Ιδιότητα ListIndex

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Σύνθετο πλαίσιο αντικειμένου

Πλαίσιο λίστας αντικειμένου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα ListIndex για να καθορίσετε σε ποιο στοιχείο είναι επιλεγμένο σε πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο. Ανάγνωση/εγγραφή χρόνο.

παράσταση. ListIndex

παράσταση Απαιτείται. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα στη λίστα "ισχύει για".

Παρατηρήσεις

Η ιδιότητα ListIndex είναι ένας ακέραιος από 0 έως τον συνολικό αριθμό των στοιχείων σε ένα πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο μείον 1. Microsoft Office Access 2007 ορίζει την τιμή της ιδιότητας ListIndex όταν είναι επιλεγμένο ένα στοιχείο σε ένα πλαίσιο λίστας ή το τμήμα πλαισίου λίστας ενός σύνθετου πλαισίου. Η τιμή της ιδιότητας ListIndex του πρώτου στοιχείου σε μια λίστα είναι 0, η τιμή του δεύτερου στοιχείου είναι 1, και ούτω καθεξής.

Αυτή η ιδιότητα είναι διαθέσιμη μόνο με τη χρήση μιας μακροεντολή ή τη Visual Basic για τον κωδικό Applications (VBA). Μπορείτε να διαβάσετε αυτήν την ιδιότητα μόνο σε προβολή φόρμας και προβολή φύλλου δεδομένων. Αυτή η ιδιότητα είναι μόνο για ανάγνωση και δεν είναι διαθέσιμη σε άλλες προβολές.

Η τιμή της ιδιότητας ListIndex είναι επίσης διαθέσιμο, ορίζοντας την ιδιότητα BoundColumn σε 0 για ένα σύνθετο πλαίσιο ή πλαίσιο λίστας. Εάν η ιδιότητα BoundColumn έχει οριστεί σε 0, το υποκείμενο πεδίο πίνακα στον οποίο είναι δεσμευμένο το σύνθετο πλαίσιο ή πλαίσιο λίστας θα περιέχει την ίδια τιμή με τη ρύθμιση της ιδιότητας ListIndex .

Πλαίσια λίστας έχουν επίσης μια ιδιότητα MultiSelect που επιτρέπει στο χρήστη για να επιλέξετε πολλά στοιχεία από το στοιχείο ελέγχου. Όταν γίνονται πολλαπλές επιλογές σε ένα πλαίσιο λίστας, μπορείτε να καθορίσετε τα στοιχεία που έχουν επιλεγεί, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα επιλεγμένο του στοιχείου ελέγχου. Η ιδιότητα επιλεγμένο είναι ένας πίνακας με τιμές από 0 έως την τιμή της ιδιότηταςntListCouμείον 1. Για κάθε στοιχείο στο πλαίσιο λίστας επιλεγμένο ιδιότητα θα είναι True εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο και False Εάν δεν είναι επιλεγμένο.

Η συλλογή ItemsSelected παρέχει επίσης ένας τρόπος για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα των επιλεγμένων γραμμών ενός πλαισίου λίστας ή σύνθετου πλαισίου.

Παράδειγμα

Για να επιστρέψει την τιμή της ιδιότητας ListIndex , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής:

Dim l As Long
l = Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex

Για να ορίσετε την τιμή της ιδιότητας ListIndex , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής:

Forms(formname).Controls(controlname).SetFocus
Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex = index

Όπου όνομα φόρμας και όνομα στοιχείου ελέγχου είναι τα ονόματα από τη φόρμα και λίστα πλαισίου ελέγχου ή σύνθετου πλαισίου, αντίστοιχα, εκφρασμένη ως τιμές συμβολοσειράς , και ο δείκτης είναι η τιμή ευρετηρίου του στοιχείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×