Ιδιότητα RecordsetType

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Αντικείμενο φόρμας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα RecordsetType για να καθορίσετε τι είδους σύνολο εγγραφών γίνεται διαθέσιμη σε μια φόρμα. Μόνο για ανάγνωση.

παράσταση. RecordsetType

παράσταση Απαιτείται. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα στη λίστα "ισχύει για".

Παρατηρήσεις

Η ιδιότητα RecordsetType χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις σε μια βάση δεδομένων Microsoft Access (.mdb ή .accdb).

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Δυναμοσυνόλου

0

(Προεπιλογή) Μπορείτε να επεξεργαστείτε δεσμευμένα στοιχεία ελέγχου που βασίζεται σε έναν πίνακα ή τους πίνακες με σχέση "ένα προς ένα". Για στοιχεία ελέγχου συνδεδεμένα με πεδία που βασίζονται σε πίνακες με σχέση "ένα-προς-πολλά", δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα από το πεδίο ένωσης από την πλευρά "ένα" της σχέσης, εκτός εάν είναι ενεργοποιημένη η διαδοχική ενημέρωση μεταξύ των πινάκων.

Δυναμοσύνολο (μη συνεπείς ενημερώσεις)

1

Μπορείτε να επεξεργαστείτε όλους τους πίνακες και στοιχεία ελέγχου δεσμευμένα με τα πεδία.

Στιγμιότυπο

2

Μπορείτε να επεξεργαστείτε καμία πίνακες ή τα στοιχεία ελέγχου που είναι συνδεδεμένα με τα πεδία.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν θέλετε δεδομένων σε δεσμευμένα στοιχεία ελέγχου για να είναι δυνατή η επεξεργασία όταν μια φόρμα είναι σε προβολή φόρμας ή προβολή φύλλου δεδομένων, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα RecordsetType στο στιγμιότυπο.

Η ιδιότητα RecordsetType χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις σε μια έργο της Microsoft Access (.adp).

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Στιγμιότυπο

3

Μπορείτε να επεξεργαστείτε καμία πίνακες ή τα στοιχεία ελέγχου που είναι συνδεδεμένα με τα πεδία.

Στιγμιότυπο με δυνατότητα ενημέρωσης

4

(Προεπιλογή) Μπορείτε να επεξεργαστείτε όλους τους πίνακες και στοιχεία ελέγχου δεσμευμένα με τα πεδία.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας μια φόρμα φύλλο ιδιοτήτων, μια μακροεντολή ή Visual Basic για κώδικα Applications (VBA).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αλλαγή της ιδιότητας RecordsetType μιας ανοιχτής φόρμας ή έκθεσης προκαλεί την αυτόματη του συνόλου εγγραφών.

Μπορείτε να δημιουργήσετε φόρμες που βασίζονται σε πολλούς πίνακες βάσης με πεδία που είναι δεσμευμένο με στοιχεία ελέγχου σε φόρμες. Ανάλογα με τη ρύθμιση της ιδιότητας RecordsetType , μπορείτε να περιορίσετε ποια από αυτά τα δεσμευμένα στοιχεία ελέγχου μπορούν να υποστούν επεξεργασία.

Εκτός από το στοιχείο ελέγχου επεξεργασίας που παρέχεται από RecordsetType, κάθε στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα έχει μια ιδιότητα Locked που μπορείτε να ρυθμίσετε για να καθορίσετε αν το στοιχείο ελέγχου και τα υποκείμενα δεδομένα μπορούν να υποστούν επεξεργασία. Εάν η ιδιότητα Locked έχει οριστεί σε "Ναι", δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα.

Παράδειγμα

Στο παρακάτω παράδειγμα, μόνο εάν το Αναγνωριστικό χρήστη είναι ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ εγγραφών ενημερώνεται. Αυτό το δείγμα κώδικα ορίζει την ιδιότητα RecordsetType ως στιγμιότυπο εάν η τιμή δημόσια μεταβλητή gstrUserID δεν είναι διαχειριστής.

Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Const conSnapshot = 2
If gstrUserID <> "ADMIN" Then
Forms!Employees.RecordsetType = conSnapshot
End If
End Sub

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×