Ιδιότητα OptionValue

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Επιλογή του πλαισίου ελέγχου αντικειμένου

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο κουμπιών εναλλαγής

Κάθε στοιχείο ελέγχου σε ένα ομάδα επιλογής έχει μια αριθμητική τιμή που μπορείτε να ορίσετε με την ιδιότητα OptionValue . Ανάγνωση/εγγραφή χρόνο.

παράσταση. OptionValue

παράσταση Απαιτείται. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα στη λίστα "ισχύει για".

Παρατηρήσεις

Όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο ελέγχου, ο αριθμός έχει ανατεθεί στην ομάδα επιλογών. Εάν η ομάδα επιλογών είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο, η τιμή της ιδιότητας OptionValue του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου είναι αποθηκευμένη στο πεδίο.

Για παράδειγμα, αυτό ομάδα επιλογών περιοχή είναι συνδεδεμένο στο πεδίο περιοχή ενός πίνακας. Το κουμπί Europe έχει μια ρύθμιση ιδιότητας OptionValue 1, το κουμπί Ασία έχει μια ρύθμιση 2 και το κουμπί Αφρική έχει την τιμή 3. Όταν είναι επιλεγμένο ένα από αυτά τα κουμπιά, η τιμή της ομάδας επιλογών περιοχή θα είναι η ίδια με τη ρύθμιση της ιδιότητας OptionValue για το επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου. Σε αυτήν την περίπτωση, επειδή η περιοχή ομάδα επιλογών είναι συνδεδεμένο στο πεδίο περιοχή, η τιμή αυτού του πεδίου στον πίνακα επίσης ισούται με 2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ιδιότητα OptionValue ισχύει μόνο για τα στοιχεία ελέγχου πλαίσιο ελέγχου, κουμπί επιλογής και κουμπί εναλλαγής σε μια ομάδα επιλογών.

Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα OptionValue με τη χρήση του στοιχείου ελέγχου φύλλο ιδιοτήτων, μια μακροεντολή ή Visual Basic για τον κωδικό Applications (VBA).

Εάν αλλάξετε την ιδιότητα OptionValue στον εαυτό σας, το πρώτο στοιχείο ελέγχου που τοποθετείτε σε μια ομάδα επιλογών έχει την τιμή 1, το δεύτερο στοιχείο ελέγχου έχει την τιμή 2, και ούτω καθεξής.

Η ιδιότητα OptionValue είναι διαθέσιμη μόνο όταν το στοιχείο ελέγχου τοποθετείται μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου ομάδας επιλογών. Όταν ένα πλαίσιο ελέγχου, ένα κουμπί εναλλαγής ή ένα κουμπί επιλογής δεν είναι σε μια ομάδα επιλογών, το στοιχείο ελέγχου έχει ιδιότητα OptionValue . Αντί για αυτό, κάθε στοιχείο ελέγχου έχει μια ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου και την τιμή κάθε στοιχείου ελέγχου θα είναι True αν επιλεγεί ή False αν δεν είναι επιλεγμένο.

Παράδειγμα

Το παρακάτω παράδειγμα ορίζει την ιδιότητα OptionValue για τρία κουμπιά επιλογής σε μια ομάδα επιλογών "Ομάδα μεθόδου αποστολής" όταν ανοίγει μια φόρμα. Όταν είναι επιλεγμένο ένα κουμπί επιλογής σε μια ομάδα επιλογών, εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι ο αποστολέας, στους οποίους έχουν ανατεθεί τον Αναγνωριστικό αριθμό.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.Controls("ABC Couriers").OptionValue = 15876
Me.Controls("Speedy Delivery").OptionValue = 742
Me.Controls("Lightning Express").OptionValue = 1256
End Sub
Private Sub Ship_Method_Group_Click()
MsgBox "The ID for the selected shipper is " & _
Me.Controls("Ship Method Group").Value
End Sub

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×