Ιδιότητα AllowEdits

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Αντικείμενο φόρμας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα AllowEdits για να καθορίσετε αν ένας χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί αποθηκευμένες εγγραφές κατά τη χρήση μιας φόρμα. Ανάγνωση/εγγραφή Boolean.

παράσταση. Δυνατότητα επεξεργασίας

παράσταση Απαιτείται. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα στη λίστα "ισχύει για".

Ρύθμιση

Η ιδιότητα AllowEdits χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

True

(Προεπιλογή) Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί αποθηκευμένες εγγραφές.

Όχι

False (Ψευδής)

Ο χρήστης δεν μπορεί να επεξεργαστεί αποθηκευμένες εγγραφές.


Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα AllowEdits χρησιμοποιώντας τη φόρμα φύλλο ιδιοτήτων, μια μακροεντολή ή Visual Basic για κώδικα Applications (VBA).

Παρατηρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα AllowEdits για να αποτρέψετε τις αλλαγές σε υπάρχοντα δεδομένα που εμφανίζονται από μια φόρμα. Εάν θέλετε να αποτρέψετε τις αλλαγές σε δεδομένα σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο ελέγχου, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα Enabled ή κλειδωμένο .

Εάν θέλετε να αποτρέψετε τις αλλαγές σε υπάρχουσες εγγραφές (να ορίσετε μια φόρμα μόνο για ανάγνωση), ορίστε τις ιδιότητες AllowAdditions, Δυνατότητα διαγραφώνκαι δυνατότητα επεξεργασίας σε όχι. Μπορείτε επίσης να κάνετε εγγραφές μόνο για ανάγνωση, ορίζοντας την ιδιότητα RecordsetType στο στιγμιότυπο.

Αλλαγή μιας τιμής πεδίου μέσω προγραμματισμού έχει ως αποτέλεσμα την τρέχουσα εγγραφή για να είναι δυνατή η επεξεργασία, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της ιδιότητας AllowEdits . Εάν θέλετε να εμποδίσετε το χρήστη να κάνουν αλλαγές σε μια εγγραφή (AllowEdits είναι χωρίς) ότι πρέπει να επεξεργαστείτε προγραμματισμένα, αποθηκεύστε την εγγραφή μετά από τις προγραμματισμένες αλλαγές. η ρύθμιση της ιδιότητας AllowEdits θα είναι ακόμη μία φορά μετά αποθηκεύονται οι μη αποθηκευμένες αλλαγές στην τρέχουσα εγγραφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν το όρισμα δεδομένων λειτουργίας της ενέργειας OpenForm έχει οριστεί, Microsoft Office Access 2007 θα αντικαταστήσει έναν αριθμό ρυθμίσεων ιδιότητας της φόρμας. Εάν το όρισμα δεδομένων λειτουργίας της ενέργειας OpenForm έχει οριστεί για να επεξεργαστείτε, η Access θα ανοίξει τη φόρμα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις ιδιότητας:

  • Δυνατότητα επεξεργασίας — Ναι

  • Δυνατότητα διαγραφών — Ναι

  • Δυνατότητα προσθήκης — Ναι

  • DataEntry — όχι

Για να αποτρέψετε την ενέργεια OpenForm αντικατάσταση οποιασδήποτε από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις ιδιοτήτων, μπορείτε να παραλείψετε τη ρύθμιση του ορίσματος δεδομένων λειτουργίας, έτσι ώστε η Access θα χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις ιδιοτήτων που καθορίζονται από τη φόρμα.

Παράδειγμα

Το παρακάτω παράδειγμα εξετάζει την ιδιότητα ControlType για όλα τα στοιχεία ελέγχου σε μια φόρμα. Για κάθε ετικέτα και κειμένου στο στοιχείο ελέγχου πλαισίου, η διαδικασία εναλλαγή την ιδιότητα SpecialEffect για αυτά τα στοιχεία ελέγχου. Όταν η ιδιότητα SpecialEffect των ετικετών στοιχείων ελέγχου έχει οριστεί σε Shadowed και τα στοιχεία ελέγχου πλαισίου κειμένου των SpecialEffect ιδιότητα έχει οριστεί σε κανονική και τη δυνατότηταπροσθήκες, Δυνατότητα διαγραφώνκαι Δυνατότητα επεξεργασίας ιδιότητες έχουν όλοι στην τιμή True, η μεταβλητή intCanEdit πραγματοποιείται εναλλαγή για να επιτρέπεται η επεξεργασία των υποκείμενων δεδομένων.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×