Ιδιότητα RecordLocks

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Αντικείμενο φόρμας

Αντικείμενο αναφοράς

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα RecordLocks για να καθορίσετε πώς κλειδώνονται οι εγγραφές και τι συμβαίνει όταν δύο χρήστες προσπαθούν να επεξεργαστούν την ίδια εγγραφή ταυτόχρονα. Μόνο για ανάγνωση.

παράσταση. RecordLocks

παράσταση Απαιτείται. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα στη λίστα "ισχύει για".

Παρατηρήσεις

Όταν επεξεργάζεστε μια εγγραφή, Microsoft Office Access 2007 αυτόματα να κλειδώσετε αυτήν την εγγραφή για να αποτρέψετε άλλους χρήστες να αλλάξουν πριν ολοκληρωθεί.

  • Φόρμες. Καθορίζει τον τρόπο εγγραφές στο υποκείμενο πίνακα ή ερώτημα είναι κλειδωμένο κατά την ενημέρωση δεδομένων σε μια βάση δεδομένων πολλών χρηστών.

  • Αναφορές. Καθορίζει εάν οι εγγραφές στο υποκείμενο πίνακα ή ερώτημα κλειδώνονται κατά την προεπισκόπηση ή την εκτύπωση μιας αναφοράς.

  • Ερωτήματα. Καθορίζει εάν οι εγγραφές σε ένα ερώτημα (συνήθως ένα ερώτημα ενέργειας σε μια βάση δεδομένων πολλών χρηστών) κλειδώνονται κατά την εκτέλεση του ερωτήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ιδιότητα RecordLocks ισχύει μόνο για φόρμες, εκθέσεις ή ερωτήματα σε μια βάση δεδομένων Microsoft Access (.mdb ή .accdb).

Η ιδιότητα RecordLocks χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Χωρίς κλειδώματα

0

(Προεπιλογή) Στις φόρμες, δύο ή περισσότερους χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν την ίδια εγγραφή ταυτόχρονα. Αυτό ονομάζεται επίσης "Αισιόδοξη" κλείδωμα. Εάν δύο χρήστες προσπαθούν να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στην ίδια εγγραφή, η Access εμφανίζει ένα μήνυμα στο χρήστη που προσπαθεί να αποθηκεύσει το δεύτερο εγγραφής. Αυτόν το χρήστη, στη συνέχεια, μπορεί να απορρίψει την εγγραφή, να αντιγράψετε την εγγραφή στο Πρόχειρο ή να αντικαταστήσετε τις αλλαγές που έγιναν από τον άλλο χρήστη. Αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιείται συνήθως σε φόρμες μόνο για ανάγνωση ή σε βάσεις δεδομένων ενός χρήστη. Χρησιμοποιείται επίσης σε βάσεις δεδομένων πολλών χρηστών για να επιτρέψετε σε περισσότερα από ένα χρήστη για να μπορέσετε να κάνετε αλλαγές στην ίδια εγγραφή ταυτόχρονα.

Σε αναφορές, οι εγγραφές κλειδώνονται κατά την προεπισκόπηση ή την εκτύπωση της αναφοράς.

Σε ερωτήματα, οι εγγραφές κλειδώνονται κατά την εκτέλεση του ερωτήματος.

Όλες οι εγγραφές

1

Όλες τις εγγραφές στο υποκείμενο πίνακα ή ερώτημα κλειδώνονται κατά τη φόρμα είναι ανοιχτή σε προβολή φόρμας ή προβολή φύλλου δεδομένων, ενώ είναι δυνατή η προεπισκόπηση ή εκτύπωση της έκθεσης ή κατά την εκτέλεση του ερωτήματος. Παρόλο που οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν τις εγγραφές, κανείς να επεξεργαστείτε, να προσθέσετε ή να διαγράψετε οποιεσδήποτε εγγραφές μέχρι το κλείσιμο της φόρμας, η αναφορά έχει ολοκληρωθεί η εκτύπωση ή το ερώτημα έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση.

Τροποποιημένη εγγραφή

2

(Φορμών και ερωτημάτων μόνο) Μια σελίδα εγγραφών κλειδώνεται μόλις οποιοσδήποτε χρήστης ξεκινά η επεξεργασία οποιουδήποτε πεδίου στην εγγραφή και παραμένει κλειδωμένη μέχρι ο χρήστης μετακινείται σε μια άλλη εγγραφή. Επομένως, μπορείτε να επεξεργαστείτε μια εγγραφή μόνο από ένα χρήστη κάθε φορά. Αυτό ονομάζεται επίσης "Απαισιόδοξη" κλείδωμα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας μια φόρμα φύλλο ιδιοτήτων, μια μακροεντολή ή Visual Basic για κώδικα Applications (VBA).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αλλαγή της ιδιότητας RecordLocks μιας ανοιχτής φόρμας ή έκθεσης προκαλεί την αυτόματη του συνόλου εγγραφών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Χωρίς κλειδώματα για φόρμες εάν μόνο ένα άτομο που χρησιμοποιεί το υποκείμενο πίνακες ή ερωτήματα ή πραγματοποιεί όλες τις αλλαγές στα δεδομένα.

Σε μια βάση δεδομένων πολλών χρηστών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Χωρίς κλειδώματα εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αισιόδοξη κλείδωμα και να ειδοποιήσετε τους χρήστες που προσπαθούν να επεξεργαστούν την ίδια εγγραφή σε μια φόρμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Επεξεργασμένη εγγραφή εάν θέλετε να αποτρέψετε δύο ή περισσότερους χρήστες που επεξεργάζονται δεδομένα την ίδια στιγμή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση όλες τις εγγραφές, όταν χρειάζεστε για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές στα δεδομένα μετά την εκκίνηση για να κάνετε προεπισκόπηση ή εκτύπωση έκθεσης ή εκτέλεση Προσάρτηση, διαγράφετε, δημιουργίας πίνακα ή ερώτημα ενημέρωσης.

Σε προβολή φόρμας ή σε προβολή φύλλου δεδομένων, κάθε κλειδωμένη εγγραφή έχει έναν δείκτη κλειδώματος στον αντίστοιχο επιλογέα εγγραφής.

Συμβουλή

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση ιδιότητα RecordLocks για φόρμες, κάντε κλικ το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές της Access. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε στην περιοχή Προεπιλεγμένο κλείδωμα εγγραφών.

Δεδομένα σε μια φόρμα, έκθεση ή ερώτημα από μια βάση δεδομένων Open Database Connectivity (ODBC) αντιμετωπίζεται ως εάν έχουν επιλεγεί η ρύθμιση Χωρίς κλειδώματα, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της ιδιότητας RecordLocks .

Παράδειγμα

Το παρακάτω παράδειγμα ορίζει την ιδιότητα RecordLocks της φόρμας "Υπάλληλοι" σε επεξεργασία εγγραφής (μια σελίδα εγγραφών κλειδώνεται μόλις οποιοσδήποτε χρήστης ξεκινά η επεξεργασία οποιουδήποτε πεδίου στην εγγραφή και παραμένει κλειδωμένη μέχρι ο χρήστης μετακινείται σε μια άλλη εγγραφή).

Forms("Employees").RecordLocks = 2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×