Ιδιότητα BoundColumn

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Σύνθετο πλαίσιο αντικειμένου

Πλαίσιο λίστας αντικειμένου

Όταν κάνετε μια επιλογή από πλαίσιο λίστας ή σύνθετο πλαίσιο, η ιδιότητα BoundColumn ενημερώνει τη στήλη οι τιμές για να χρησιμοποιήσετε ως την τιμή του στοιχείο ελέγχουMicrosoft Office Access 2007. Εάν το στοιχείο ελέγχου είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο, η τιμή στη στήλη που καθορίζεται από την ιδιότητα BoundColumn είναι αποθηκευμένη στο πεδίο που ονομάζεται στην ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου . Ανάγνωση/εγγραφή χρόνο.

παράσταση. BoundColumn

παράσταση Απαιτείται. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα στη λίστα "ισχύει για".

Ρύθμιση

Η ιδιότητα BoundColumn χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Περιγραφή

0

Η τιμή της ιδιότητας ListIndex και όχι την τιμή της στήλης, αποθηκεύεται στο το τρέχουσα εγγραφή. Η τιμή της ιδιότητας ListIndex της πρώτης γραμμής είναι 0, η δεύτερη γραμμή είναι 1, και ούτω καθεξής. Η Access ορίζει την ιδιότητα ListIndex όταν είναι επιλεγμένο ένα στοιχείο από ένα πλαίσιο λίστας ή το τμήμα πλαισίου λίστας ενός σύνθετου πλαισίου. Ορίζοντας την ιδιότητα BoundColumn με το 0 και χρησιμοποιώντας την τιμή της ιδιότητας ListIndex του στοιχείου ελέγχου μπορεί να είναι χρήσιμο εάν, για παράδειγμα, που σας ενδιαφέρει μόνο την αποθήκευση μιας σειράς αριθμών.

1 ή μεγαλύτερο

(Η προεπιλογή είναι 1) Η τιμή της καθορισμένης στήλης γίνεται η τιμή του στοιχείου ελέγχου. Εάν το στοιχείο ελέγχου είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο, στη συνέχεια, αυτή η ρύθμιση αποθηκεύονται σε αυτό το πεδίο της τρέχουσας εγγραφής. Η ιδιότητα BoundColumn δεν μπορεί να οριστεί σε τιμή μεγαλύτερη από τη ρύθμιση του το Πλήθος στηλών.


Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα BoundColumn με τη χρήση του στοιχείου ελέγχου φύλλο ιδιοτήτων, μια μακροεντολή ή Visual Basic για τον κωδικό Applications (VBA).

Για τα πεδία πίνακα, μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα στην καρτέλα " Αναζήτηση " στην ενότητα Ιδιότητες πεδίου του πίνακα προβολής σχεδίασης για πεδία με την ιδιότητα στοιχείο ελέγχου ως έχει οριστεί στο Πλαίσιο λίσταςή Σύνθετο πλαίσιο .

Συμβουλή

Η Access ορίζει την ιδιότητα BoundColumn αυτόματα όταν επιλέγετε τον "Οδηγό αναζήτησης" ως τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο σε προβολή σχεδίασης πίνακα.

Σε κώδικα Visual Basic for Applications (VBA), ορίστε την ιδιότητα BoundColumn , χρησιμοποιώντας έναν αριθμό ή μια αριθμητική παράσταση ίσο με μια τιμή από 0 έως τη ρύθμιση της ιδιότητας ColumnCount .

Παρατηρήσεις

Η πρώτη στήλη ορατή σε ένα σύνθετο πλαίσιο (η πρώτη στήλη του οποίου η ρύθμιση στην ιδιότητα ColumnWidths του σύνθετου πλαισίου δεν είναι 0) περιέχει τα δεδομένα που εμφανίζεται στο τμήμα του πλαισίου κειμένου του σύνθετου πλαισίου σε προβολή φόρμας ή σε μια αναφορά. Η ιδιότητα BoundColumn προσδιορίζει ποια στήλη τιμή από τη λίστα πλαισίου κειμένου ή το σύνθετο πλαίσιο θα αποθηκευτούν όταν κάνετε μια επιλογή. Αυτό σας επιτρέπει να εμφανίζονται διαφορετικά δεδομένα, αντί να τα αποθηκεύσετε ως η τιμή του στοιχείου ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η δεσμευμένη στήλη δεν είναι ίδια με την πρώτη στήλη ορατό το στοιχείο ελέγχου (ή εάν ορίσετε την ιδιότητα BoundColumn με το 0), η ιδιότητα Περιορισμός σε λίστα έχει οριστεί σε Ναι.

Για να ανατρέξετε στις στήλες στην ιδιότητα στήλης , η Access χρησιμοποιεί αριθμούς ως βάση το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι αναφέρεται στην πρώτη στήλη, χρησιμοποιώντας την παράσταση Column(0); στη δεύτερη στήλη γίνεται αναφορά, χρησιμοποιώντας την παράσταση Column(1); και ούτω καθεξής. Ωστόσο, η ιδιότητα BoundColumn χρησιμοποιεί αριθμούς με βάση το 1 για να ανατρέξετε στις στήλες. Αυτό σημαίνει ότι εάν η ιδιότητα BoundColumn έχει οριστεί σε 1, είχατε πρόσβαση την τιμή που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν τη στήλη, χρησιμοποιώντας την έκφραση Column(0).

Εάν η ιδιότητα Αυτόματη συμπλήρωση έχει οριστεί στην τιμή Ναι, η Access συμπληρώνει αυτόματα μια τιμή στο τμήμα του πλαισίου κειμένου του σύνθετου πλαισίου που ταιριάζει με μια τιμή στη λίστα σύνθετου πλαισίου κατά την πληκτρολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×