Ιδιότητα ListIndex

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο ListBox

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα ListIndex για να καθορίσετε το στοιχείο που θα επιλέγεται σε ένα πλαίσιο λίστας ή ένα σύνθετο πλαίσιο. Ανάγνωση/εγγραφήLong (Ακέραιος μεγάλου μήκους).

έκφραση.ListIndex

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα ListIndex είναι ένας ακέραιος αριθμός από το 0 έως το συνολικό αριθμό των στοιχείων σε ένα πλαίσιο λίστας ή ένα σύνθετο πλαίσιο πλην 1. Η Microsoft Office Access 2007 ορίζει την τιμή της ιδιότητας ListIndex όταν ένα στοιχείο επιλέγεται σε ένα πλαίσιο λίστας ή στο τμήμα πλαισίου λίστας ενός σύνθετου πλαισίου. Η τιμή της ιδιότητας ListIndex του πρώτου στοιχείου σε μια λίστα είναι 0, η τιμή του δεύτερου στοιχείου είναι 1, και ούτω καθεξής.

Αυτή η ιδιότητα είναι διαθέσιμη μόνο με τη χρήση μιας μακροεντολή ή τη Visual Basic για τον κωδικό Applications (VBA). Μπορείτε να διαβάσετε αυτήν την ιδιότητα μόνο σε προβολή φόρμας και προβολή φύλλου δεδομένων. Αυτή η ιδιότητα είναι μόνο για ανάγνωση και δεν είναι διαθέσιμη σε άλλες προβολές.

Η ιδιότητα ListIndex είναι επίσης διαθέσιμη ρυθμίζοντας την ιδιότητα BoundColumn στην τιμή 0 για ένα σύνθετο πλαίσιο ή ένα πλαίσιο λίστας. Αν η ιδιότητα BoundColumn έχει οριστεί στην τιμή 0, το πεδίο του υποκείμενου πίνακα με τον οποίο συνδέεται το σύνθετο πλαίσιο ή το πλαίσιο λίστας θα περιέχει την ίδια τιμή με τη ρύθμιση της ιδιότητας ListIndex.

Πλαίσια λίστας έχουν επίσης μια ιδιότητα MultiSelect που επιτρέπει στο χρήστη για να επιλέξετε πολλά στοιχεία από το στοιχείο ελέγχου. Όταν γίνονται πολλαπλές επιλογές σε ένα πλαίσιο λίστας, μπορείτε να καθορίσετε τα στοιχεία που έχουν επιλεγεί, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα επιλεγμένο του στοιχείου ελέγχου. Η ιδιότητα επιλεγμένο είναι ένας πίνακας με τιμές από 0 έως την τιμή της ιδιότηταςntListCouμείον 1. Για κάθε στοιχείο στο πλαίσιο λίστας επιλεγμένο ιδιότητα θα είναι True εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο και False Εάν δεν είναι επιλεγμένο.

Η συλλογή ItemsSelected παρέχει επίσης ένα τρόπο πρόσβασης στα δεδομένα των επιλεγμένων γραμμών σε ένα πλαίσιο λίστας ή ένα σύνθετο πλαίσιο.

Παράδειγμα

Για να επιστρέψετε την τιμή της ιδιότητας ListIndex, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής:

Dim l As Long
l = Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex

Για να ορίσετε την τιμή ιδιότητας ListIndex, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής:

Forms(formname).Controls(controlname).SetFocus
Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex = index

Όπου όνομα φόρμας και όνομα στοιχείου ελέγχου είναι τα ονόματα του στοιχείου ελέγχου της φόρμας και του πλαισίου λίστας ή του σύνθετου πλαισίου, αντίστοιχα, εκφραζόμενα ως τιμές Συμβολοσειράς, και ευρετήριο είναι η τιμή ευρετηρίου του στοιχείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×