Ιδιότητα Modal

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο Report

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Modal για να καθορίσετε εάν μια φόρμα ή έκθεση θα ανοίγει ως ένα αποκλειστικό παράθυρο διαλόγου. Όταν μια φόρμα ή μια έκθεση ανοίγει ως αποκλειστικό παράθυρο διαλόγου, θα πρέπει να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, εάν θέλετε να μεταφέρετε την εστίαση σε κάποιο άλλο αντικείμενο. Ανάγνωση/εγγραφήBoolean (Δυαδική τιμή).

έκφραση.Modal

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα Modal χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

True

Η φόρμα ή η έκθεση ανοίγει ως ένα αποκλειστικό παράθυρο διαλόγου.

Όχι

False

(Προεπιλογή) Η φόρμα ανοίγει ως ένα μη-αποκλειστικό παράθυρο διαλόγου.


Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας ή της έκθεσης, μια μακροεντολή, ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Όταν ανοίγετε ένα αποκλειστικό παράθυρο διαλόγου, τα άλλα παράθυρα διαλόγου στην Microsoft Office Access 2007 απενεργοποιούνται μέχρι να κλείσετε τη φόρμα (αν και μπορείτε να μεταβείτε σε παράθυρα άλλων εφαρμογών). Για να απενεργοποιήσετε τα μενού και τις γραμμές εργαλείων εκτός από τα άλλα παράθυρα διαλόγου, ορίστε τις ιδιότητες Modal και PopUp στην τιμή Ναι.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα BorderStyle για να καθορίσετε το είδος περιγράμματος που θα έχει μια φόρμα. Συνήθως, οι αποκλειστικές φόρμες έχουν την ιδιότητα BorderStyle ορισμένη στην επιλογή Παράθυρο διαλόγου.

tip

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ιδιότητες Modal, PopUp, και BorderStyle για να δημιουργήσετε έναπροσαρμοσμένο παράθυρο διαλόγου. Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα Modal στην τιμή Ναι, την ιδιότητα PopUp στην τιμή Ναι και την ιδιότητα BorderStyle στην επιλογή Παράθυρο διαλόγου εάν θέλετε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα παράθυρα διαλόγου.

Ρυθμίζοντας την ιδιότητα Modal στην τιμή Ναι, η φόρμα καθίσταται αποκλειστική μόνον όταν:

  • Την ανοίγετε σε Προβολή φόρμας από το Παράθυρο περιήγησης.

  • Την ανοίγετε σε Προβολή φόρμας χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή τον κώδικα VBA.

  • Κάνετε εναλλαγή από προβολή σχεδίασης σε Προβολή φόρμας.

Όταν η φόρμα είναι αποκλειστική, δεν μπορείτε να κάνετε εναλλαγή από προβολή φύλλου δεδομένων σε Προβολή φόρμας, αν και μπορείτε να μεταβείτε σε Προβολή σχεδίασης και στη συνέχεια σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

Η φόρμα δεν είναι αποκλειστική σε Προβολή σχεδίασης ή Προβολή φύλλου δεδομένων αλλά ούτε και όταν μεταβαίνετε από Προβολή φύλλου δεδομένων σε Προβολή φόρμας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Παράθυρο διαλόγου του ορίσματος ενέργειας Κατάσταση παραθύρου της ενέργειας Άνοιγμα φόρμας για να ανοίξετε μια φόρμα οι ιδιότητες Modal και PopUp της οποίας έχουν οριστεί στην τιμή Ναι.

Παράδειγμα

Για να επαναφέρετε την τιμή της ιδιότητας Modal για τη φόρμα "Καταχώρηση παραγγελίας", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής:

Dim b As Booleanb = Φόρμες("Καταχώρηση παραγγελίας").Modal

Για να ορίσετε την τιμή της ιδιότητας Modal, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα:

Φόρμες("Καταχώρηση παραγγελίας").Modal = True

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×