Ιδιότητα Format

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο TextBox

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Format για να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται και θα εκτυπώνονται οι αριθμοί, οι ημερομηνίες και το κείμενο. Ανάγνωση/εγγραφή String (Συμβολοσειρά).

έκφραση.Format

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις προκαθορισμένες μορφές ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή με χρήση των συμβόλων μορφοποίησης.

Η ιδιότητα μορφή χρησιμοποιεί διαφορετικές ρυθμίσεις για διαφορετικούς τύπους δεδομένων.

Για ένα στοιχείο ελέγχου, μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα στο του στοιχείου ελέγχου φύλλο ιδιοτήτων. Για ένα πεδίο, μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα σε προβολή σχεδίασης πίνακα (στην ενότητα Ιδιότητες πεδίου) ή σε προβολή σχεδίασης για την παράθυρο "Ερώτημα" (στο φύλλο ιδιοτήτων Ιδιότητες πεδίου). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα μακροεντολή ή τη Visual Basic για τον κωδικό Applications (VBA).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στη Visual Basic, πληκτρολογήστε μια παράσταση συμβολοσειράς που να αντιστοιχεί σε μία από τις προκαθορισμένες μορφές ή πληκτρολογήστε μια προσαρμοσμένη μορφή.

Η ιδιότητα Format επηρεάζει μόνο τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων. Δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αποθηκεύονται.

Η Microsoft Office Access 2007 παρέχει προκαθορισμένες μορφές για τους τύπους δεδομένων Ημερομηνία/Ώρα, Αριθμός και Νομισματική μονάδα, Κείμενο και Υπόμνημα και Ναι/Όχι. Οι προκαθορισμένες μορφές εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή που έχει οριστεί, με διπλό κλικ στο παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου των Windows. Η Access εμφανίζει τις κατάλληλες μορφές για την επιλεγμένη χώρα/περιοχή. Για παράδειγμα, όταν επιλέγετε Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) στην καρτέλα Γενικά, ο αριθμός 1234.56 στη μορφή Νομισματική μονάδα εμφανίζεται ως $1,234.56, αλλά όταν επιλέγετε Αγγλικά (Βρετανίας) στην καρτέλα Γενικά, ο αριθμός αυτός εμφανίζεται ως £1,234.56.

Αν ορίσετε την ιδιότητα Format ενός πεδίου σε Προβολή πίνακα σχεδίασης, η Access χρησιμοποιεί αυτήν τη μορφή για την προβολή των δεδομένων στα φύλλα δεδομένων. Εφαρμόζει επίσης την ιδιότητα Format του πεδίου σε νέα στοιχεία ελέγχου σε φόρμες και εκθέσεις.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα σύμβολα σε προσαρμοσμένες μορφές για οποιονδήποτε τύπο δεδομένων.

Σύμβολο

Έννοια

(διάστημα)

Εμφανίζει τα διαστήματα ως κατεξοχήν χαρακτήρες.

"ABC"

Εμφανίζει οτιδήποτε βρίσκεται μέσα σε εισαγωγικά ως κατεξοχήν χαρακτήρες.

!

Εφαρμογή αριστερής αντί δεξιάς στοίχισης.

*

Συμπλήρωση του διαθέσιμου χώρου με τον επόμενο χαρακτήρα.

\

Εμφανίζει τον επόμενο χαρακτήρα ως κατεξοχήν χαρακτήρα. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε κατεξοχήν χαρακτήρες περικλείοντας τους με εισαγωγικά.

[χρώμα]

Εμφανίζει τα μορφοποιημένα δεδομένα με βάση το χρώμα που καθορίζεται μέσα στις αγκύλες. Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Μπλε, Πράσινο, Κυανό, Κόκκινο, Ματζέντα, Κίτρινο, Λευκό.


Ο συνδυασμός προσαρμοσμένων συμβόλων μορφοποίησης για τους τύπους δεδομένων Αριθμός και Νομισματική μονάδα με σύμβολα μορφοποίησης των τύπων δεδομένων Ημερομηνία/Ώρα, Ναι/Όχι, ή Κείμενο και Υπόμνημα δεν είναι δυνατός.

Όταν καθορίζετε μια μάσκα εισαγωγής και ορίζετε την ιδιότητα Format για τα ίδια δεδομένα, η ιδιότητα Format έχει προτεραιότητα κατά την εμφάνιση των δεδομένων και όταν η μάσκα εισόδου αγνοείται. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε μια μάσκα εισόδου σε προβολή σχεδίασης πίνακα και ορίσετε την ιδιότητα Format για το ίδιο πεδίο, στον πίνακα ή στο στοιχείο ελέγχου μιας φόρμας, η μάσκα εισόδου Κωδικός πρόσβασης αγνοείται και τα δεδομένα εμφανίζονται σύμφωνα με την ιδιότητα Format.

Παράδειγμα

Στα ακόλουθα τρία παραδείγματα η ιδιότητα Format καθορίζεται με χρήση της προκαθορισμένης μορφής:

Me!Date.Format = "Medium Date"

Me!Time.Format = "Long Time"

Me!Registered.Format = "Yes/No"

Το επόμενο παράδειγμα ορίζει την ιδιότητα Format με χρήση μιας προσαρμοσμένης μορφής. Αυτή η μορφή εμφανίζει μια ημερομηνία ως: Ιαν 1995.

Forms!Employees!HireDate.Format = "mmm yyyy"

Στο ακόλουθο παράδειγμα παρουσιάζεται μια συνάρτηση VBA η οποία μορφοποιεί αριθμητικά δεδομένα με χρήση της μορφής Νομισματική μονάδα και μορφοποιεί δεδομένα κειμένου εξολοκλήρου με κεφαλαία γράμματα. Η συνάρτηση καλείται από το συμβάν OnLostFocus ενός μη δεσμευμένου στοιχείου ελέγχου με όνομα TaxRefund.

Function FormatValue() As Integer
Dim varEnteredValue As Variant
varEnteredValue = Forms!Survey!TaxRefund.Value
If IsNumeric(varEnteredValue) = True Then
Forms!Survey!TaxRefund.Format = "Currency"
Else
Forms!Survey!TaxRefund.Format = ">"
End If
End Function

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×