Ιδιότητα InputParameters

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Αντικείμενο φόρμας

Αντικείμενο αναφοράς

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα InputParameters για να προσδιορίσετε ή να καθορίσετε τις παραμέτρους εισόδου που μεταβιβάζονται σε μια πρόταση SQL στην ιδιότητα προέλευση εγγραφών για μια φόρμα ή έκθεση ή ένα αποθηκευμένη διαδικασία όταν χρησιμοποιείται ως το προέλευση εγγραφών μέσα σε μια ( έργο της Microsoft Access.adp). Ανάγνωση/εγγραφή συμβολοσειρά.

παράσταση. InputParameters

παράσταση Απαιτείται. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα στη λίστα "ισχύει για".

Παρατηρήσεις

Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων ή τη Visual Basic για κώδικα Applications (VBA).

Όταν χρησιμοποιείται με μια ιδιότητα RecordSource :

Ένα παράδειγμα συμβολοσειράς ιδιότητα InputParameter χρησιμοποιείται με μια πρόταση SQL στην ιδιότητα RecordSource χρησιμοποιούσατε την ακόλουθη σύνταξη.

κατάστασης char = [φόρμες]! [όνομα φόρμας]! [StateList], salesyear smallint = [φόρμες]! [όνομα φόρμας]! [Πληκτρολογήστε year που σας ενδιαφέρουν]

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η παράμετρος κατάστασης να οριστεί ως την τρέχουσα τιμή του στοιχείου ελέγχου StateList και ο χρήστης που λαμβάνετε ειδοποίηση για την παράμετρο salesyear. Εάν υπάρχουν άλλες παράμετροι που δεν βρίσκονται σε αυτήν τη λίστα, θα λαμβάνουν προεπιλεγμένες τιμές που έχουν εκχωρηθεί.

Το ερώτημα θα πρέπει να εκτελεστεί με μία; δείκτης για κάθε παράμετρο μη προεπιλεγμένες στη λίστα InputParameter .

Μια εντολή ανανέωσης ή επανεκτέλεσης ερωτήματος στο Microsoft Office Access 2007 θα πρέπει να ενεργοποιείτε επανεκτέλεση του ερωτήματος. Οι χρήστες μπορούν να κάνετε αυτό στον κώδικα καλώντας την τυπική Recordset.Requeryμέθοδο. Εάν η τιμή της παραμέτρου είναι συνδεδεμένο με ένα στοιχείο ελέγχου της φόρμας, την τρέχουσα τιμή του στοιχείου ελέγχου χρησιμοποιείται κατά το χρόνο επανεκτέλεσης ερωτήματος. Το ερώτημα δεν επανεκτελείται αυτόματα όταν αλλάζει η τιμή του στοιχείου ελέγχου.

Όταν χρησιμοποιείται με μια αποθηκευμένη διαδικασία:

Πρέπει να είναι ένα παράδειγμα συμβολοσειράς ιδιότητα InputParameter χρησιμοποιείται με αποθηκευμένη διαδικασία:

@state char = [φόρμες]! [όνομα φόρμας]! [StateList], @salesyear smallint = [φόρμες]! [όνομα φόρμας]! [Πληκτρολογήστε year που σας ενδιαφέρουν]

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την παράμετρο @state τη ρύθμιση για την τρέχουσα τιμή του στοιχείου ελέγχου StateList και ο χρήστης που λαμβάνετε ειδοποίηση για την παράμετρο @salesyear. Εάν υπάρχουν άλλες παράμετροι στην αποθηκευμένη διαδικασία που δεν βρίσκονται σε αυτήν τη λίστα, θα λαμβάνουν προεπιλεγμένες τιμές που έχουν εκχωρηθεί.

Η αποθηκευμένη διαδικασία πρέπει να εκτελεστεί χρησιμοποιώντας μια εντολή συμβολοσειρά που περιέχει τη σύνταξη {call} με μία; δείκτης για κάθε παράμετρο μη προεπιλεγμένες στη λίστα InputParameter .

Μια εντολή ανανέωσης ή επανεκτέλεσης ερωτήματος στην Access θα πρέπει να ενεργοποιείτε Επανεκτέλεση της αποθηκευμένης διαδικασίας. Οι χρήστες μπορούν να κάνετε αυτό στον κώδικα καλώντας την τυπική Recordset.Requeryμέθοδο. Εάν η τιμή της παραμέτρου είναι συνδεδεμένο με ένα στοιχείο ελέγχου της φόρμας, την τρέχουσα τιμή του στοιχείου ελέγχου χρησιμοποιείται κατά το χρόνο επανεκτέλεσης ερωτήματος. Αποθηκευμένη διαδικασία δεν επανεκτελείται αυτόματα όταν αλλάζει η τιμή του στοιχείου ελέγχου.

Αυτό το παράθυρο διαλόγου εργαλείο δόμησης καλείται όταν μια αποθηκευμένη διαδικασία επιλέγεται πρώτα ως προέλευση εγγραφών μιας φόρμας εάν την αποθηκευμένη διαδικασία έχει οποιεσδήποτε παραμέτρους. Μετά την αρχική δημιουργία της συμβολοσειράς InputParameters , το ίδιο παράθυρο χρησιμοποιείται ως λειτουργία δόμησης για την αλλαγή της συμβολοσειράς. Σε αυτήν την περίπτωση η ωστόσο τη λίστα των παραμέτρων προέρχεται από τι ήδη υπάρχει στη συμβολοσειρά.

Τιμές παραμέτρων είναι επίσης μπορεί να οριστεί σε κώδικα, χρησιμοποιώντας ActiveX δεδομένων του αντικειμένου (ADO) εντολών και παραμέτρων αντικείμενα. Εάν το αποτέλεσμα επιστρέφει ένα σύνολο αποτελεσμάτων, μια φόρμα μπορεί να είναι συνδεδεμένη σε αυτήν, ορίζοντας την ιδιότητα Recordset της φόρμας. Η κωδικοποίηση ADO είναι ο μόνος τρόπος να χειρίζεται τις αποθηκευμένες διαδικασίες που δεν επιστρέφουν αποτέλεσμα ορίζει όπως ερωτήματα ενέργειας, αυτών που επιστροφής παραμέτρους εξόδου ή εκείνων που επιστρέφουν πολλαπλά σύνολα αποτελεσμάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×