Ιδιότητα TimerInterval

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα TimerInterval για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, μεταξύ συμβάντων Timer σε μια φόρμα. Ανάγνωση/εγγραφή Long (Ακέραιος μεγάλου μήκους).

έκφραση.TimerInterval

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ρύθμιση ιδιότητας TimerInterval είναι μια τιμή Ακέραιος μεγάλου μήκους μεταξύ 0 και 2.147.483.647.

Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας τη φόρμα φύλλο ιδιοτήτων, μια μακροεντολή ή Visual Basic για κώδικα Applications (VBA).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν χρησιμοποιείτε τη VBA, ορίζετε την ιδιότητα TimerInterval στο συμβάν Load της φόρμας.

Για να εκτελέσετε κώδικα VBA με βάση διαστήματα που καθορίζονται από την ιδιότητα TimerInterval, τοποθετήστε τον κώδικα στη διαδικασία συμβάντος Timer της φόρμας. Για παράδειγμα, για την επανεκτέλεση του ερωτήματος εγγραφών κάθε 30 δευτερόλεπτα, τοποθετήστε τον κώδικα έτσι ώστε να εκτελεί την επανεκτέλεση του ερωτήματος στη διαδικασία συμβάντος Timer της φόρμας και στη συνέχεια ορίστε την ιδιότητα TimerInterval στην τιμή 30000.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κουμπί που αναβοσβήνει σε μια φόρμα εμφανίζοντας και κάνοντας απόκρυψη ενός εικονιδίου σε αυτό το κουμπί. Η διαδικασία συμβάντοςLoad ορίζει την ιδιότητα TimerInterval της φόρμας στην τιμή 1000 έτσι ώστε η εμφάνιση του εικονιδίου να εναλλάσσεται μια φορά ανά δευτερόλεπτο.

Sub Form_Load()
Me.TimerInterval = 1000
End Sub
Sub Form_Timer()
Static intShowPicture As Integer
If intShowPicture Then
' Show icon.
Me!btnPicture.Picture = "C:\Icons\Flash.ico"
Else
' Don't show icon.
Me!btnPicture.Picture = ""
End If
intShowPicture = Not intShowPicture
End Sub

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×