Ιδιότητα MultiSelect

Ισχύει για

Αντικείμενο ListBox

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα MultiSelect για να καθορίσετε εάν ένας χρήστης μπορεί να κάνει πολλαπλές επιλογές σε ένα πλαίσιο λίστας σε μια φόρμα και πώς μπορούν να γίνουν οι πολλαπλές επιλογές. Ανάγνωσης/εγγραφής, Byte.

παράσταση.MultiSelect

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Η ιδιότητα MultiSelect χρησιμοποιεί τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Καμία

0

(Προεπιλογή) Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή επιλογή.

Απλή

1

Η επιλογή ή η αποεπιλογή πολλαπλών στοιχείων γίνεται κάνοντας κλικ επάνω τους με το ποντίκι ή πατώντας το πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Εκτεταμένη

2

Η επιλογή πολλαπλών στοιχείων γίνεται κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT και κάνοντας κλικ σε αυτά με το ποντίκι ή κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT και πατώντας ένα πλήκτρο βέλους για την επέκταση της επιλογής από το προηγούμενο επιλεγμένο στοιχείο στο τρέχον στοιχείο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε στοιχεία σύροντας με το ποντίκι. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάνοντας κλικ σε ένα στοιχείο επιλέγετε ή αποεπιλέγετε το συγκεκριμένο στοιχείο.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα MultiSelect χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του πλαισίου λίστας, μια μακροεντολή ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Αυτή η ιδιότητα μπορεί να οριστεί μόνο σε προβολή σχεδίασης φόρμας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα ListIndex για να λάβετε τον αριθμό ευρετηρίου για το επιλεγμένο στοιχείο. Όταν η ιδιότητα MultiSelect έχει οριστεί σε "Εκτεταμένη" ή "Απλή", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Selected του πλαισίου λίστας ή τη συλλογή ItemsSelected για να προσδιορίσετε τα στοιχεία που είναι επιλεγμένα. Επιπλέον, όταν η ιδιότητα MultiSelect έχει οριστεί σε "Εκτεταμένη" ή "Απλή", η τιμή του στοιχείου ελέγχου πλαισίου λίστας θα είναι πάντα Null.

Εάν η ιδιότητα MultiSelect έχει οριστεί σε "Εκτεταμένη", η επανεκτέλεση ερωτήματος διαγράφει τυχόν επιλογές που έχουν γίνει από τον χρήστη.

Παράδειγμα

Για να επιστρέψετε την τιμή της ιδιότητας MultiRow για ένα πλαίσιο λίστας με το όνομα "Country" στη φόρμα "Order Entry", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξής εντολή:

Dim b As Byte
b = Forms("Order Entry").Controls("Country").MultiSelect

Για να ορίσετε την τιμή της ιδιότητας MultiSelect, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξής εντολή:

Forms("Order Entry").Controls("Country").MultiSelect = 2 ' Extended.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×