Ιδιότητα MultiRow

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Συλλογή TabControl

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα MultiRow για να καθορίσετε ή να προσδιορίσετε εάν ένα στοιχείο ελέγχου καρτέλας θα μπορεί να εμφανίζει περισσότερες από μία γραμμές καρτελών. Ανάγνωση/εγγραφήBoolean (Δυαδική τιμή).

έκφραση.MultiRow

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα MultiRow χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

True

Επιτρέπονται πολλαπλές γραμμές.

Όχι

False

(Προεπιλογή) Δεν επιτρέπονται πολλαπλές γραμμές.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα MultiRow με τη χρήση του στοιχείου ελέγχου φύλλο ιδιοτήτων, μια μακροεντολή ή Visual Basic για τον κωδικό Applications (VBA).

Επίσης, μπορείτε να ορίσετε την προεπιλογή για αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας ένα προεπιλεγμένο στυλ στοιχείου ελέγχου κάποιου στοιχείου ελέγχου ή την ιδιότητα DefaultControl στον κώδικα VBA.

Όταν η ιδιότητα MultiRow έχει οριστεί στην τιμή True, ο αριθμός των γραμμών καθορίζεται με βάση το πλάτος και τον αριθμό των καρτελών. Ο αριθμός των γραμμών μπορεί να αλλάξει εάν το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου αλλάξει ή εάν στο στοιχείο ελέγχου προστεθούν επιπλέον καρτέλες.

Όταν η ιδιότητα MultiRow έχει οριστεί στην τιμήFalse και το πλάτος των καρτελών υπερβαίνει το πλάτος του στοιχείου ελέγχου, στη δεξιά πλευρά του στοιχείου ελέγχου της καρτέλας εμφανίζονται κουμπιά μετακίνησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά μετακίνησης για να προχωρήσετε και να προβάλετε όλες τις καρτέλες στο στοιχείο ελέγχου της καρτέλας.

Παράδειγμα

Για να επαναφέρετε την τιμή της ιδιότητας MultiRow για ένα στοιχείο ελέγχου με όνομα "Λεπτομέρειες" στη φόρμα "Καταχώρηση παραγγελίας", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα:

Dim b As Boolean
b = Forms("Order Entry").Controls("Details").MultiRow

Για να ορίσετε την τιμή της ιδιότητας MultiRow, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής:

Forms("Order Entry").Controls("Details").MultiRow = True

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×