Ιδιότητα ControlSource

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο GroupLevel

Αντικείμενο ToggleButton

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου για να καθορίσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται σε ένα στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε να εμφανίσετε και να επεξεργαστείτε τα δεδομένα που είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο σε πίνακας, ερώτημα ή πρόταση SQL. Μπορείτε, επίσης, να εμφανίσετε το αποτέλεσμα ενός παράσταση. Ανάγνωση/εγγραφή συμβολοσειρά.

expressio n. Προέλευση στοιχείου ελέγχου

Έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Ορισμός

Η ιδιότητα ControlSource χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ορισμός

Περιγραφή

Ένα όνομα πεδίου

Το στοιχείο ελέγχου είναι συνδεδεμένο σε ένα πεδίο ενός πίνακα, ενός ερωτήματος ή μιας πρότασης SQL. Τα δεδομένα του πεδίου εμφανίζονται στο στο στοιχείο ελέγχου. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό του στοιχείου ελέγχου αλλάζουν τα αντίστοιχα δεδομένα του πεδίου. (Για να ορίσετε το στοιχείο ελέγχου μόνο για ανάγνωση, ρυθμίστε την τιμή της ιδιότητας Locked σε Ναι.) Εάν κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου που είναι συνδεδεμένο σε ένα πεδίο που ανήκει στον τύπος δεδομένων υπερ-σύνδεσης, μετακινήστε στον προορισμό που καθορίζεται στη διεύθυνση της υπερ-σύνδεσης.

Μια έκφραση

Το στοιχείο ελέγχου εμφανίζει δεδομένα που δημιουργούνται από μια έκφραση. Τα δεδομένα είναι δυνατό να τροποποιηθούν από το χρήστη αλλά δεν θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων.


Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου για ένα στοιχείο ελέγχου με τη χρήση του στοιχείου ελέγχου φύλλο ιδιοτήτων, μια μακροεντολή ή Visual Basic για τον κωδικό Applications (VBA).

Μπορείτε επίσης να ορίσετε την ιδιότητα ControlSource για ένα πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογώντας ένα όνομα πεδίου ή μια έκφραση απευθείας στο πλαίσιο κειμένου μιας φόρμας σε "Προβολή σχεδίασης" ή σε "Προβολή έκθεσης".

Για μια έκθεση, μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα με την επιλογή ενός πεδίου ή την πληκτρολόγηση μιας έκφρασης στο αναδυόμενο παράθυρο "Πεδίο/Έκφραση" του παραθύρου "Ομαδοποίηση, ταξινόμηση και σύνολο".

Στη VBA, χρησιμοποιήστε μια παράσταση συμβολοσειράς για να ορίσετε την τιμή αυτής της ιδιότητας.

Σχόλια

Για επίπεδο ομάδας έκθεσης, η ιδιότητα ControlSource προσδιορίζει το πεδίο ή την έφραση στα οποία θα γίνει ομαδοποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ιδιότητα ControlSource δεν εφαρμόζεται στα στοιχεία ελέγχου πλαίσιο ελέγχου, κουμπί επιλογής ή κουμπί εναλλαγής μιας ομάδα επιλογής. Εφαρμόζεται μόνο στην ίδια την ομάδα επιλογών.

Για εκθέσεις, η ιδιότητα ControlSource εφαρμόζεται μόνο σε επίπεδα ομάδων εκθέσεων.

Φόρμες και εκθέσεις λειτουργούν ως "παράθυρα" στη βάση δεδομένων σας. Μπορείτε να ορίσετε το κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων για μια φόρμα ή έκθεση, ορίζοντας την ιδιότητα RecordSource σε έναν πίνακα, ερώτημα ή πρόταση SQL. Στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου σε ένα πεδίο στο αρχείο προέλευσης δεδομένων ή σε μια παράσταση. Εάν η ιδιότητα ControlSource είναι μια παράσταση, η τιμή που εμφανίζεται είναι μόνο για ανάγνωση και δεν αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

SAM δείγμα ρύθμιση

Περιγραφή

Επώνυμο

Σε ένα στοιχείο ελέγχου, δεδομένα από το πεδίο LastName εμφανίζονται στο στοιχείο ελέγχου. Σε επίπεδο ομάδας εκθέσεων, η Microsoft Office Access 2007 ομαδοποιεί τα δεδομένα σύμφωνα με το επώνυμο.

=Date( ) + 7

Σε ένα στοιχείο ελέγχου, αυτή η έκφραση εμφανίζει μια ημερομηνία μεταγενέστερη κατά επτά ημέρες από την σημερινή, στο στοιχείο ελέγχου.

=DatePart("q",ShippedDate)

Σε ένα στοιχείο ελέγχου, αυτή η έκφραση εμφανίζει το τρίμηνο της ημερομηνίας αποστολής. Σε επίπεδο ομάδας εκθέσεων, η Access ομαδοποιεί τα δεδομένα σύμφωνα με το τρίμηνο της ημερομηνίας αποστολής.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα ορίζει την ιδιότητα ControlSource ενός πλαισίου κειμένου με το όνομα AddressPart σε ένα πεδίο με το όνομα City:

Forms!Customers!AddressPart.ControlSource = "City"

Το επόμενο παράδειγμα ορίζει την ιδιότητα ControlSource ενός πλαισίου κειμένου με το όνομα Expected στην έκφραση =Date() + 7.

Me!Expected.ControlSource = "=Date() + 7"

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×