Ιδιότητα SourceItem

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο ObjectFrame

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα SourceItem για να καθορίσετε τα δεδομένα μέσα σε ένα αρχείο για να συνδεθούν όταν δημιουργείτε ένα συνδεδεμένο αντικείμενο OLE. Ανάγνωση/εγγραφή συμβολοσειρά.

έκφραση.SourceItem

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα SourceItem καθορίζοντας δεδομένα σε μονάδες οι οποίες προσδιορίζονται από την εφαρμογή που παρέχει το αντικείμενο. Για παράδειγμα, όταν συνδέεστε με το Microsoft Office Excel 2007, ορίζετε τη ρύθμιση της ιδιότητας SourceItem χρησιμοποιώντας ένα κελί ή μια παραπομπή εύρους κελιού όπως R1C1 ή R3C4:R9C22 ή ένα εύρος που να ονομάζεται π.χ. Έσοδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να καθορίσετε τη σύνταξη που θα περιγράφει μια μονάδα δεδομένων για κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του αντικειμένου.

Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα με τη χρήση του στοιχείου ελέγχου φύλλο ιδιοτήτων, μια μακροεντολή ή Visual Basic για τον κωδικό Applications (VBA).

Στη Visual Basic, ορίζετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας μια παράσταση συμβολοσειράς.

Η ιδιότητα OLETypeAllowed του στοιχείου ελέγχου πρέπει να ορίζεται στην τιμή Linked ή Either όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την ιδιότητα. Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα SourceDoc του στοιχείου ελέγχου για να καθορίσετε το αρχείο που θα συνδεθεί.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα δημιουργεί ένα συνδεδεμένο αντικείμενο OLE χρησιμοποιώντας ένα μη-δεσμευμένο πλαίσιο αντικειμένου με όνομα OLE1 και προσαρμόζει το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου ώστε, όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε κάποιο κουμπί εντολής, να εμφανίζεται το σύνολο των περιεχομένων του αντικειμένου.

Sub Command1_Click
OLE1.Class = "Excel.Sheet" ' Set class name.
' Specify type of object.
OLE1.OLETypeAllowed = acOLELinked
' Specify source file.
OLE1.SourceDoc = "C:\Excel\Oletext.xls"
' Specify data to create link to.
OLE1.SourceItem = "R1C1:R5C5"
' Create linked object.
OLE1.Action = acOLECreateLink
' Adjust control size.
OLE1.SizeMode = acOLESizeZoom
End Sub

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×