Ιδιότητα EmailSubject

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Αντικείμενο Hyperlink

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα EmailSubject για να καθορίσετε ή να αποφασίσετε να επιστρέψετε τη γραμμή θέματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μιας υπερ-σύνδεσης σε ένα αντικείμενο, έγγραφο, ιστοσελίδα ή άλλο προορισμό για ένα κουμπί εντολής, στοιχείο ελέγχου εικόνας, ή στοιχείο ελέγχου ετικέτα. Ανάγνωση/εγγραφή String (Συμβολοσειρά).

έκφραση.EmailSubject

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα EmailSubject είναι ένα παράσταση συμβολοσειράς που αναπαριστά τη γραμμή θέματος μέσα σε ένα αρχείο (διαδρομή UNC) ή μια σελίδα Web (URL).

Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα EmailSubject χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή τη Visual Basic για κώδικα Applications (VBA).

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης για να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα κάνοντας κλικ στο κουμπί Δόμηση στα δεξιά του πλαισίου ιδιότητας στοφύλλο ιδιοτήτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν δημιουργείτε μια υπερ-σύνδεση με χρήση του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης, η Microsoft Office Access 2007 ρυθμίζει αυτόματα την ιδιότητα EmailSubject στη θέση που καθορίζεται στο πλαίσιο Θέμα της καρτέλας Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όταν μετακινείτε το δρομέα επάνω από ένα κουμπί εντολής, στοιχείο ελέγχου εικόνας ή στοιχείο ελέγχου ετικέτας η ιδιότητα HyperlinkAddress των οποίων έχει ήδη οριστεί, ο δρομέας μετατρέπεται σε ένα χέρι που δείχνει προς τα επάνω. Κάνοντας κλικ στο στοιχείο ελέγχου εμφανίζεται το αντικείμενο ή η ιστοσελίδα που καθορίζεται από τη σύνδεση.

Για να ανοίξετε αντικείμενα στην τρέχουσα βάση δεδομένων, αφήστε κενή την ιδιότητα διεύθυνση υπερ-σύνδεσης και να καθορίσετε τον τύπο αντικειμένου και το όνομα του αντικειμένου που θέλετε να ανοίξετε στην ιδιότητα HyperlinkSubAddress χρησιμοποιώντας τη σύνταξη "Τύπος_αντικειμένουόνομα αντικειμένου". Εάν θέλετε να ανοίξετε ένα αντικείμενο που περιέχονται σε μια άλλη βάση δεδομένων της Access, εισαγάγετε το όνομα διαδρομή και το αρχείο βάσης δεδομένων στην ιδιότητα " διεύθυνση υπερ-σύνδεσης " και καθορίστε το αντικείμενο βάσης δεδομένων για να το ανοίξετε, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα HyperlinkSubAddress .

Η ιδιότητα διεύθυνση υπερ-σύνδεσης μπορεί να περιέχει μια απόλυτη ή μια σχετική διαδρομή προς ένα έγγραφο προορισμού. Μια απόλυτη διαδρομή είναι μια πλήρως προσδιορισμένη διεύθυνση URL ή UNC διαδρομή σε ένα έγγραφο. Μια σχετική διαδρομή είναι μια διαδρομή που σχετίζεται με τη διαδρομή βάσης που καθορίζεται στη ρύθμιση Βάση υπερ-σύνδεσης στο όνομα βάσης δεδομένωνπλαίσιο διαλόγουΙδιότητες (διαθέσιμο κάνοντας κλικ το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάνοντας κλικ στην επιλογή Διαχείριση βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων ) ή στη διαδρομή της τρέχουσας βάσης δεδομένων. Εάν η Access δεν μπορεί να επιλύσει την ιδιότητα " διεύθυνση υπερ-σύνδεσης " ρύθμιση σε μια έγκυρη διεύθυνση URL ή η διαδρομή UNC, θα θεωρήσει που έχετε καθορίσει μια διαδρομή σε σχέση με τη βασική διαδρομή που περιέχονται σε η ρύθμιση Βάσης υπερ-σύνδεση ή τη διαδρομή της τρέχουσας βάσης δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν ακολουθείτε μια υπερ-σύνδεση προς κάποιο άλλο αντικείμενο βάσης δεδομένων της Access, ισχύουν οι ιδιότητες Εκκίνησης της βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν στη βάση δεδομένων προορισμού έχει οριστεί μια φόρμα Εμφάνιση, αυτή η φόρμα εμφανίζεται όταν ανοίγει η βάση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×