Ιδιότητα RecordSource

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Αντικείμενο φόρμας

Αντικείμενο αναφοράς

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα RecordSource για να καθορίσετε την προέλευση των δεδομένων για φόρμα ή αναφορά. Ανάγνωση/εγγραφή συμβολοσειρά.

παράσταση. Προέλευση εγγραφών

παράσταση Απαιτείται. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα στη λίστα "ισχύει για".

Παρατηρήσεις

Η ρύθμιση της ιδιότητας προέλευση εγγραφών μπορεί να είναι ένα όνομα πίνακα, ένα όνομα ερωτήματος ή μιας πρότασης SQL. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Δείγμα ρύθμισης

Περιγραφή

Υπάλληλοι

Ένα όνομα πίνακα που καθορίζει τον πίνακα υπάλληλοι ως την προέλευση δεδομένων.

SELECT Orders!OrderDate FROM Orders;

Μια πρόταση SQL που καθορίζει το πεδίο "ημερομηνία παραγγελίας" στον πίνακα "Παραγγελίες" ως την προέλευση δεδομένων. Μπορείτε να συνδέσετε ένα στοιχείο ελέγχου σε φόρμα ή την έκθεση στο πεδίο "ημερομηνία παραγγελίας" στον πίνακα Orders, ορίζοντας την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου του στοιχείου ελέγχου σε OrderDate.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα προέλευση εγγραφών με τη χρήση της φόρμας ή έκθεσης φύλλο ιδιοτήτων, μακροεντολή ή Visual Basic για τον κωδικό Applications (VBA).

Στη VBA, χρησιμοποιήστε μια παράσταση συμβολοσειράς για να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αλλαγή της προέλευσης εγγραφών μια ανοιχτή φόρμα ή έκθεση έχει ως αποτέλεσμα μια αυτόματη επανεκτέλεση ερωτήματος από τα υποκείμενα δεδομένα. Εάν έχει οριστεί η ιδιότητα Recordset μιας φόρμας κατά το χρόνο εκτέλεσης, ενημερώνεται ιδιότητα προέλευση εγγραφών της φόρμας.

Αφού δημιουργήσετε μια φόρμα ή έκθεση, μπορείτε να αλλάξετε την προέλευση των δεδομένων, αλλάζοντας την ιδιότητα προέλευση εγγραφών . Ιδιότητα RecordSource είναι επίσης χρήσιμο αν θέλετε να δημιουργήσετε μια φόρμα με δυνατότητα επανάληψης χρήσης ή μια έκθεση. Για παράδειγμα, που θα μπορούσε να Δημιουργία φόρμας που ενσωματώνει μια βασική σχεδίαση, στη συνέχεια, να αντιγράψετε τη φόρμα και να αλλάξετε την ιδιότητα προέλευση εγγραφών για να εμφανίσετε δεδομένα από έναν διαφορετικό πίνακα, ερώτημα ή πρόταση SQL.

Περιορισμός του αριθμού των εγγραφών που περιέχονται σε μια προέλευση εγγραφών μπορεί να βελτιώσει την απόδοση, ειδικά όταν η εφαρμογή σας εκτελείται σε δίκτυο. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα προέλευση εγγραφών της φόρμας σε μια πρόταση SQL που επιστρέφει μια μεμονωμένη εγγραφή και να αλλάξετε προέλευση εγγραφών της φόρμας ανάλογα με κριτήρια που επιλέγονται από το χρήστη.

Παράδειγμα

Το παρακάτω παράδειγμα ορίζει την ιδιότητα προέλευση εγγραφών για μια φόρμα σε πίνακα "πελάτες":

Forms!frmCustomers.RecordSource = "Customers"

Το επόμενο παράδειγμα αλλάζει προέλευση εγγραφών μιας φόρμας σε μια μεμονωμένη εγγραφή στον πίνακα "πελάτες", ανάλογα με το όνομα της εταιρείας επιλεγμένο στο στοιχείο ελέγχου σύνθετου πλαισίου cmboCompanyName . Το σύνθετο πλαίσιο συμπληρώνεται από μια πρόταση SQL που επιστρέφει το Αναγνωριστικό πελάτη (στη δεσμευμένη στήλη) και το όνομα της εταιρείας. Το CustomerID έχει έναν τύπο δεδομένων κειμένου.

Sub cmboCompanyName_AfterUpdate()
Dim strNewRecord As String
strNewRecord = "SELECT * FROM Customers " _
& " WHERE CustomerID = '" _
& Me!cmboCompanyName.Value & "'"
Me.RecordSource = strNewRecord
End Sub

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×