Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Η υποστήριξη για εικόνες EPS έχει απενεργοποιηθεί στο Office

Εξαιτίας ενός θέματος ευπάθειας ασφαλείας σε αρχεία EPS, Office 2016, Office 2013, Office 2010 και Office 365 έχουν απενεργοποιήσει τη δυνατότητα εισαγωγής αρχείων EPS σε Office έγγραφα. Αυτή η αλλαγή είναι αποτελεσματική από την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας της 11ης Απριλίου 2017.

Η ενημέρωση ασφαλείας περιγράφεται με τεχνικές λεπτομέρειες σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας.

Επηρεάζονται όλες οι εκδόσεις των Office που βασίζονται στα Windows. (Αυτή η αλλαγή είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή στο Office 2007 από το 2015.)

Office για Mac 2011 και Office 2016 για Mac δεν επηρεάζονται από αυτήν την αλλαγή.

Αλλαγές που ξεκινούν τον Μάιο του 2018

Ξεκινώντας από την ενημέρωση ασφαλείας του Απριλίου 2017, η υποστήριξη για την εισαγωγή αρχείων EPS ήταν απενεργοποιημένη, από προεπιλογή. Ωστόσο, ήταν δυνατό να επιστραφεί η δυνατότητα εισαγωγής αρχείων EPS με αλλαγές σε ένα κλειδί μητρώου. Ξεκινώντας από τον Μάιο του 2018, η μέθοδος του κλειδιού μητρώου θα απενεργοποιηθεί για Office 365 συνδρομητές.Αυτή η αλλαγή θα αναπτυχθεί σταδιακά σε όλους τους χρήστες τον Μάιο και τον Ιούνιο. Οι συνδρομητές δεν θα μπορούν πλέον να εισάγουν αρχεία EPS σε Office έγγραφα με οποιονδήποτε τρόπο.

Μοιάζει με σφάλμα προϊόντος, αλλά είναι σκόπιμη

Εάν επιχειρήσετε να εισαγάγετε ένα αρχείο EPS σε ένα Office έγγραφο, θα λάβετε μόνο ένα σύμβολο κράτησης θέσης εικόνας με ένα μήνυμα που αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της εικόνας:

Μήνυμα σφάλματος: δεν είναι δυνατή η εμφάνιση αυτής της εικόνας

Στην περίπτωση των αρχείων EPS, αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι Office έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητα εισαγωγής αρχείων EPS, επειδή πιστεύουμε ότι η ευπάθεια για κακόβουλες επιθέσεις είναι πολύ μεγάλη.

Ξεκινώντας με Office 2010, το θέμα ευπάθειας αντιμετωπίστηκε με την αυτόματη μετατροπή αρχείων EPS σε μια πιο ασφαλή μορφή μετα-αρχείου (EMF) κατά την εισαγωγή σε ένα Office έγγραφο. Τα αρχεία που περιέχουν αυτά τα αρχεία EMF που έχουν μετατραπεί συνεχίζουν να συμπεριφέρονται κανονικά — τα μετα-αρχεία διατηρούνται και παραμένουν ορατά στο έγγραφο.

Γιατί έχει γίνει αυτή η αλλαγή

Αυτή η αλλαγή έγινε σε απόκριση ενεργών περιστατικών ασφαλείας που αφορούσαν αρχεία. Τα αρχεία EPS επιτρέπουν ενσωματωμένες δέσμες ενεργειών, γεγονός που τους καθιστά μέσο κακόβουλης επίθεσης για οποιονδήποτε εισάγει ένα αρχείο EPS ή ανοίγει ένα έγγραφο που περιέχει ένα αρχείο EPS. Παρά τις προηγούμενες προσπάθειες για τον μετριασμό του προβλήματος σε Office έγγραφα, η μορφή EPS εξακολουθεί να αποτελεί πηγή κακόβουλων επιθέσεων. Για να εξαλείψετε πλήρως τον κίνδυνο αρχείων EPS που περιέχουν επιβλαβή κώδικα, Office αποφάσισε να απενεργοποιήσει πλήρως τη δυνατότητα εισαγωγής τους.

Μπορώ να εξακολουθώ να χρησιμοποιώ αρχεία EPS στο Office;

Όχι. Για Office 365 και μελλοντικές εκδόσεις του Office, δεν υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιήσετε αρχεία EPS σε Office έγγραφα. Αυτή η αλλαγή μεταδίδεται στους πελάτες κατά τη διάρκεια του Απριλίου και του Μαΐου.

Παρόλο που συνιστούμε ανεπιφύλακτα, είναι δυνατό να ενεργοποιήσετε ξανά τη δυνατότητα εισαγωγής αρχείων EPS. Διαβάστε το άρθρο 2479871 της Γνωσιακής βάσης για τις οδηγίες, οι οποίες είναι περίπλοκες και περιλαμβάνουν την εκτέλεση αλλαγών στο μητρώο των Windows. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η εκτέλεση αυτής της αλλαγής θα αύξανε την ευπάθεια σε επιβλαβή κώδικα.

Εάν πραγματοποιήσετε την αλλαγή στο μητρώο, θα μπορείτε να εισαγάγετε αρχεία EPS στην εφαρμογή στην οποία έχετε εφαρμόσει την αλλαγή του μητρώου. Τα αρχεία EPS θα μετατραπούν αυτόματα σε EMF, αποθηκευμένες και ορατά στο αποθηκευμένο έγγραφο, ακόμα και από άτομα που δεν έχουν εκτελέσει την αλλαγή του μητρώου. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αλλαγή αυτή στο μητρώο σας καθιστά ευάλωτους σε κακόβουλες επιθέσεις με βάση αρχεία EPS.

Συνιστούμε να μην προσθέτετε πλέον εικόνες EPS στα έγγραφα του Office και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιείτε ένα υποκατάστατο, όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.

Παρόλο που συνιστούμε ανεπιφύλακτα, είναι δυνατό να ενεργοποιήσετε ξανά τη δυνατότητα εισαγωγής αρχείων EPS. Διαβάστε το άρθρο 2479871 της Γνωσιακής βάσης για τις οδηγίες, οι οποίες είναι περίπλοκες και περιλαμβάνουν την εκτέλεση αλλαγών στο μητρώο των Windows. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η εκτέλεση αυτής της αλλαγής θα αύξανε την ευπάθεια σε επιβλαβή κώδικα.

Εάν πραγματοποιήσετε την αλλαγή στο μητρώο, θα μπορείτε να εισαγάγετε αρχεία EPS στην εφαρμογή στην οποία έχετε εφαρμόσει την αλλαγή του μητρώου. Τα αρχεία EPS θα μετατραπούν αυτόματα σε EMF, αποθηκευμένες και ορατά στο αποθηκευμένο έγγραφο, ακόμα και από άτομα που δεν έχουν εκτελέσει την αλλαγή του μητρώου. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αλλαγή αυτή στο μητρώο σας καθιστά ευάλωτους σε κακόβουλες επιθέσεις με βάση αρχεία EPS.

Συνιστούμε να μην προσθέτετε πλέον εικόνες EPS στα έγγραφα του Office και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιείτε ένα υποκατάστατο, όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.

Παρόλο που συνιστούμε ανεπιφύλακτα, είναι δυνατό να ενεργοποιήσετε ξανά τη δυνατότητα εισαγωγής αρχείων EPS. Διαβάστε το άρθρο 2479871 της Γνωσιακής βάσης για τις οδηγίες, οι οποίες είναι περίπλοκες και περιλαμβάνουν την εκτέλεση αλλαγών στο μητρώο των Windows. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η εκτέλεση αυτής της αλλαγής θα αύξανε την ευπάθεια σε επιβλαβή κώδικα.

Εάν πραγματοποιήσετε την αλλαγή στο μητρώο, θα μπορείτε να εισαγάγετε αρχεία EPS στην εφαρμογή στην οποία έχετε εφαρμόσει την αλλαγή του μητρώου. Τα αρχεία EPS θα μετατραπούν αυτόματα σε EMF, αποθηκευμένες και ορατά στο αποθηκευμένο έγγραφο, ακόμα και από άτομα που δεν έχουν εκτελέσει την αλλαγή του μητρώου. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αλλαγή αυτή στο μητρώο σας καθιστά ευάλωτους σε κακόβουλες επιθέσεις με βάση αρχεία EPS.

Συνιστούμε να μην προσθέτετε πλέον εικόνες EPS στα έγγραφα του Office και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιείτε ένα υποκατάστατο, όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.

Υποκατάστατα για αρχεία EPS

Τα EMF και SVG είναι άλλες μορφές μετα-αρχείων γραφικών που μπορούν να αντικατασταθούν για τη μορφή αρχείου EPS:

Τύπος αρχείου

Υποστηρίζεται από αυτή την έκδοση του Office

EMF

Office 2007, 2010, 2013, 2016 και Office 365

SVG

άδειες χρήσης του Office 365

Εξαγωγή ή μετατροπή από EPS σε διαφορετική μορφή

Εάν έχετε μια εφαρμογή γραφικών όπως το Adobe Illustrator, μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο EPS σε αυτό και να αποθηκεύσετε ή να εξαγάγετε το αρχείο σε EMF ή SVG.

Παρομοίως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο μετατροπής online, όπως το CloudConvert.com ή το Convertio.co , για να μετατρέψετε ένα αρχείο EPS σε EMF ή SVG.

Αφού μετατρέψετε το αρχείο σε συμβατή μορφή για Office και το αποθηκεύσατε στον υπολογιστή σας, απλώς εισαγάγετέ το στο έγγραφό σας ως συνήθως.

Η αποφυγή της χρήσης αρχείων EPS κάνει τα Office σας έγγραφα πιο ασφαλή γενικά.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εικόνας στο Office

Επέκταση ονόματος αρχείου

Όνομα του τύπου εικόνας

Raster ή Vector;

SVG

Κλιμακούμενο διανυσματικό γραφικό

Διάνυσμα

EMF

Εμπλουτισμένο μετα-αρχείο των Windows

Μπορεί να περιέχει και τα δύο

WMF

Μετα-αρχείο των Windows

Μπορεί να περιέχει και τα δύο

JPEG, jpg, jfif, JPE

Μορφή ανταλλαγής αρχείων JPEG

Ράστερ

PNG

Φορητά γραφικά δικτύου

Ράστερ

BMP, DIB, ΕΔΑ

Windows Bitmap

Ράστερ

GIF

Graphics Interchange Format

Ράστερ

EMZ

Συμπιεσμένο εμπλουτισμένο μετα-αρχείο των Windows

Μπορεί να περιέχει και τα δύο

WMZ

Συμπιεσμένο μετα-αρχείο των Windows

Μπορεί να περιέχει και τα δύο

pcz

Συμπιεσμένος Macintosh Εικ

Ράστερ

TIF, TIFF

Μορφή αρχείων εικόνων με ετικέτες

Ράστερ

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×