Ιδιότητα DataChange

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Επιστρέφει ή ορίζει μια Συμβολοσειρά που υποδεικνύει την μακροεντολή, τη διαδικασία συμβάντος ή τη συνάρτηση που ορίζεται από το χρήστη, η οποία εκτελείται όταν παρουσιαστεί το συμβάν DataChange. Ανάγνωση/εγγραφή.

έκφραση.DataChange

Έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Οι έγκυρες τιμές για αυτήν την ιδιότητα είναι "macroname" όπου macroname είναι το όνομα της μακροεντολής "[Event Procedure]", η οποία υποδεικνύει τη διαδικασία συμβάντος που σχετίζεται με το συμβάν DataChange για το καθορισμένο αντικείμενο ή "=functionname()" όπου functionname είναι το όνομα της συνάρτησης που ορίζεται από το χρήστη.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα καθορίζει ότι όταν θα παρουσιαστεί το συμβάν DataChange στην πρώτη φόρμα του τρέχοντος έργου, πρέπει να εκτελεστεί η σχετική διαδικασία συμβάντος.

Forms(0).DataChange = "[Event Procedure]"

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×