Ιδιότητα FontBold

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο Report

Αντικείμενο CommandButton

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο FormatCondition

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο ετικέτας

Αντικείμενο ToggleButton

Αντικείμενο ListBox

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα FontBold προκειμένου να καθορίσετε κατά πόσον μια γραμματοσειρά θα εμφανίζεται με στυλ έντονης γραφής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν Εμφάνιση ή την εκτύπωση στοιχεία ελέγχου σε φόρμες και εκθέσεις.

  • Όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο Print σε μια έκθεση.

Σχόλια

Η ιδιότητα FontBold χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Περιγραφή

True

Το κείμενο εμφανίζεται με έντονη γραφή.

False

(Προεπιλογή) Το κείμενο δεν εμφανίζεται με έντονη γραφή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα FontBold μόνο με τη χρήση μιας μακροεντολή ή τη Visual Basic για τον κωδικό Applications (VBA).

Για να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα FontBold σε μια έκθεση, δημιουργήστε πρώτα μια διαδικασία συμβάντος Print η οποία να εκτυπώνει το κείμενο που θέλετε.

Η εμφάνιση μιας γραμματοσειράς στην οθόνη και στην εκτύπωση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε.

Η ιδιότητα FontWeight , που είναι διαθέσιμη από το φύλλο ιδιοτήτων για τα στοιχεία ελέγχου, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση του πάχους της γραμμής για το κείμενο ενός στοιχείου ελέγχου. Η ιδιότητα FontBold σας παρέχει έναν εύκολο τρόπο μετατροπής του κειμένου σε κείμενο έντονης γραφής. Η ιδιότητα FontWeight σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τη ρύθμιση για το πάχος της γραμμής ενός κειμένου. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τη σχέση ανάμεσα στις ρυθμίσεις αυτών των ιδιοτήτων.

If

Τότε

FontBold = False

FontWeight = Κανονικό (400)

FontBold = True

FontWeight = Έντονη γραφή (700)

FontWeight < 700

FontBold = False

FontWeight > = 700

FontBold = True


Παράδειγμα

Η ακόλουθη διαδικασία συμβάντοςPrint εκτυπώνει μια έκθεση και την τρέχουσα ημερομηνία με στυλ έντονης γραφής σε μια έκθεση με βάση τις συντεταγμένες που καθορίζονται με βάση τις ρυθμίσεις της ιδιότητας CurrentX και CurrentY.

Private Sub ReportHeader0_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
Dim MyDate
MyDate = Date
Me.FontBold = True
' Print report title in bold.
Me.Print("Sales Management Report")
Me.Print(MyDate)
End Sub

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×