Ιδιότητα AllowBypassKey

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα AllowBypassKey για να καθορίσετε εάν είναι ενεργοποιημένη το πλήκτρο SHIFT για να παρακάμψει τις ιδιότητες εκκίνησης και τη μακροεντολή AutoExec. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα AllowBypassKey σε False για να εμποδίσει το χρήστη να παρακάμψει τις ιδιότητες εκκίνησης και τη μακροεντολή AutoExec.

Ρύθμιση

Η ιδιότητα AllowBypassKey χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Περιγραφή

True (Αληθής)

Ενεργοποιεί το πλήκτρο SHIFT για να δώσει στο χρήστη τη δυνατότητα να παρακάμψει τις ιδιότητες εκκίνησης και τη μακροεντολή AutoExec.

False (Ψευδής)

Απενεργοποιεί το πλήκτρο SHIFT για να εμποδίσει το χρήστη να παρακάμψει τις ιδιότητες εκκίνησης και τη μακροεντολή AutoExec.


Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή τη Visual Basic για κώδικα Applications (VBA).

Για να ορίσετε την ιδιότητα AllowBypassKey χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή τη Visual Basic για κώδικα Applications (VBA), θα πρέπει να δημιουργήσετε την ιδιότητα με τους εξής τρόπους:

  • Σε μια βάση δεδομένων της Microsoft Access (.mdb ή .accdb), μπορείτε να προσθέσετε την ιδιότητα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο CreateProperty και προσαρτώντας την στη συλλογή Properties του αντικειμένου βάσης δεδομένων .

  • Σε ένα έργο της Microsoft Access (.adp), μπορείτε να προσθέσετε την ιδιότητα στη συλλογή AccessObjectProperties του αντικειμένου CurrentProject, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Add.

Παρατηρήσεις

Που θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ιδιότηταsKeyAllowBypasέχει οριστεί στην τιμή True όταν εφαρμόζετε εντοπισμό σφαλμάτων σε μια εφαρμογή του.

Ρύθμιση της ιδιότητας AllowBypassKey δεν εφαρμόζεται μέχρι την επόμενη φορά που ανοίγει η βάση δεδομένων της εφαρμογής.

Παράδειγμα

Το παρακάτω παράδειγμα εμφανίζει μια διαδικασία με το όνομα SetBypassProperty που μεταφέρει το όνομα της ιδιότητας θα οριστεί, τον τύπο δεδομένων και τη ρύθμιση. Η διαδικασία γενικής χρήσης ChangeProperty προσπαθεί να ορίσετε την ιδιότητα AllowBypassKey και, εάν δεν βρεθεί η ιδιότητα, χρησιμοποιεί τη μέθοδο CreateProperty για να προσαρτήσετε την ιδιότητα κατάλληλησυλλογήties . Αυτό είναι απαραίτητο, επειδή η ιδιότητα AllowBypassKey δεν εμφανίζεται στη συλλογή Properties , έως ότου έχει προστεθεί.

Sub SetBypassProperty()
Const DB_Boolean As Long = 1
ChangeProperty "AllowBypassKey", DB_Boolean, False
End Sub
Function ChangeProperty(strPropName As String, _
varPropType As Variant, _
varPropValue As Variant) As Integer
Dim dbs As Object, prp As Variant
Const conPropNotFoundError = 3270
Set dbs = CurrentDb
On Error GoTo Change_Err
dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
ChangeProperty = True
Change_Bye:
Exit Function
Change_Err:
If Err = conPropNotFoundError Then ' Property not found.
Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
varPropType, varPropValue)
dbs.Properties.Append prp
Resume Next
Else
' Unknown error.
ChangeProperty = False
Resume Change_Bye
End If
End Function

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×