Η συνάρτηση DDB

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Επιστρέφει μια τιμή διπλής ακρίβειας που καθορίζει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του διπλά φθίνοντος υπολοίπου ή κάποια άλλη μέθοδο που καθορίζετε.

Σύνταξη

DDB ( κόστος; υπολειμματική; ζωή, περίοδο [παράγοντας] )

Η σύνταξη της συνάρτησης DDB περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

κόστος

Απαιτείται. Διπλής ακρίβειας που καθορίζει αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου.

υπολειμματική

Απαιτείται. Διπλά Καθορίζει την τιμή του περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής.

χρόνος ζωής

Απαιτείται. Διπλής ακρίβειας που καθορίζει το μήκος της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.

περίοδο

Απαιτείται. Διπλή καθορίζοντας περίοδο για ποια περιουσιακών στοιχείων υπολογίζεται απόσβεση.

παραγόντων

Προαιρετικό. Μεταβλητή που συντελεστής του φθίνοντος υπολοίπου. Εάν παραλειφθεί, λαμβάνεται 2 (μέθοδο του διπλά φθίνοντος).


Παρατηρήσεις

Τη μέθοδο του διπλά φθίνοντος υπολοίπου υπολογίζει την απόσβεση με μια ταχύτερη χρέωση. Απόσβεση είναι μεγαλύτερη την πρώτη περίοδο και μειώνεται στις επόμενες περιόδους.

Τα ορίσματα ζωής και περίοδο πρέπει να εκφράζεται με τις ίδιες μονάδες. Για παράδειγμα, εάν ζωή δίνεται σε μήνες, περίοδο πρέπει επίσης να δίνεται σε μήνες. Όλα τα ορίσματα πρέπει να είναι θετικοί αριθμοί.

Η συνάρτηση DDB χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τύπο για να υπολογίσετε απόσβεση για μια δεδομένη περίοδο:

Απόσβεση / περίοδο = ((κόστος - ; υπολειμματική;) * παραγόντων) / ζωή

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DDB για να επιστρέψει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο δεδομένο το αρχικό κόστος (InitCost), η υπολειμματική αξία στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου (SalvageVal), ο συνολικός χρόνος ζωής του περιουσιακού στοιχείου σε έτη (_z2z _), και την περίοδο σε έτη για την οποία η απόσβεση γίνει υπολογισμός (Depr).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, Depr
Const YRMOS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00"
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("Enter the asset's value at end of its life.")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YRMOS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YRMOS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YRMOS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("Enter year for depreciation calculation."))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = InputBox("Enter year for depreciation calculation.")
Loop
Depr = DDB(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & _
Format(Depr, Fmt) & "."
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×