή ΕΠΆΝΩ ν στην πρόταση SQL.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε την ιδιότητα TopValues χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του ερωτήματος ή το πλαίσιο Κορυφαίες τιμές στην περιοχή Εργαλεία στην καρτέλα Σχεδίαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ιδιότητα TopValues στο φύλλο ιδιοτήτων του ερωτήματος και στην καρτέλα Σχεδίαση είναι ένα σύνθετο πλαίσιο το οποίο περιέχει μια λίστα τιμών και ποσοστιαίων τιμών. Μπορείτε να επιλέξετε μία από αυτές τις τιμές ή να πληκτρολογήσετε οποιαδήποτε έγκυρη ρύθμιση στο πλαίσιο.

Σχόλια

Συνήθως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση της ιδιότητας TopValues μαζί με ταξινομημένα πεδία. Το πεδίο που θέλετε να εμφανίζονται τιμές πρέπει να είναι το τελευταίο αριστερά πεδίο που έχει Ταξινόμηση επιλεγμένο το πλαίσιο στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος. Αύξουσα ταξινόμηση επιστρέφει τις εγγραφές κατώτερη και φθίνουσα ταξινόμηση επιστρέφει τις εγγραφές υψηλότερη θέση. Εάν καθορίσετε που θα επιστραφεί ένα συγκεκριμένο πλήθος των εγγραφών, επιστρέφονται επίσης όλες τις εγγραφές με τιμές που ταιριάζουν με την τιμή της τελευταίας εγγραφής.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένα σύνολο υπαλλήλων έχει πραγματοποιήσει τα ακόλουθα αθροίσματα πωλήσεων.

Πωλήσεις

Πωλητής

90.000

Γιακουμάκης

80.000

Χατζή

70.000

Δημητρίου

70.000

Ξυλαράς

60.000

Κινήνης

50.000

Παππάς


Αν, στο πεδίο "Πωλήσεις", ορίσετε την ιδιότητα TopValues στην τιμή 3 με φθίνουσα σειρά, η Microsoft Office Access 2007 επιστρέφει τις ακόλουθες εγγραφές.

Πωλήσεις

Πωλητής

90.000

Γιακουμάκης

80.000

Χατζή

70.000

Δημητρίου

70.000

Ξυλαράς


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να επιστρέψετε τις πρώτες προς τα πάνω και τις τελευταίες προς τα κάτω τιμές χωρίς να εμφανίζονται διπλότυπες τιμές, ορίστε την ιδιότητα UniqueValues στο φύλλο ιδιοτήτων του ερωτήματος στην τιμή Yes.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα εκχωρεί μια συμβολοσειρά SQL η οποία επιστρέφει τα 10 πιο ακριβά προϊόντα στην ιδιότητα RecordSource για μια φόρμα που θα εμφανίζει τα δέκα πιο ακριβά προϊόντα.

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Products.[ProductName] " _
& "AS TenMostExpensiveProducts, " _
& "Products.UnitPrice " _
& "FROM Products " _
& "ORDER BY Products.[UnitPrice] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×