Ιδιότητα DefaultValue

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο ToggleButton

Αντικείμενο OptionButton

para>Καθορίζει μια τιμή Συμβολοσειράς που καταχωρείται αυτόματα σε ένα πεδίο κατά τη δημιουργία μιας νέας εγγραφής. Για παράδειγμα, σε έναν πίνακα Διευθύνσεων μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη τιμή για το πεδίο Πόλη στην επιλογή Αθήνα. Όταν οι χρήστες προσθέτουν μια εγγραφή στον πίνακα, μπορούν είτε να αποδεχθούν αυτήν την τιμή είτε να καταχωρήσουν το όνομα μιας διαφορετικής πόλης. Ανάγνωση/εγγραφή

έκφραση.DefaultValue

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα στη λίστα Εφαρμόζεται σε.

Σχόλια

  • Η ιδιότητα DefaultValue δεν ισχύει για στοιχεία ελέγχου πλαίσιο ελέγχου, κουμπί επιλογής ή κουμπί εναλλαγής όταν βρίσκονται σε μια ομάδα επιλογής. Εφαρμόζεται ωστόσο στην ίδια την ομάδα επιλογών.

  • Η ιδιότητα DefaultValue ισχύει για όλα τα πεδία πίνακα εκτός από αυτά τα πεδία με τον τύπο δεδομένων "Αυτόματη αρίθμηση" ή αντικείμενο OLE.

Η ιδιότητα DefaultValue προσδιορίζει κείμενο ή μια παράσταση που καταχωρούνται αυτόματα σε ένα στοιχείο ελέγχου ή πεδίο κατά τη δημιουργία μιας νέας εγγραφής. Για παράδειγμα, αν ορίσετε την ιδιότητα DefaultValue για ένα στοιχείο ελέγχου πλαίσιο κειμένου στην τιμή =Now(), το στοιχείο ελέγχου εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Το μέγιστο μήκος για τη ρύθμιση μιας ιδιότητας DefaultValue είναι 255 χαρακτήρες.

Για ένα στοιχείο ελέγχου, μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα στο του στοιχείου ελέγχου φύλλο ιδιοτήτων. Για ένα πεδίο, μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα σε προβολή σχεδίασης πίνακα (στην ενότητα Ιδιότητες πεδίου), σε μια μακροεντολή ή με χρησιμοποιώντας Visual Basic for Applications (VBA) κώδικα.

Στον κώδικα VBA, χρησιμοποιήστε μια παράσταση συμβολοσειράς για να ορίσετε την τιμή αυτής της ιδιότητας. Για παράδειγμα, ο ακόλουθος κώδικας ορίζει την ιδιότητα DefaultValue για ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου με όνομα Μέθοδος Πληρωμής στην επιλογή "Μετρητά":

Forms!frmInvoice!PaymentMethod.DefaultValue = """Cash"""

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα για ένα πεδίο με χρήση του κώδικα VBA, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα DefaultValue της ADO ή την ιδιότητα DefaultValue της DAO.

Η ιδιότητα DefaultValue εφαρμόζεται μόνο όταν προσθέτετε μια νέα εγγραφή. Αν αλλάξετε την ιδιότηταDefaultValue, η αλλαγή δεν εφαρμόζεται αυτόματα στις υπάρχουσες εγγραφές.

Εάν ορίσετε την ιδιότητα DefaultValue για ένα στοιχείο ελέγχου φόρμας που είναι δεσμευμένο με ένα πεδίο που έχει επίσης μια ρύθμιση ιδιότητας προεπιλεγμένητιμή ορίζονται στον πίνακα, η ρύθμιση ελέγχου αντικαθιστά τη ρύθμιση του πίνακα.

Αν δημιουργήσετε ένα στοιχείο ελέγχου σύροντας ένα πεδίο από τη λίστα πεδίων, η ρύθμιση της ιδιότητας DefaultValue του πεδίου, όπως αυτή καθορίζεται στον πίνακα, εφαρμόζεται στο στοιχείο ελέγχου της φόρμας αν και η ρύθμιση της ιδιότητας DefaultValue του στοιχείου ελέγχου παραμένει κενή.

Ένα στοιχείο ελέγχου μπορεί να παρέχει την προεπιλεγμένη τιμή για ένα άλλο στοιχείο ελέγχου. Για παράδειγμα, εάν ορίσετε την ιδιότητα DefaultValue για ένα στοιχείο ελέγχου με την ακόλουθη έκφραση, η προεπιλεγμένη τιμή του στοιχείου ελέγχου ορίζεται με τη ρύθμιση της ιδιότητας DefaultValue για το στοιχείο ελέγχουtxtShipTo.

=Forms!frmInvoice!txtShipTo

Αν τα στοιχεία ελέγχου βρίσκονται στην ίδια φόρμα, το στοιχείο ελέγχου που είναι η προέλευση της προεπιλεγμένης τιμής πρέπει να εμφανίζεται πρώτο στη σειρά tab πριν από το στοιχείο ελέγχου που περιέχει την έκφραση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×