Ιδιότητα NewRecord

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα NewRecord για να καθορίσετε εάν η τρέχουσα εγγραφή είναι μια νέα εγγραφή. Μόνο για ανάγνωση Integer (ακέραιος αριθμός).

έκφραση.NewRecord

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα NewRecord χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Περιγραφή

True

Η τρέχουσα εγγραφή είναι μια νέα εγγραφή.

False

Η τρέχουσα εγγραφή δεν είναι μια νέα εγγραφή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ιδιότητα NewRecord είναι μόνο για ανάγνωση στο προβολή φόρμας και προβολή φύλλου δεδομένων. Δεν είναι διαθέσιμη στο προβολή σχεδίασης. Αυτή η ιδιότητα είναι διαθέσιμη μόνο με τη χρήση μιας μακροεντολή ή τη Visual Basic για τον κωδικό Applications (VBA).

Όταν ένας χρήστης έχει μετακινηθεί σε μια νέα εγγραφή, η νέαρύθμιση της ιδιότηταςwRecord θα είναι True εάν ο χρήστης έχει αρχίσει να επεξεργαστούν την εγγραφή ή όχι.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα παρουσιάζει την ιδιότητα NewRecord για να καθορίσει εάν η τρέχουσα εγγραφή είναι μια νέα εγγραφή. Η διαδικασία NewRecordMark ορίζει την τρέχουσα εγγραφή με τη μεταβλητή intnewrec. Αν η εγγραφή είναι νέα, εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο ειδοποιεί σχετικά το χρήστη. Σε μια φόρμα, μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία όταν εμφανίζεται το συμβάν Current.

Sub NewRecordMark(frm As Form)
Dim intnewrec As Integer
intnewrec = frm.NewRecord
If intnewrec = True Then
MsgBox "You're in a new record." _
& "@Do you want to add new data?" _
& "@If not, move to an existing record."
End If
End Sub

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×